Tip na sobotu 7. září 2024

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Šungit

Pojem, výraz, heslo, co je to Šungit?

Šungit je černá hornina s matným leskem tvořená uhlíkem. Uhlík netvoří krystaly, ale je ve formě tzv. fullerenu. Jediné známé naleziště šungitu je v Karélii v Rusku u Oněžského jezera. Stáří této horniny je vysoké, asi 2 miliardy let. Šungit je v alternativní medicíně považován...

Termín Šungit je v sekci Materiály

Fagocytóza

Pojem, výraz, heslo, co je to Fagocytóza?

Fagocytóza je pojmenování pro proces, při kterém buňky pohlcují pevné částice odpovídající velikosti ze svého okolí. Poté, co buňka částici pohltí, vtvoří se fagozom. To je termín, označující trávicí organelu. Prostřednictvím fagocytózy získávají výživu některé jednobuněčné organizmy....

Výraz Fagocytóza se nachází v kategorii Lékařství

Halta

Pojem, výraz, heslo, co je to Halta?

Halta je pojem z oblasti přípravy pokrmů. Původ slova je v arabském výrazu pro označení rožně nebo v portugalském slově alti, což je vyvýšený nebo vysoký a odkazuje tak na druh používaného chleba. V Saúdské Arábii se jako halta označují pizzové rolky, které se připravují z chleba,...

Heslo Halta je v kategorii Jídlo

DLNA

Pojem, výraz, heslo, co je to DLNA?

DLNA je zkratka anglického názvu The Digital Living Network Alliance. Jedná se o obchodní asociaci s cca 250 členy založenou firmou Sony v roce 2003. Jejím účelem je vytvoření standardů a technologií, které by umožňovaly vzájemné propojení různých technických zařízení v domácnosti...

Pojem DLNA se nachází v kategorii Zkratky

Bowden

Pojem, výraz, heslo, co je to Bowden?

Bowden je pojmenování pro zvláštní druh kabelu, díky kterému se přenáší energie a mechanická síla. Název získal kabel podle svého vynálezce Bowdena. Kabel je kryt pružným obalem, který má uvnitř pohybující se pevné jádro.Obal se většinou skládá z ocelové spirály pokryté bužírkou....

Termín Bowden je v sekci Technika

Hatchback

Pojem, výraz, heslo, co je to Hatchback?

Hatchback je pojmenování pro typ karoserie osobních automobilů. Auta s hatchbackem mají výklopnou záď a bývají tří- nebo pětidveřové. Karoserie je dvouprostorová a záď se prudce svažuje. V zadních dveřích je umístěno okno, které se otvírá s dveřmi.Hatchback umožňuje snadný přístup...

Výraz Hatchback patří do sekce Technika

Vášeň

Pojem, výraz, heslo, co je to Vášeň?

Vášeň je pojmenování pro velmi intenzivní a dlouho trvající emoci. Jedná se o vysoký stupeň emoce a narušení rovnováhy myšlení. Předmětem vášně může být osoba, věc nebo třeba myšlenka, ke které člověk cítí silnou přitažlivost.Vášeň má obrovský vliv na duševní stav a jednání člověka....

Heslo Vášeň se nachází v sekci Psychologie

Habilitace

Pojem, výraz, heslo, co je to Habilitace?

Habilitace je označení pro proces udělení titulu vyučujícímu na vysoké škole. Jedná se o řízení k získání postavení docenta. Většinou se toto řízení skládá z vypracování habilitační práce, její obhajoby před odbornou habilitační komisí a mohou být stanoveny i další podmínky –...

Výraz Habilitace je v kategorii Školství

Malus

Pojem, výraz, heslo, co je to Malus?

Malus je pojem z oblasti finančnictví, kde se jedná o penalizaci, kterou vyměřují pojišťovny a bankovní instituce. Je to postih za nesplnění podmínek pojištění, vyššího rizika, než bylo ve smlouvě stanoveno, nebo jde o přirážku za vysokou škodovost v minulém pojistném období.Nejčastěji...

Termín Malus je v kategorii Bankovnictví

Insomnie

Pojem, výraz, heslo, co je to Insomnie?

Insomnie je název vážné spánkové poruchy, která člověku může zcela zničit život. Počet postižených se neustále zvyšuje. Při insomnii se nejedná pouze o nesnadné usínání, ale i probuzení časně ráno a nemožnost již znovu usnout. Někdy se postižený probouzí i v noci. Některé případy...

Výraz Insomnie je v kategorii Nemoce


Klíčová slova: synonymum, Insomnie, Fagocytóza, Bowden, Vášeň, slovník, heslo, význam pojmu, co to je, pojem, vysvětlení, přesný výraz, odborné názvosloví, informace, wiki, Habilitace, DLNA, slovo, definice, termín, Malus, popis, Šungit, formulace, popis, Hatchback, přesný význam, význam, Halta

Jiné zajímavé termíny, pojmy, hesla, slova, osobnosti, lidi

Fízl

kdo to je Fízl?

Fízl je hanlivé označení příslušníka tajné policie nebo kriminalisty. Taktéž je to označení pro udavače, důvěrníka, konfidenta nebo donašeče. Původ slova fízl hledejme už v latině ve slově Fiducia - důvěra. Do češtiny se slovo dostalo z němčiny. Existuje i teorie, že slovo fízl...

Text Fízl je v sekci Hanlivé

Petrolog

kdo to je Petrolog?

Petrolog je vědec, který se v rámci své profese zabývá vznikem, složením, vlastnostmi a výskytem hornin.Výzkum hornin je důležitý z hlediska historického vývoje Země. Petrologie také přispívá k výzkumu zemětřesení, sopečných erupcí a dalších jevů spojených s pohybem tektonických...

Text Petrolog se nachází v kategorii Věda

Edita Štaubertová

kdo to je Edita Štaubertová?

Edita Štaubertová byla česká zpěvačka a příležitostná televizní herečka. Štaubertová se narodila v Praze. V mládí moc ráda zpívala. Později se vyučila a začala v pražském obchodě s obuví prodávat boty. Zde ji objevil skladatel Karel Mareš a dal Editě šanci se předvést. V roce...

Text Edita Štaubertová je v kategorii Hudba

Gregory Corso

kdo to je Gregory Corso?

Gregory Corso byl americký básník, spisovatel, příležitostný herec a jeden z hlavních členů Beatnické generace, známý svou bouřlivou minulostí a ostrými, provokativními díly, které ovlivnily americkou literaturu v polovině 20. století.Corso se narodil 26. března 1930 na Manhattanu...

Slovo Gregory Corso se nachází v kategorii Literatura

Svatý Gorazd

kdo to je Svatý Gorazd?

Svatý Gorazd byl učenec a patřil mezi tzv. Svaté Sedmipočetníky. Narodil se do bohaté rodiny poblíž slovenského města Nitra. Později se v roce 868 dostal do Říma, kde se stal žákem učenců Cyrila a Metoděje. Poté byl Gorazd vysvěcen na kněze spolu s dalšími učedníky. Patří mezi...

Text Svatý Gorazd je v sekci Křesťanství

Eva Green

kdo to je Eva Green?

Eva Green je populární francouzská herečka. Herečkou byla i její matka Marlene Jobertová. O herectví se Eva Green zajímala již v době studií, a proto se rozhodla právě pro tento obor. K němu přidala ještě studium režie.Začala divadelními rolemi, při kterých upoutala pozornost...

Heslo Eva Green patří do sekce Herectví

Lucie Bílá

kdo to je Lucie Bílá?

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je populární česká zpěvačka a herečka.Lucie se narodila 7. dubna 1966 v Kladně, dětství prožila v nedalekých Otvovicích. Zpívat se naučila v Lidové škole umění. Ale dále zpěv nestudovala, vyučila se dámskou krejčovou. Přesto se však...

Heslo Lucie Bílá se nachází v sekci Hudba

Riccardo Fogli

kdo to je Riccardo Fogli?

Riccardo Fogli je populární italský zpěvák. Hudbě se věnoval již od dětství, hrál na basovou kytaru. Začal jako zpěvák skupiny Pú, později se vydal na sólovou dráhu. Úspěšné bylo již jeho první album Ciao amore, populárním se stalo i album Riccardo Fogli a píseň Mondo. Jeho největšími...

Heslo Riccardo Fogli je v kategorii Hudba

Jakub Kohák

kdo to je Jakub Kohák?

Jakub Kohák je filmový režisér, herec a věnuje se také režírování reklam. Vystupuje také v rádiu Evropa 2 v ranní show. Zde se v roli Bombucmana snaží hájit práva posluchačů.K jeho rolím patří Instalatér z Tuchlovic, Pečený sněhulák a také role ve filmech Čert ví proč, Eurotrip,...

Slovo Jakub Kohák je v kategorii Herectví

Řeholník

kdo to je Řeholník?

Řeholník, jinak nazývaný také řeholní bratr, je člověk, který se rozhodl po celý svůj život sloužit Bohu a žije ve společenství lidí, kteří se řídí stejnými pravidly - řeholí. Zpravidla se jedná o mnichy, členy církevních řádů žijící v různých klášterech, ale existují i laičtí...

Text Řeholník se nachází v sekci Křesťanství


Klíčová slova: Insomnie, synonymum, popis, kdo je to, popis, lexikon, slovník, Bowden, Malus, co to je, Šungit, Hatchback, osobnosti, definice, lidé, wiki, osobnost, informace, vysvětlení, pojem, Halta, Fagocytóza, význam pojmu, Vášeň, etymologie, formulace, DLNA, význam, životopis

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 18. května 2024        Tip na pátek 17. května 2024
Tip na čtvrtek 16. května 2024        Tip na středu 15. května 2024
Tip na úterý 14. května 2024        Tip na pondělí 13. května 2024
Tip na neděli 12. května 2024        Tip na sobotu 11. května 2024
Tip na pátek 10. května 2024        Tip na čtvrtek 9. května 2024
Tip na středu 8. května 2024        Tip na úterý 7. května 2024
Tip na pondělí 6. května 2024        Tip na neděli 5. května 2024