Tip na čtvrtek 25. července 2024

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Ozonová díra

Pojem, výraz, heslo, co je to Ozonová díra?

Ozonová díra je pojem užívaný pro označení části stratosféry v místě, kde je zeslabená vrstva ozonu. Toto zeslabování a tedy i vznik ozonové díry bývá spojováno s technologickým rozvojem a používáním freonů v nejrůznějších přístrojích a médiích, ke kterému dochází od roku 1930.Ozonová...

Termín Ozonová díra se nachází v kategorii Věda

Coulomb

Pojem, výraz, heslo, co je to Coulomb?

Coulomb je název základní jednotky elektrického náboje. Tato jednotka je od elektrického náboje odvozená od jednotky soustavy SI a patří k nejdůležitějším fyzikálním jednotkám. Velmi často je používán ve fyzice a také v elektrotechnice. Jde o takový elektrický náboj, který protéká...

Heslo Coulomb patří do kategorie Fyzika

FileZilla

Pojem, výraz, heslo, co je to FileZilla?

FileZilla je pojmenování pro volně šiřitelný server a FTP klienta. Disponuje pokročilými funkcemi a má přívětivé rozhraní pro uživatele. Díky tomu je oblíbený jak u začátečníků, tak u zkušených uživatelů. Výhodou je i dostupnost v českém jazyce. Má poměrně širokou podporu přenosů...

Výraz FileZilla se nachází v kategorii Software

Piperin

Pojem, výraz, heslo, co je to Piperin?

Piperin je látka, která je obsažena v pepři a je příčinou jeho štiplavosti. Je v něm obsažen alkaloid zodpovědný za stimulaci histaminových receptor v žaludku. Piperin zrychluje metabolizmus zvýšením produkce žaludečních šťáv. Dochází k rychlejšímu okysličení tukové vrstvy a...

Výraz Piperin patří do kategorie Jídlo

Indemnita

Pojem, výraz, heslo, co je to Indemnita?

Indemnita (někdy také zvaná materiální imunita) se vztahuje podle zákonů České republiky na poslance a senátory. Znamená to, že nejsou trestně odpovědní za svoje projevy a hlasování ve sněmovně a v senátu....

Pojem Indemnita je v kategorii Právo

Akcent

Pojem, výraz, heslo, co je to Akcent?

Akcent čili slovní přízvuk zdůrazňuje konkrétní slabiku nějakého slova. Většinou se jedná o zvýšení hlasu a také jeho zesílení. Akcent je zařazován k zvukovým vlastnostem jazyka, k suprasegmentálním prvkům. Jeho umístění může v některých jazycích ovlivnit výslovnost celé slabiky...

Heslo Akcent je v kategorii Český jazyk

Software

Pojem, výraz, heslo, co je to Software?

Programové vybavení počítače, které provádí určitou činnost. Například systémový software zabezpečuje základní chod stroje, operační systém spravuje práci počítače a vytváří prostředí pro aplikaci dalších programů. Aplikační software potom už konkrétní práci na počítači, kancelářské...

Heslo Software patří do kategorie Software

Drobný hmotný majetek

Pojem, výraz, heslo, co je to Drobný hmotný majetek?

Drobný hmotný majetek má dobu použitelnosti delší než jeden rok, při ocenění má hodnotu 40 000 Kč nebo méně, jeho hodnota však může časem růst. Hranici pro ocenění si může stanovit sám majitel. Drobný hmotný majetek musí být zahrnut do soupisu majetku a povinností je i jeho roční...

Výraz Drobný hmotný majetek patří do sekce Účetnictví

Cushingův syndrom

Pojem, výraz, heslo, co je to Cushingův syndrom?

Cushingův syndrom je onemocnění endokrinologické, je pro něj typická zvýšená tvorba kortizolu, hormonu vytvářeného v nadledvinách. Tento hormon je nezbytný pro řízení metabolizmu sacharidů, pro zvyšování množství glukózy v krvi a potlačení imunitních reakcí. Nadledviny řídí hypofýza,...

Heslo Cushingův syndrom je v sekci Nemoce

Molekula

Pojem, výraz, heslo, co je to Molekula?

Molekula je název částice, která se skládá z atomů či iontů. Molekula obsahuje více než jen jedno jádro atomu, a může mít kladný nebo záporný náboj nebo být neutrální. Podle toho mohou být molekuly kationty nebo anionty.Podle obsahu prvků se molekuly dělí na homonukleární, které...

Heslo Molekula je v sekci Věda


Klíčová slova: popis, přesný význam, co znamená, přesný výraz, názvosloví, formulace, wiki, odborné názvosloví, Coulomb, synonymum, Ozonová díra, slovník, Indemnita, Piperin, Molekula, popis, heslo, informace, FileZilla, pojem, Akcent, co to je, Drobný hmotný majetek, význam pojmu, Software, Cushingův syndrom, význam, slovo, vysvětlení

Jiné zajímavé termíny, pojmy, hesla, slova, osobnosti, lidi

Trubadúr

kdo to je Trubadúr?

Trubadúr je hudebník, zpěvák či básník. Tento termín je spojen se středověkými umělci, kteří působili především ve Francii. Přinášeli ke dvorům básně, písně a také rozšiřovali ideál tzv. dvorské lásky, tedy vznešeného platonického vztahu mezi mužem a jeho vyvolenou ženou. Trubadúrská...

Heslo Trubadúr patří do kategorie Hudba

Apatykář

kdo to je Apatykář?

Apatykář byl v minulosti člověk, který dle receptur připravoval léčivé směsi, léky či masti. Obvykle dobře ovládal znalost bylin a mohl do značné míry působit jako lékař.Je možné tak nazvat i moderního lékárníka, ale bude to znít zastarale nebo dokonce ironicky.Výraz byl do češtiny...

Text Apatykář se nachází v kategorii Historie

Důra

kdo to je Důra?

Důra je hanlivé označení pro dívku či ženu, která je tvrdohlavá, je nepříjemná, namyšlená. Může působit na okolí, že je hloupá či protivná. Není s ní rozumná řeč, stále si mele tu svoji. Původ slova důra můžeme najít ve francouzštině ve slově „dur, dure“, což znamená v překladu...

Heslo Důra patří do kategorie Hanlivé

Poutník

kdo to je Poutník?

Poutník je označení pro člověka, který cestuje za nějakým účelem. Cíl cesty poutě může být obchodní, turistický, duchovní, vzdělávací, poznávací. V dřívějších dobách lidi chodili pěšky všude, plavili se na lodích, jezdili na koních, vozech. Pouť měla duchovní význam, člověk putoval...

Heslo Poutník je v kategorii Náboženství

Tomáš Němec

kdo to je Tomáš Němec?

Tomáš Němec je český podnikatel, podle žebříčku časopisu Forbes jeden z nejbohatších mužů Česka.Tomáš Němec patří k bývalým spolumajitelům České gumárenské společnosti.Máš široké portfolio podnikatelských aktivit. Pohybuje se od investicí do biotechnologií, přes firmy zabývající...

Text Tomáš Němec patří do kategorie Podnikání

Pivovarník

kdo to je Pivovarník?

Pivovarník je osoba, která se profesně zabývá výrobou piva.Pivovarník musí znát technologické postupy výroby piva, umět vybírat a kontrolovat kvalitní suroviny a posouvat kvalitu výsledného produktu. Pivo je (obvykle) alkoholický nápoj vyráběný z vody, sladu a chmele. Jeho výroba...

Text Pivovarník je v sekci Profese

Suverén

kdo to je Suverén?

Suverén je označení pro člověka sebejistého, sebevědomého, někdy přezíravého a vyznačujícího se povýšeným chováním. Může se jednat o nezávislého odborníka, který se chová suverénně oprávněně, protože tomu odpovídají jeho znalosti a dovednosti, častěji však jde o osobu, která...

Slovo Suverén se nachází v kategorii Vlastnosti

Sandra Nováková

kdo to je Sandra Nováková?

Sandra Nováková je herečka, známá již jako dítě z televizních seriálů Bylo nás pět nebo Správná šestka. Natáčela také televizní reklamy. Zpívala také v Dismanově rozhlasovém souboru. Je absolventkou Pražské konzervatoře, ale není svázána s konkrétním divadlem. Hostuje například...

Slovo Sandra Nováková se nachází v kategorii Herectví

Radek Faksa

kdo to je Radek Faksa?

Radek Faksa je hokejový útočník, hrající za českou reprezentaci i v zámořské NHL. Poprvé reprezentoval naši vlast v roce 2016 na MS v Moskvě. Již v 17 letech hrál Radek Faksa za Oceláře Třinec a ve dvaadvaceti letech bojoval v Kanadě za Ontario.V roce 2014 hrál v NHL v týmu Dallas...

Text Radek Faksa je v kategorii Sport

Tomáš Hanák

kdo to je Tomáš Hanák?

Tomáš Hanák je český filmový a seriálový herec, moderátor, komik, hudební skladatel. Hanák se narodil ve slovenském městě Kremnica. S rodiči hodně cestoval a strávil dokonce 2 roky na ostrově Kuba, kde byl jeho otec pracovně. V mládí se Hanák hodně věnoval veslování, ve kterém...

Slovo Tomáš Hanák je v sekci Herectví


Klíčová slova: Software, kdo to je, životopis, informace, co znamená, osobnosti, biografie, formulace, wiki, definice, slovo, popis, Molekula, etymologie, slovník, popis, vysvětlení, synonymum, Piperin, Indemnita, lidé, heslo, Ozonová díra, význam, kdo je to, co to je, osobnost, přesný význam, Cushingův syndrom

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 19. dubna 2024        Tip na čtvrtek 18. dubna 2024
Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024