Tip na středu 4. září 2024

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Žahour

Pojem, výraz, heslo, co je to Žahour?

Žahour je velmi oblíbená chutná a sladká omáčka připravená z ovoce. Ideálně se hodí ke knedlíkům, k lívancům nebo k vdolkům. Nejznámější je borůvkový žahour. Ovoce je potřeba rozvařit a ochutit smetanou a cukrem. Žahour není žádná novodobá záležitost, recept na jeho přípravu...

Heslo Žahour je v kategorii Jídlo

Mikroplyš

Pojem, výraz, heslo, co je to Mikroplyš?

Mikroplyš je tkanina s jemnou strukturou využívaná jako potahová látka na sedací soupravy, autopotahy apod. Jedná se o směs polyesteru a bavlny. Mikroplyš je příjemný na dotek, snadno se udržuje a je stálobarevný....

Pojem Mikroplyš se nachází v kategorii Materiály

Judaismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Judaismus?

Judaismus je název pro židovskou kulturu a náboženství. Judaismus je historickým základem dalších náboženství, vychází z něj i křesťanství nebo islám. Jedná se o první náboženství, které uznává pouze jednoho Boha.Za zakladatele judaismu je považován Mojžíš, který vyvedl Izraelity...

Termín Judaismus je v kategorii Náboženství

Hemofilie

Pojem, výraz, heslo, co je to Hemofilie?

Hemofilie, někdy též zvaná chorobná krvácivost, je dědičné onemocnění, jehož hlavním projevem je porucha srážlivosti krve. Přenašeči vadného chromozomu mohou být ženy i muži, onemocnění se rozvine ale pouze u mužů. Touto chorobou trpěli např. členové ruské carské dynastie Romanovců...

Výraz Hemofilie se nachází v kategorii Nemoce

Fjord

Pojem, výraz, heslo, co je to Fjord?

Fjord je úzký záliv moře zařezávající se do pevniny. Fjordy vznikly v důsledku činnosti ledovců, protože to původně byla úzká údolí vytvořená postupujícími ledovci. Fjordy se nacházejí v horských oblastech a je pro ně charakteristické, že mají strmé stěny. S fjordy se v Evropě...

Pojem Fjord se nachází v sekci Příroda

Kosmologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Kosmologie?

Kosmologie, jinak také věda o světě, je obor, který nahlíží na vesmír jako na celek. Soustředí se na zkoumání vesmíru od jeho vzniku, dalšího vývoje i vzdálené budoucnosti. Kosmologie přesahuje i do dalších oblastí, například do teologie, filozofie, existuje i fyzikální kosmologie....

Heslo Kosmologie patří do kategorie Filozofie

Celulitida

Pojem, výraz, heslo, co je to Celulitida?

Celulitida, jinak také pomerančová kůže, je spíše estetický než zdravotní problém. Jedná se o prohlubeniny na povrchu kůže, které vzhledem připomínají pomerančovou kůru. Nenese sebou sice zdravotní rizika, přesto však trápí jedince, kteří si zakládají na dokonalém vzhledu, především...

Termín Celulitida patří do sekce Nemoce

Smrtelný hřích

Pojem, výraz, heslo, co je to Smrtelný hřích?

Smrtelný hřích je pojem z katolického názvosloví. Jde o takový hřích, kterým je těžce porušen Boží zákon. Ničí totiž lásku v srdci člověka a člověk tak přerušuje své vztahy k Bohu. Smrtelný hřích má následky. Trestem je zavržení duše do pekla navěky. Záchranou může být řádné...

Heslo Smrtelný hřích je v kategorii Náboženství

Benešovy dekrety

Pojem, výraz, heslo, co je to Benešovy dekrety?

Československý prezident Edvard Beneš musel odejít během 2. světové války do exilu, kde se postavil do čela londýnské exilové vlády. Vydával dekrety, což byly právní předpisy vydané prozatímním státním zřízením s mocí zákona.Benešovy dekrety se dají rozdělit do tří částí dle...

Heslo Benešovy dekrety je v kategorii Právo

Hilterapie

Pojem, výraz, heslo, co je to Hilterapie?

Hilterapie je nová laserová terapie, umožňující velmi účinné a bezbolestné léčení i hlubokých tkání. Pro hilterapii se používá laser s vysokou intenzitou, které nedosahují jiné laserové technologie. Výkon je po celou dobu působení možno kontrolovat a měnit, takže jednotlivé dávky...

Pojem Hilterapie patří do sekce Lékařství


Klíčová slova: definice, Hemofilie, Smrtelný hřích, význam slova, informace, termín, názvosloví, slovo, odborné názvosloví, Mikroplyš, popis, co to je, formulace, pojem, Fjord, Žahour, co znamená, wiki, přesný význam, Benešovy dekrety, vysvětlení, heslo, slovník, popis, Kosmologie, odborný výraz, význam, synonymum, význam pojmu

Náhodná hesla, významy slov, odborné termíny, výrazy, pojmy, osobnosti

Jan Horník

kdo to je Jan Horník?

Jan Horník je politik a podnikatel. Vystudoval obor meliorace na Vysoké škole zemědělské v Praze. Začal pracovat jako projektant, později se stal ředitelem pobočky JZD, vedoucím lyžařského reálu a samostatným podnikatelem v oboru ubytovacích služeb.Do politiky vstoupil v roce...

Heslo Jan Horník je v kategorii Politici

Princ Philip

kdo to je Princ Philip?

Princ Philip, vévoda z Edinburghu, narozený jako řecký a dánský princ Philip (Philippos) byl manželem britské královny Alžběty II.Princ Philip se narodil jako jediný syn a celkem páté dítě Ondřeje Řeckého a Dánského a Alice z Blattenbergu na ostrově Korfu. Měl ještě čtyři sestry:...

Text Princ Philip se nachází v kategorii Panovníci

Pasák

kdo to je Pasák?

Pasák je původně osoba, která pase a stará se o dobytek. Synonymem pasáka je pastevec, pastýř, pasáček či bača.Pasák je též slangové označení kuplíře, který organizuje prostituci nebo z ní jinak profituje. Kuplířství je trestný čin, pasákovi hrozí až 8 let odnětí svobody. V případě,...

Text Pasák patří do kategorie Zločin

Harlekýn

kdo to je Harlekýn?

Harlekýn je původní komická postava pocházející z italských komedií, v nichž byla častým prvkem improvizace. Mělo se jednat o chytré sluhy oděné v pestrém oblečení. Ještě dříve se však slovo harlekýn vyskytovalo jako pojmenování pro vládce podsvětí.Nejproslulejší se stala postava...

Heslo Harlekýn patří do sekce Herectví

Finanční poradce

kdo to je Finanční poradce?

Finanční poradce je osoba, která radí svým klientům v oblasti financí, odborně analyzuje jejich životní potřeby a osobní finance. Radí při hospodaření s penězi, investicemi a tvorbou majetku. Finanční poradce provede rozbor finanční situace klienta, poskytne rady a upozorní na...

Text Finanční poradce je v kategorii Profese

Vikář

kdo to je Vikář?

Vikář je v církevní hierarchii označení pro kněze zastupujícího nějakou vyšší autoritu. Existuje např. farní, generální, biskupský vikář podle toho, co přesně má na starosti. Běžně se tímto slovem rozumí kněz, který má na starosti správu několika farností....

Slovo Vikář je v kategorii Křesťanství

Potvora

kdo to je Potvora?

Potvora je hanlivé označení pro ženu, která je vypočítavá, bez soucitu. Pokud se podíváme na vývoj slova, tak slovo potvora nebo také „ludra“ pochází z němčiny „das Luder“, což znamená mršina, zdechlina, neřád, hanebník, ničema, mrcha. Přejaté slovo se ujalo pro označení otravného...

Slovo Potvora patří do sekce Hanlivé

Pacifista

kdo to je Pacifista?

Pacifista je zastánce postoje odmítajícího násilí a válku. Domnívá se, že každý spor, včetně mezinárodních, je možno vyřešit mírovou cestou.Smiřující řešení hledá pacifista v jakékoli situaci a za všech okolností. Je přesvědčen, že mír lze zajistit pomocí osvěty a nápravy mravů...

Text Pacifista je v kategorii Politika

Bastard

kdo to je Bastard?

Bastard je hanlivé označení nemanželského potomka, levobočka. Jiné označení je také panchart, v minulosti sebranec. Původně se takto označovali šlechtičtí levobočci, později také míšenci nebo kříženci.Slovo bastard pochází z francouzštiny, v překladu znamená počatý ve stodole....

Heslo Bastard je v sekci Hanlivé

Sexuální asistentka

kdo to je Sexuální asistentka?

Sexuální asistentka je proškolená pracovnice, která nabízí za úplatu své služby handicapovaným osobám, lidem se znevýhodněním nebo seniorům. Pomáhá při práci se sexualitou, poskytuje jak poradenství, tak sexuální interakci. Sexuální asistentka si služby si s klienty domlouvá...

Text Sexuální asistentka patří do sekce Profese


Klíčová slova: Judaismus, vysvětlení, osobnost, kdo je to, význam slova, lidé, Mikroplyš, biografie, kdo to je, pojem, definice, popis, Hemofilie, co to je, přesný výraz, formulace, Žahour, popis, etymologie, co znamená, wiki, životopis, význam pojmu, Kosmologie, Fjord, slovník, Celulitida, význam, slovo

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 18. května 2024        Tip na pátek 17. května 2024
Tip na čtvrtek 16. května 2024        Tip na středu 15. května 2024
Tip na úterý 14. května 2024        Tip na pondělí 13. května 2024
Tip na neděli 12. května 2024        Tip na sobotu 11. května 2024
Tip na pátek 10. května 2024        Tip na čtvrtek 9. května 2024
Tip na středu 8. května 2024        Tip na úterý 7. května 2024
Tip na pondělí 6. května 2024        Tip na neděli 5. května 2024