Tip na čtvrtek 12. září 2024

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Jímka

Pojem, výraz, heslo, co je to Jímka?

Jímka je nádoba, která je hermeticky uzavřená. Slouží především k shromažďování odpadních vod z domácností. Po naplnění musí být jímka vyčerpána a může se znovu plnit. Bývá využívána také k zachycování dešťové vody, která může být nadále používána jako užitková voda nebo voda...

Heslo Jímka patří do kategorie Stavebnictví

Propolis

Pojem, výraz, heslo, co je to Propolis?

Propolis je jeden z včelích produktů. Je to aromatická látka podobné konzistence, jakou má pryskyřice. Včely ho v úlu využívají jako stavební materiál. Propolis má antibakteriální účinky, proto se využívá jako přísada do léků....

Heslo Propolis se nachází v kategorii Lékařství

Pošírování

Pojem, výraz, heslo, co je to Pošírování?

Pošírování je pojem označující metodu vaření, která se používá zejména pro přípravu pokrmů z vajec, ryb, a někdy i ovoce. Tato metoda zahrnuje vaření potravin ve vodě při nízké teplotě, přičemž potravina je zabalena v ochranné membráně, což může být v případě vajec jejich skořápka...

Pojem Pošírování patří do kategorie Jídlo

Kalanetika

Pojem, výraz, heslo, co je to Kalanetika?

Kalanetika je druh cvičení, které je velmi účinné při zpevnění a tvarování postavy. I když poněkud ztratila ne popularitě, je stále oblíbená a její prvky jsou základem mnoha dalších cvičení. Podstatou kalanetiky je posilování při statických polohách. Každý cvik je složen z menších...

Heslo Kalanetika je v kategorii Sport

Arogance

Pojem, výraz, heslo, co je to Arogance?

Mezi negativní lidské povahové vlastnosti patří arogance. Slovo pochází z francouzského jazyka, ale již dříve bylo odvozeno z latiny, a značí velké ego a nadměrně vyvinuté sebevědomí. Navenek se arogantní člověk projevuje nadutě, namyšleně, pyšně a pohrdavě vůči ostatním lidem....

Termín Arogance se nachází v sekci Psychologie

Mantra

Pojem, výraz, heslo, co je to Mantra?

Jako mantra se označuje metrická část védského hymnu a její rozsah může být několik slabik, ale klidně i několik vět. V některých východních náboženstvích slouží k opakovanému recitování nebo k meditaci. Ve většině případů se jedná o sled slabik, jež nesou význam daný konkrétním...

Heslo Mantra patří do sekce Filozofie

Kickbox

Pojem, výraz, heslo, co je to Kickbox?

Kickbox je název bojového sportu využívajícího různých technik pocházejících jak z východních, tak západních bojových umění. Zápasení v kickboxu probíhá vstoje, dostane – li se některý ze zápasníků na zem, dojde k přerušení zápasu a odpočítávání do doby, než zápasník vstane nebo...

Pojem Kickbox patří do kategorie Sport

Plankton

Pojem, výraz, heslo, co je to Plankton?

Shluk mikroorganismů, který se pasivně vznáší prostředím se označuje jako plankton. Tyto mikroskopické organismy se pohybují díky mořskému proudu a turbulencím, nicméně někteří živočichové se po skončení jedné etapy života mohou z planktonu oddělit a fungovat samostatně. Mezi...

Heslo Plankton se nachází v kategorii Příroda

Metafora

Pojem, výraz, heslo, co je to Metafora?

Metafora znamená v podstatě nějaké přirovnání. Jde o jazykový útvar, který spadá spíše do umělecké literatury. S určitými, obvykle zažitými metaforami se však běžně setkáváme i v běžné mluvě či poezii.Metafora je přenesení významu na základě nějaké podobnosti, ať již objektivní,...

Pojem Metafora patří do kategorie Český jazyk

Spoluúčast

Pojem, výraz, heslo, co je to Spoluúčast?

V bankovnictví se termín spoluúčast obvykle týká buď finanční spoluúčasti, nebo spoluúčasti klientů v procesu rozhodování. Finanční spoluúčast znamená, že některé banky nabízejí produkty, jako jsou účty s vlastní spoluúčastí. Klienti pak sdílejí některé náklady nebo rizika spojená...

Pojem Spoluúčast je v kategorii Bankovnictví


Klíčová slova: heslo, definice, synonymum, vysvětlení, informace, Pošírování, Jímka, Spoluúčast, Arogance, Mantra, odborné názvosloví, přesný význam, význam slova, popis, Propolis, co znamená, Plankton, formulace, názvosloví, slovník, význam pojmu, wiki, Kickbox, přesný výraz, význam, termín, pojem, Metafora, co to je

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Hajný

kdo to je Hajný?

Hajný je člověk pečující o svěřený úsek lesa. Jedná se většinou o absolventa lesnické školy, který za svěřený úsek nese plnou zodpovědnost. Musí plnit různorodé úkoly, jako organizace lesních prací – např. těžba a odvoz dřeva, zalesňování, péče o výsadbu a kultivační zásahy-...

Heslo Hajný patří do kategorie Profese

Cikorka

kdo to je Cikorka?

Cikorka je jednak náhražka kávy, jednak hanlivé slangové označení Romů. Cikorka je upražený rozdrcený kořen rostliny čekanky obecné. Využívá se jako náhražka kávy díky podobné barvě a aromatu. Cikorka byla oblíbená během obou světových válek, kdy byla káva nedostatkovým zbožím....

Heslo Cikorka se nachází v kategorii Hanlivé

Jarmila Švehlová

kdo to je Jarmila Švehlová?

Jarmila Švehlová, česká herečka, dabérka a malířka, se narodila 11. června 1956 v Olomouci. Je dcerou operního zpěváka Zdeňka Švehly, dlouholetého sólisty Opery Národního divadla v Praze. V povědomí veřejnosti je zapsaná jako představitelka princezen z televizních pohádek Paví...

Heslo Jarmila Švehlová patří do kategorie Herectví

Ivo Lukačovič

kdo to je Ivo Lukačovič?

Ivo Lukačovič je znám především jako zakladatel firmy Seznam.cz a webového vyhledávače. Sám nedokončil studium ČVUT, protože se plně věnoval své vlastní firmě Seznam, pro kterou v jazyce Perl vytvořil katalog webových stránek. Je jejím hlavním akcionářem, předsedou představenstva...

Heslo Ivo Lukačovič je v kategorii Podnikání

Jaroslav Hašek

kdo to je Jaroslav Hašek?

Jaroslav Hašek byl český prozaik, publicista, humorista a satirik, který je celosvětově proslulý románem Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Dodnes se podle něj používají termíny jako švejkovina, švejkování apod.Oba Haškovi rodiče pocházeli z jižních Čech, avšak z pracovních...

Text Jaroslav Hašek patří do sekce Literatura

Leoš Jirsák

kdo to je Leoš Jirsák?

Leoš Jirsák byl příslušníkem Státní bezpečnosti, dramaturg, redaktor, spoluautor televizních a filmových scénářů, který se proslavil díky působení v televizním pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí, informuje. Jako člen bezpečnosti dosáhl hodnosti majora.Jirsák se...

Heslo Leoš Jirsák patří do kategorie Zločin

Šprt

kdo to je Šprt?

Šprt je označení pro velmi pilného žáka, který má tendence naučit se vše nazpaměť. Typické pro šprta je to, že nerozumí vtipu a má specifické chování – pociťuje nutnost usměrňovat ostatní, napomínat je, popřípadě na ně a jejich chování upozorňovat a donášet.Ve třídě sedí co nejblíže...

Heslo Šprt se nachází v kategorii Hanlivé

Švica

kdo to je Švica?

Je to zkomolenina z německého "Die Schwester" a znamená sestra. ...

Heslo Švica patří do kategorie Vztahy

Anne Heche

kdo to je Anne Heche?

Anne Celeste Heche byla americká filmová a seriálová herečka, režisérka a scenáristka. Heche se narodila ve státě Ohio v USA do baptistické rodiny. V dětství ji údajně její otec sexuálně zneužíval. Více se o tom rozepsala později ve své knize Call me Crazy. Ve čtrnácti letech...

Slovo Anne Heche je v kategorii Herectví

Dyslektik

kdo to je Dyslektik?

Dyslektik je člověk trpící dyslexií, asi nejběžnější vývojovou poruchou učení. Dyslexie se projevuje potížemi se čtením. Dyslektické dítě vyžaduje zvýšenou péči, protože např. zaměňuje tvarově podobná písmena, činí mu potíže poskládat slabiky do slov, nebo se natolik soustředí...

Text Dyslektik se nachází v kategorii Poruchy


Klíčová slova: přesný význam, přesný výraz, Arogance, kdo to je, Pošírování, Spoluúčast, kdo je to, Mantra, lidé, heslo, etymologie, synonymum, popis, význam, definice, životopis, význam slova, Kalanetika, popis, co znamená, informace, osobnost, formulace, biografie, slovník, Metafora, slovo, wiki, lexikon

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 18. května 2024        Tip na pátek 17. května 2024
Tip na čtvrtek 16. května 2024        Tip na středu 15. května 2024
Tip na úterý 14. května 2024        Tip na pondělí 13. května 2024
Tip na neděli 12. května 2024        Tip na sobotu 11. května 2024
Tip na pátek 10. května 2024        Tip na čtvrtek 9. května 2024
Tip na středu 8. května 2024        Tip na úterý 7. května 2024
Tip na pondělí 6. května 2024        Tip na neděli 5. května 2024