Tip na čtvrtek 26. září 2024

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Logopedie

Pojem, výraz, heslo, co je to Logopedie?

Logopedie je vědní obor nebo profese, zabývající se problémy řečových vad a jejich nápravou. Zaměřuje se na narušené komunikační schopnosti z nejrůznějších pohledů a ve všech věkových kategoriích. Logopedie zkoumá a napravuje jak drobné řečové vady, tak rozsáhlé poruchy i nemluvnost....

Pojem Logopedie je v kategorii Školství

IMAP

Pojem, výraz, heslo, co je to IMAP?

Internet Message Access Protocol, internetový protokol umožňující uživateli vzdálený přístup k jeho mailové schránce. Na rozdíl od POP3, dalšího protokolu pro práci s mailovou poštou, umožňuje IMAP práci jak v online, tak i v offline režimu a nabízí i další možnosti při vzdálené...

Výraz IMAP patří do kategorie Internet

Blue Lagoon

Pojem, výraz, heslo, co je to Blue Lagoon?

Blue Lagoon, v překladu modrá laguna, je pojmenování zajímavého koktejlu s obsahem alkoholu. Ten přitahuje zvláště svou zvláštní barvou, která mu dala také název. Výrazně modrý alkoholický nápoj se připravuje z likéru Curaçao (4cl), vodky (3cl), sody nebo Sprite, citronu a ledu.Při...

Výraz Blue Lagoon se nachází v kategorii Nápoje

Vánoční liturgie

Pojem, výraz, heslo, co je to Vánoční liturgie?

Vánoční liturgie je pojmenování pro souhrn pravidel, podle kterých se řídí bohoslužby v období Vánoc. Tyto svátky se týkají křesťanských církví, které v tomto období oslavují Kristovo narození. Některé obřady mohou být odlišné podle toho, o kterou církev se jedná. V katolické...

Výraz Vánoční liturgie se nachází v sekci Náboženství

eBay

Pojem, výraz, heslo, co je to eBay?

EBay je označení online aukční a obchodní platformy, která umožňuje jednotlivcům i firmám nakupovat a prodávat zboží a služby prostřednictvím internetu. Tato platforma vznikla v roce 1995 v USA a stala se jednou z největších a nejznámějších internetových aukčních stránek na světě....

Pojem eBay se nachází v kategorii Internet

FileZilla

Pojem, výraz, heslo, co je to FileZilla?

FileZilla je pojmenování pro volně šiřitelný server a FTP klienta. Disponuje pokročilými funkcemi a má přívětivé rozhraní pro uživatele. Díky tomu je oblíbený jak u začátečníků, tak u zkušených uživatelů. Výhodou je i dostupnost v českém jazyce. Má poměrně širokou podporu přenosů...

Výraz FileZilla je v kategorii Software

Epikleze

Pojem, výraz, heslo, co je to Epikleze?

Epikleze je pojem přejatý z řečtiny. Jedná se o pokornou výzvu Bohu, prosbu o posvěcení nějaké osoby, věci nebo konání. Nejčastěji je tato výzva součástí modliteb, kdy je vzýván Duch svatý a má proměnit chléb a víno na Ježíšovo tělo a krev.Epikleze prošla v průběhu vývoje církví...

Heslo Epikleze je v kategorii Náboženství

Implementace

Pojem, výraz, heslo, co je to Implementace?

Implementace je postup, při kterém se teorie převádějí do praxe, aby mohly být skutečně využity. Může se jednat o různé projekty nebo myšlenkové záměry. Implementace může být prováděna různými způsoby, výsledek by však měl vždy být úspěšný.Před samotným procesem je potřeba provést...

Pojem Implementace patří do sekce Software

Spropitné

Pojem, výraz, heslo, co je to Spropitné?

Spropitné neboli „dýško“ je odměna za milý servis a obsluhu v gastronomii a službách, kde se obsluha věnuje hostům a na závěr dostane jako poděkování od hosta finanční odměnu. Spropitné je dobrovolné, takže když nechcete nebo uznáte, že obsluha byla špatná, nemusíte dát nic....

Termín Spropitné patří do kategorie Jídlo

Škrabák

Pojem, výraz, heslo, co je to Škrabák?

Škrabák je název nástroje, nacházejícího se v dílně a užívaného nejvíce při strojním obrábění nebo při odstraňování otřepů, které zůstanou o soustružení, frézování nebo vrtání.Dříve sehrával škrabák mnohem významnější úlohu, zaškrabávala se s ním kluzná ložiska ojnic automobilů...

Heslo Škrabák je v kategorii Nástroje


Klíčová slova: informace, slovník, IMAP, přesný výraz, slovo, význam pojmu, odborné názvosloví, popis, heslo, Vánoční liturgie, wiki, odborný výraz, přesný význam, definice, Spropitné, Blue Lagoon, vysvětlení, význam slova, termín, Škrabák, význam, názvosloví, Logopedie, Epikleze, formulace, co to je, eBay, Implementace, co znamená

Často hledané výrazy, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Karel Janeček

kdo to je Karel Janeček?

Karel Janeček je český podnikatel, miliardář. Zbohatl díky své společnosti RSJ, která patří mezi přední poskytovatele likvidity na finančních trzích. Janeček vyučuje finanční matematiku na Matematicko - fyzikální fakultě UK v Praze a je zakladatelem Nadačního fondu proti korupci....

Text Karel Janeček patří do kategorie Podnikání

Anna Polívková

kdo to je Anna Polívková?

Anna Polívková je česká herečka z herecké rodiny Steimarových. Je také dcerou Bolka Polívky. Absolvovala konzervatoř, později pak HAMU a divadelní školu v Paříži. Stala se i vítězkou soutěže Star Dance.Anna Polívková je herečkou filmovou i divadelní, k jejím nejznámějším rolím...

Text Anna Polívková se nachází v kategorii Herectví

Seřizovač CNC

kdo to je Seřizovač CNC?

Seřizovač CNC neboli programátor CNC strojů je osobou, která se stará o údržbu, nastavení a naprogramování CNC strojů. Může působit také jako školitel personálu zajišťujícího obrábění, pokud tento personál nemá dostatečné skutečnosti.Pro výkon tohoto povolání by seřizovač CNC...

Slovo Seřizovač CNC se nachází v sekci Profese

Jáchym Topol

kdo to je Jáchym Topol?

Jáchym Topol je poeta, prozaik, novinář a hudebník. Pochází z umělecké rodiny, i jeho otec byl básníkem a dramatikem. Studium vysoké školy nedokončil, během práce a později i invalidního důchodu se věnoval zpěvu, psaní textů (např. skupina Psí vojáci) a básnické tvorbě. Jeho...

Slovo Jáchym Topol je v kategorii Hudba

Adolescent

kdo to je Adolescent?

Adolescent je dospívající člověk. Období adolescence trvá v životě člověka zhruba mezi 13. a 20. rokem.Adolescence je charakterizována pohlavní zralostí a dokončováním fyzického vývoje těla a psychologickým dozráváním, budováním vlastní osobnosti a hledáním svého místa ve světě....

Text Adolescent je v kategorii Vlastnosti

Iva Janžurová

kdo to je Iva Janžurová?

Iva Janžurová je velmi úspěšná herečka, členka Činohry Národního divadla a filmová herečka, která účinkovala ve více než dvou stech filmů, pořadů a inscenací. Po absolvování pražské DAMU nastoupila do libereckého Divadla F.X. Šaldy a poté do Divadla na Vinohradech. V roce 1988...

Heslo Iva Janžurová patří do sekce Herectví

Marcel Zmožek

kdo to je Marcel Zmožek?

Marcel Zmožek je český hudební skladatel, zpěvák a textař. Zmožek se narodil v Karviné do rodiny skladatele Jiřího Zmožka. Po svém otci zdědil pěvecké nadání a brzy se hudbě začal věnovat. Už v šesti letech patřil k pěveckému souboru Buřinky Petra Dudeška a jako jediný kluk zpíval...

Heslo Marcel Zmožek patří do kategorie Hudba

Šlechtic

kdo to je Šlechtic?

Šlechtic je pojmenování příslušníka aristokracie. Jde o jedince, který má určité mocenské i právní výhody, které se pojí s titulem šlechtice ve feudální společnosti.Tyto výsady měl šlechtic pouze v zemi, ve které mu byly uděleny, ovšem respekt vzbuzoval titul i v cizině. Spojeny...

Text Šlechtic je v kategorii Historie

Tomáš Baldýnský

kdo to je Tomáš Baldýnský?

Tomáš Baldýnský je českou populární osobností. Tento novinář, herec, producent, scénárista a také filmový publicista vystupuje často pod přezdívkou Baldachýn. Nepravidelně také přispívá do magazínu Novinky, píše i fejetony do Lidových novin.Tomáš Baldýnský je spoluautorem komiksu...

Text Tomáš Baldýnský je v kategorii Novináři

Lovec

kdo to je Lovec?

Lovec byl v dřívějším pojetí člověk, který lovil zvěř. Lovec byl zaměřený na lov v lese vysoké zvěře, divočáků, medvědů, lišek. Dnešní lovec je považovaný za myslivce, hajného. Lovci dříve i dnes lovili zvířata pro kly, rohy, zuby, kožešiny, perly. Lov ohrožených a chráněných...

Heslo Lovec patří do sekce Profese


Klíčová slova: lidé, slovník, popis, osobnosti, pojem, Spropitné, definice, Vánoční liturgie, eBay, vysvětlení, wiki, přesný výraz, termín, životopis, Blue Lagoon, význam pojmu, heslo, FileZilla, kdo to je, význam slova, IMAP, synonymum, Implementace, biografie, etymologie, lexikon, přesný význam, formulace, co to je

Další, minulé tipy dne

Tip na čtvrtek 13. června 2024        Tip na středu 12. června 2024
Tip na úterý 11. června 2024        Tip na pondělí 10. června 2024
Tip na neděli 9. června 2024        Tip na sobotu 8. června 2024
Tip na pátek 7. června 2024        Tip na čtvrtek 6. června 2024
Tip na středu 5. června 2024        Tip na úterý 4. června 2024
Tip na pondělí 3. června 2024        Tip na neděli 2. června 2024
Tip na sobotu 1. června 2024        Tip na pátek 31. května 2024