Tip na pondělí 26. srpna 2024

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Čedar

Pojem, výraz, heslo, co je to Čedar?

Čedar, původním názvem cheddar, je sýr pocházející z anglického jihozápadu. Produkoval se již od 12. století. Původní verze se vyráběla z ovčího nebo kozího mléka, později došlo k přechodu na kravské mléko. Říká se, že originální chuti se dosáhne použitím mléka produkovaného...

Termín Čedar se nachází v sekci Jídlo

Hrdobec

Pojem, výraz, heslo, co je to Hrdobec?

Hrdobec je výraz, který je dobře známý díky proslavené hlášce z filmu Marečku, podejte mi pero. Ve zmíněné scéně se učitel češtiny ptá na význam slova "hrdobci". Je to básnický výraz, který použil básník Jan Neruda ve své básni Jak lvové bij...

Heslo Hrdobec se nachází v kategorii Literatura

Atika

Pojem, výraz, heslo, co je to Atika?

Atika je název z oblasti architektury. Jedná se o dekorativní prvek, který slouží k prodloužení fasády stavby nad římsu. Toho se dosahuje optickým zvýšením budovy a při určitém úhlu pohledu zdola částečným zakrytím střechy.Atika může vypadat jako celé patro se slepými okny nebo...

Heslo Atika je v kategorii Stavebnictví

Arytmie

Pojem, výraz, heslo, co je to Arytmie?

Arytmie je pojmenování poruch srdečního rytmu, způsobených chybnou tvorbou vzduchů nebo jejich šíření v srdečním svalu. Arytmii vyvolávají například jizvy v srdečním svalu, poruchy převodního systému nebo změny hladin hormonů a minerálů.Arytmie nejvíce ohrožuje lidi s poškozením...

Termín Arytmie je v kategorii Lékařství

Pouť

Pojem, výraz, heslo, co je to Pouť?

Pouť je historické označení účelové cesty na místo, které má jistý náboženský význam. Takřka každé náboženství má své poutní místo – např. Židé Jeruzalém, buddhisté místa, která jsou spojena s životem Buddhy, křesťané putují na místa spojená s životy svatých a zvláště Ježíše...

Heslo Pouť se nachází v kategorii Cestování

Ztracené bednění

Pojem, výraz, heslo, co je to Ztracené bednění?

Ztracené bednění se používá při stavbě zdí, plotů a různých základů. Při použití ztraceného bednění není nutné šalování, tedy obvyklé dřevěné bednění. Jedná se o duté tvarovky. Do vnitřní dutiny se lije beton a je tak zajištěno jednoduché, přesné a pevné bednění.Ztracené bednění...

Výraz Ztracené bednění je v kategorii Technika

Veřejná služba

Pojem, výraz, heslo, co je to Veřejná služba?

Vláda a složky veřejné správy zajišťují občanům určité služby jako správu území, veřejných financí, vojenskou ochranu apod. Veřejná služba definuje postavení a práci veřejných zaměstnanců, tedy těch, kteří pracují ve státní službě: úředníci ministerstev a správních úřadů, soudci...

Pojem Veřejná služba patří do sekce Politika

Plná moc

Pojem, výraz, heslo, co je to Plná moc?

Plná moc je potvrzení, na jehož základě někdo někoho zastupuje. Jedná se o jednostranný úkon, kterým vznikne smluvní zastoupení. Plnou mocí získává zástupce oprávnění jednat za zastoupeného. Jednat může pouze v rozsahu, který stanoví dohoda o plné moci.Plná moc nemusí být písemná,...

Termín Plná moc patří do sekce Právo

Ruptura

Pojem, výraz, heslo, co je to Ruptura?

Ruptura je označení pro traumatické nebo násilné přerušení či natržení některého orgánu nebo další části těla. K rupturám dochází často při úrazech nebo při sportu. V takovém případě je nutno přerušit vykonávanou činnost, poraněné místo nechat v klidu a zavolat lékařskou pomoc.Toto...

Výraz Ruptura se nachází v kategorii Nemoce

Suspenzor

Pojem, výraz, heslo, co je to Suspenzor?

Suspenzor patří u mnoha sportů k povinnému nebo doporučenému vybavení. Suspenzor je ochranou rozkroku, tedy pohlavních orgánů hráče. Existuje v pánském i dámském provedení. Používá se na spodní prádlo. Je potřeba vybírat suspenzor podle velikosti, měl by sedět těsně na těle,...

Výraz Suspenzor patří do kategorie Sport


Klíčová slova: synonymum, definice, význam pojmu, popis, pojem, formulace, přesný význam, Veřejná služba, Atika, význam slova, odborný výraz, přesný výraz, Suspenzor, význam, Pouť, informace, co znamená, slovo, heslo, popis, wiki, co to je, termín, Hrdobec, Ruptura, slovník, Arytmie, Ztracené bednění, Plná moc

Doporučené pojmy, slova, osobnosti, odborné termíny a výrazy

Stavební inženýr

kdo to je Stavební inženýr?

Stavební inženýr je člověk zodpovědný za stanovení technických postupů, popřípadě za technologickou přípravu stavby, na kterou se kladou zvýšené technologické požadavky. Má na starost systém řízení jakosti, je koordinátorem zpracování projektové dokumentace u větších staveb nebo...

Slovo Stavební inženýr se nachází v sekci Profese

Robert Graves

kdo to je Robert Graves?

Robert Graves byl anglický spisovatel a literární vědec.Do Gravesova života a mládí těžce zasáhla první světová válka, které se účastnil jako voják a ve které byl velmi vážně zraněn v bitvě na Sommně, odkud si odnesl celoživotní následky.Psaní, zpočátku především poezie, se začal...

Slovo Robert Graves se nachází v kategorii Literatura

Joni Mitchell

kdo to je Joni Mitchell?

Joni Mitchell je hudebnice a písničkářka.Vystudovala výtvarné umění a tento umělecký obor ji provázel i po dobu její muzikantské kariéry.Joni Mitchell se se svou hudbou pohybuje v žánrech folk a jazz, často však i experimentuje například s prvky R&B, klasické nebo etnické hudby....

Heslo Joni Mitchell je v kategorii Hudba

Sekerník

kdo to je Sekerník?

Sekerník je povolání, jehož název se odvozuje od pracovního nástroje, který se používá nejčastěji – sekery. Jedná se o druh řemesla, specializovaného tesaře, vyrábějící zařízení a stroje ze dřeva.Sekerníci se uplatňovali především v mlýnech nebo hamrech, kde stavěli kola a mlýnské...

Heslo Sekerník se nachází v kategorii Profese

Čang Cheng

kdo to je Čang Cheng?

Čang Cheng byl čínský vědec, astronom, vynálezce, matematik, básník, geograf, kartograf a politik. Cheng se narodil v Nan-jangu (dnešní provincie Che-nan) za vlády dynastie Východní Chan. Vzdělání postupně získával ve významných centrech té doby, a to ve městech Čchang-an a Luo-jang....

Heslo Čang Cheng patří do sekce Věda

Archivář

kdo to je Archivář?

Archivář je pracovník archivu, tedy odborné instituce, která již po staletí uchovává významné písemnosti dané lidské společnosti. Pracuje především s dokumenty veřejné správy nebo státem, krajem, obcemi a městy řízených organizací. Může se starat i o písemnosti soukromých osob...

Text Archivář patří do sekce Profese

Michal Bystrov

kdo to je Michal Bystrov?

Michal Bystrov je český hudebník, básník, novinář, překladatel a spisovatel. Bystrov se narodil v Praze a po střední škole vystudoval hudebně dramatický obor na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Poté nastoupil na katedru bohemistiky na Filosofické fakultě na Univerzitě Karlově...

Text Michal Bystrov se nachází v kategorii Hudba

Vágus

kdo to je Vágus?

Vágus je hanlivé označení pro zanedbaného, špinavého člověka; nejčastěji se používá pro bezdomovce. Má podobný význam jako pobuda, somrák, bezďák nebo vagabund.Slovo pochází z latiny, kde výraz vagabundus znamená člověka, který se potuluje či bloudí. Je zjevné, že slova vágus...

Slovo Vágus se nachází v sekci Hanlivé

Nezmar

kdo to je Nezmar?

Nezmar má několik významů. První význam je odborný název drobného žahavce „Nezmar hnědý“, latinsky Hydra oligactis, který žije ve stojatých vodách a živí se planktonem, dokáže se rozmnožovat z části těla pučením nebo pohlavně. Další význam je známější a používá se na lidi. Nezmar...

Text Nezmar se nachází v sekci Vlastnosti

Michael Caine

kdo to je Michael Caine?

Michael Caine, vlastním jménem Maurice Joseph Micklewhite, je britský herec. Narodil se 14. března 1933 v Londýně do chudých poměrů jako druhorozený syn. V patnácti opustil školní lavici a začal se živit různorodou manuální prací, od mytí nádobí po poslíčka. Poté byl povolán...

Heslo Michael Caine je v kategorii Herectví


Klíčová slova: Suspenzor, Atika, Ruptura, Veřejná služba, přesný význam, Čedar, formulace, přesný výraz, životopis, lexikon, heslo, význam slova, termín, osobnosti, synonymum, Plná moc, popis, lidé, co znamená, pojem, Pouť, Arytmie, wiki, co to je, Hrdobec, slovo, popis, kdo je to, význam pojmu

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 18. května 2024        Tip na pátek 17. května 2024
Tip na čtvrtek 16. května 2024        Tip na středu 15. května 2024
Tip na úterý 14. května 2024        Tip na pondělí 13. května 2024
Tip na neděli 12. května 2024        Tip na sobotu 11. května 2024
Tip na pátek 10. května 2024        Tip na čtvrtek 9. května 2024
Tip na středu 8. května 2024        Tip na úterý 7. května 2024
Tip na pondělí 6. května 2024        Tip na neděli 5. května 2024