Tip na pondělí 2. září 2024

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Suspektní

Pojem, výraz, heslo, co je to Suspektní?

Suspektní je slovo, které může být použito ve více významech. Většinou se používá k popisu situací nebo osob, které vyvolávají podezření nebo nedůvěru. Jde o situace, ve kterých se děje něco neobvyklého nebo nevysvětlitelného, a vzbuzuje se tak podezření, že se tam děje něco...

Pojem Suspektní patří do sekce Lékařství

Exorcismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Exorcismus?

Exorcismus je slovo pocházející z řečtiny. Pojmenovává činnost, jejímž prostřednictvím má být vyhnán nebo vymítán ďábel či zlé síly. Při tomto úkonu lze ďábla nebo zlé síly vyhnat z člověka, zvířete nebo dokonce věci.Exorcismus má dlouhou historii a je dodnes součástí mnoha náboženství...

Termín Exorcismus je v kategorii Náboženství

Betlémská hvězda

Pojem, výraz, heslo, co je to Betlémská hvězda?

Betlémská hvězda je pojmenování úkazu, který je znám již z Bible. V Matoušově evangeliu je tam popsáno putování tří mudrců z východu do Betléma, kde se chtěli poklonit novorozenému Ježíškovi a předat mu dary. Lidově se tito mudrcové označují jako Tři králové. Astronomický jev...

Výraz Betlémská hvězda je v kategorii Náboženství

Intrastat

Pojem, výraz, heslo, co je to Intrastat?

Intrastat je statistický systém shromažďování a zpracování dat za účelem sledování obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie (tedy i Českou republikou). Do Intrastatu se zahrnují také údaje o zboží, které fakticky nepřestoupilo hranici ČR, jedná-li se např. o zásobování...

Termín Intrastat patří do kategorie Ekonomie

Rotační výuka

Pojem, výraz, heslo, co je to Rotační výuka?

Rotační výuka byla zaváděna jako opatření, které v době distanční výuky umožnilo návrat co největšího počtu žáků a studentů k prezenční výuce. Dlouhodobá distanční výuka se ukazovala jako problematická a rotační výuka byla považována za přijatelný přechod k postupnému návratu...

Termín Rotační výuka je v kategorii Školství

Frigidita

Pojem, výraz, heslo, co je to Frigidita?

Frigidita je označení pro závažnou poruchu sexuální touhy. Vyskytuje se především u žen. Frigidní žena nemá zájem o sex, bývá pohlavně chladná, nereaguje na pohlavní dráždění a necítí vzrušení. Frigidita může ženu provázet od začátku sexuálního života. Někdy postihne ženu po...

Termín Frigidita patří do sekce Psychologie

Elektrický proud

Pojem, výraz, heslo, co je to Elektrický proud?

Elektrický proud je jednou ze základních jednotek. Jedná se o pohyb elektricky nabitých částic. Aby k tomu mohlo dojít, musí existovat volné částice, které mají elektrický náboj. Současně musí fungovat elektrický zdroj a vytvoří se tak elektrické pole. Základní jednotkou pro...

Pojem Elektrický proud je v sekci Fyzika

Protonová léčba

Pojem, výraz, heslo, co je to Protonová léčba?

Protonová léčba je druh léčení, který se využívá především při léčbě nádorů, nacházejících se ve velmi citlivých a rizikových oblastech, a nádorů, které vyžadují maximum léčebné látky. Jedná se například o mozkové nádory, nádorová onemocnění u dětí, lymfomy, nádory krku a hlavy...

Výraz Protonová léčba patří do sekce Lékařství

Platební brána

Pojem, výraz, heslo, co je to Platební brána?

Platební brána je druh online platební metody, jejímž prostřednictvím lze uhradit platbu za objednávku prostřednictvím internetového bankovnictví téměř okamžitě. Obchodník se okamžitě dozví, že platba byla provedena, objednávku ihned potvrdí a odešle.Vše je maximálně jednoduché,...

Pojem Platební brána patří do sekce Bankovnictví

ASLO

Pojem, výraz, heslo, co je to ASLO?

ASLO je zkratka protilátky antistreptolysinu. Streptolysin se nachází na povrchu streptokoků. ASLO je látka, kterou vytváří organizmus při boji se streptokoky.Hodnota ASLO je vyžívána při diagnostice streptokokových infekcí. Její výše závisí na výskytu infekce, zeměpisných poměrech...

Výraz ASLO je v sekci Lékařství


Klíčová slova: informace, wiki, Betlémská hvězda, význam, Suspektní, Protonová léčba, odborný výraz, Platební brána, Frigidita, popis, formulace, přesný výraz, heslo, přesný význam, slovo, co to je, vysvětlení, názvosloví, význam slova, odborné názvosloví, co znamená, termín, Elektrický proud, Exorcismus, význam pojmu, popis, Rotační výuka, synonymum, definice

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Stepan Bandera

kdo to je Stepan Bandera?

Stepan Bandera byl ukrajinský nacionalistický politik.Jako mladý se Stepan Bandera zapojil do boje za ukrajinskou nezávislost v rámci organizace OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů). Toto nacionalistické hnutí se vymezovalo proti polské vládě na západě Ukrajiny a mimo jiné...

Text Stepan Bandera patří do sekce Politici

Gurmán

kdo to je Gurmán?

Gurmán neboli česky labužník je člověk, který má rád dobré jídlo a pití a umí si ho vychutnat. Opravdový gurmán je často takový člověk, který se aktivně zajímá o způsoby přípravy jídel, neváhá je sám vyzkoušet, věnuje čas shánění zajímavé literatury a tematického obsahu na internetu,...

Text Gurmán je v kategorii Záliby

Tomáš Donutil

kdo to je Tomáš Donutil?

Tomáš Donutil je starší syn známého českého herce, moderátora baviče Miroslava Donutila a jeho ženy Zuzany. V dětství Tomáš doplácel na otcovu obrovskou pracovní vytíženost, a proto byl podle slov své matky takovým "dítětem ulice". Hodně času trávil se svým dědečkem a v pubertě...

Heslo Tomáš Donutil je v kategorii Podnikání

Ivo Kaderka

kdo to je Ivo Kaderka?

Ivo Kaderka je český tenisový funkcionář, prezident Českého tenisového svazu a prezident evropské federace Tennis Europe.Ivo Kaderka se narodil 16. října 1963. Zdánlivě triviální dětství a studium završil tím, že se dostal k českému tenisu, stal se prezidentem Českého tenisového...

Text Ivo Kaderka je v kategorii Sport

Chytrolín

kdo to je Chytrolín?

Chytrolín je hanlivé označení pro někoho zdánlivě vševědoucího. Chytrolín však není moudrý člověk, ale pouhý tlučhuba, radílek, který se musí u všeho vyskytovat a do všeho mluvit, ač ho o to nikdo nežádá. Chytrolíni se objevijí asi v každé situaci, kde je potřeba vyřešit nějaký...

Text Chytrolín je v sekci Hanlivé

Tichošlápek

kdo to je Tichošlápek?

Tichošlápek je hanlivé označení pro člověka, který se neprojevuje, ale může ve skrytu škodit druhým lidem. Daná osoba se ráda přetvařuje, působí bezradně, předstírá neškodného naivního člověka. Osoba má často pomstychtivé sklony, ráda škodí. Synonyma pro slovo „tichošlápek“ jsou...

Text Tichošlápek patří do sekce Hanlivé

Číšník

kdo to je Číšník?

Číšník je povolání, které se uplatňuje v pohostinství a gastronomii. Podle toho, kde svou práci vykonává, získává povolání jiný název – například hostinský, hospodský, barman, výčepní, sklepmistr a další.Číšník vykonává více činností – obsluhuje zákazníky, přináší jim jídla a...

Text Číšník patří do sekce Profese

Ivana Stráská

kdo to je Ivana Stráská?

Ivana Stráská je politička, učitelka, živnostnice a první česká hejtmanka – žena. Od roku 2017 je hejtmankou Jihočeského kraje, předtím působila jako starostka Milevska. Do voleb kandidovala jako členka ČSSD. Absolvovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, obor český jazyk...

Heslo Ivana Stráská je v sekci Politici

Kacíř

kdo to je Kacíř?

Kacíř je zastánce náboženského názoru, který odklání od obecně uznávaného náboženského proudu. Kacířův postroj je s oficiální vírou neslučitelný. Toto označení bylo v náboženském významu využíváno hlavně ve středověku, jiným názvem byl také heretik nebo bludař. Původ názvu kacíř...

Heslo Kacíř patří do sekce Křesťanství

Jaroslava Obermaierová

kdo to je Jaroslava Obermaierová?

Jaroslava Obermaierová je česká herečka.Začínala v baletu, nicméně posléze vystudovala DAMU a vydala se na hereckou dráhu.Na divadelních prknech působila zpočátku v Kladně, poté přešla do Divadla E.F. Buriana. Po roce 1989 působila na různých divadelních scénách a také často...

Slovo Jaroslava Obermaierová patří do kategorie Herectví


Klíčová slova: lidé, kdo je to, informace, wiki, heslo, Protonová léčba, etymologie, osobnost, termín, význam pojmu, význam, přesný význam, Intrastat, formulace, osobnosti, Rotační výuka, životopis, kdo to je, pojem, přesný výraz, slovo, co to je, Frigidita, biografie, význam slova, definice, co znamená, Exorcismus, lexikon

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 18. května 2024        Tip na pátek 17. května 2024
Tip na čtvrtek 16. května 2024        Tip na středu 15. května 2024
Tip na úterý 14. května 2024        Tip na pondělí 13. května 2024
Tip na neděli 12. května 2024        Tip na sobotu 11. května 2024
Tip na pátek 10. května 2024        Tip na čtvrtek 9. května 2024
Tip na středu 8. května 2024        Tip na úterý 7. května 2024
Tip na pondělí 6. května 2024        Tip na neděli 5. května 2024