Tip na neděli 25. srpna 2024

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Etymologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Etymologie?

Etymologie je odvětvím jazykovědy, které se zabývá původem slov, jejich historií a vývojem. Slovo etymologie pochází z řeckých slov étymon, což znamená skutečný původ, a logos, což znamená slovo nebo učení. Etymologie se snaží zjistit, odkud slova pocházejí, jak se jejich významy...

Pojem Etymologie je v kategorii Český jazyk

Tsunami

Pojem, výraz, heslo, co je to Tsunami?

Tsunami je typ přírodní katastrofy spojené s pohybem vody. Jedná se o dlouhé obrovské vlny, které jsou obvykle způsobeny podmořským zemětřesením, sopečnou erupcí nebo podmořským sesuvem. Tyto události mohou způsobit dramatický pohyb vody a vést k ničivým dopadům na pobřežní oblasti....

Heslo Tsunami je v kategorii Věda

Tromba

Pojem, výraz, heslo, co je to Tromba?

Tromba je označení atmosférických vírů, které mívají převážně vertikální polohu a mají velmi odlišný průměr, od desítek centimetrů do stovek metrů. Příčinou jeho vzniku je slabý vítr, který se pohybuje nad přehřátým zemským povrchem, popřípadě se může tvořit pod konvektivním...

Výraz Tromba je v kategorii Příroda

Sidžo

Pojem, výraz, heslo, co je to Sidžo?

Sidžo je básnický útvar ze 14. století. Řadí se k tradičním formám poezie v korejštině. Jde o tři verše, které mají pevně určený počet slabik, od 42 do 45. Každý verš obsahuje také césuru. Verše jsou dlouhé, shora dolů a zleva doprava. Do češtiny jsou překládány jako šestiverší,...

Pojem Sidžo je v sekci Literatura

Eroze

Pojem, výraz, heslo, co je to Eroze?

Eroze je přírodní proces, při němž dochází k narušení povrchu půdy, skal nebo jiných povrchů a k přenosu jeho částic jinam. Erozi půdy tak způsobuje déšť, vítr a další povětrnostní vlivy. Na příkladu půdy je eroze nejviditelnější, protože probíhá nejrychleji. Půdní eroze může...

Výraz Eroze se nachází v kategorii Příroda

Oxykodon

Pojem, výraz, heslo, co je to Oxykodon?

Oxykodon je analgetikum ze skupiny opioidy, patří tedy mezi silné léky na bolest, které jsou odvozeny od opiových alkaloidů obsažených v makovicích. Tato látka se v lékařství využívá k úlevě od silné a chronické bolesti, která nemůže být efektivně zvládnuta jinými typy analgetik....

Výraz Oxykodon patří do sekce Chemie

Instituce

Pojem, výraz, heslo, co je to Instituce?

Instituce je pojem, který má více významů. Obecně se používá k popisu organizovaných struktur a mechanismů, které mají za úkol plnit určité funkce nebo poskytovat určité služby ve společnosti. Instituce jsou základními stavebními kameny sociálního, politického a ekonomického...

Heslo Instituce je v kategorii Latina

CorelDRAW

Pojem, výraz, heslo, co je to CorelDRAW?

CorelDRAW je pojmenování vektorového grafického editoru. Ten vyvinula firma Corel Corporation. Corel Draw je celý soubor programů a má již více než dvě desítky verzí, včetně českého rozhraní.Součástí jsou různé aplikace a editory, například pro vektorové ilustrace, bitmapový...

Termín CorelDRAW se nachází v kategorii Software

Slovo složené

Pojem, výraz, heslo, co je to Slovo složené?

Slovo složené je takové slovo, které je tvořeno více základovými slovy. Vzniká procesem skládání, označuje se také jako složenina. Tam, kde se jednotlivé části složeniny dotýkají, vzniká tzv. morfologický šev. V češtině jsou složeniny tvořeny většinou dvěma nebo třemi slovy....

Výraz Slovo složené je v sekci Český jazyk

Dysgrafie

Pojem, výraz, heslo, co je to Dysgrafie?

Dysgrafie patří ke specifickým poruchám učení. Týká se grafického projevu, především psaní. Typickým projevem jsou špatné držení psacích potřeb, zvýšený tlak na ně, neuvolněné zápěstí, pomalé tempo při psaní, nízká kvalita písma, rýsování i kreslení. Dysgrafik se také rychle...

Heslo Dysgrafie je v kategorii Psychologie


Klíčová slova: význam, co to je, Instituce, přesný výraz, slovník, přesný význam, odborný výraz, Dysgrafie, Tsunami, co znamená, termín, synonymum, slovo, názvosloví, Slovo složené, odborné názvosloví, CorelDRAW, význam slova, Tromba, wiki, formulace, vysvětlení, definice, Oxykodon, význam pojmu, pojem, popis, popis, informace

Doporučené odborné pojmy, osobnosti, termíny, výrazy a hesla

Ondřej Neff

kdo to je Ondřej Neff?

Ondřej Neff je český spisovatel a novinář.Vystudoval Fakultu sociálních věd na Karlově univerzitě a dosáhl titulu PhDr.Po studiích pracoval v Československém rozhlase a v nakladatelství Albatros, později například v Mladé frontě. Kromě novinářské a redaktorské činnosti se věnoval...

Text Ondřej Neff je v kategorii Novináři

Tereza Hlůšková

kdo to je Tereza Hlůšková?

Tereza Hlůšová se nestala v České republice známou díky svému talentu nebo hezkému obličeji, ale kvůli kariéře společnice, pašování drog, zatčení a čtyřletému pobytu za mřížemi Pákistánského vězení.Tereza byla v lednu 2018 zatčena na pákistánském letišti v Láhauru, když u ní...

Heslo Tereza Hlůšková je v kategorii Zločin

Vlasta Fialová

kdo to je Vlasta Fialová?

Vlasta Fialová byla česká filmová, seriálová a divadelní herečka. Fialová se narodila v Brně do divadelní rodiny. Oba rodiče byli totiž členy brněnské opery. V Brně docházela na reálné gymnázium, odkud roku 1943 přestoupila na Státní hudební a dramatickou konzervatoř. Po úspěšném...

Text Vlasta Fialová je v kategorii Herectví

Pavel Bém

kdo to je Pavel Bém?

Pavel Bém je politik a psychiatr. Známý je také jako horolezec. Je absolventem lékařství na UK, zaměřil se na psychiatrii a na univerzitě v Baltimore se věnoval protidrogové politice. Na tuto oblast se orientoval i po návratu do Čech. Působil v psychiatrické léčebně, na protialkoholním...

Heslo Pavel Bém je v sekci Politici

Koudelník

kdo to je Koudelník?

Koudelník byl název povolání. Šlo o obchodníka s koudelí, který byl často i výrobcem věcí, u kterých byla výchozí surovinou právě koudel. Jednalo se o produkty se širokým spektrem využití, například provazy, plachty, pytle a podobně.Koudel byla zbytkem z předení lnu, konopí či...

Slovo Koudelník se nachází v kategorii Profese

Lenka Bradáčová

kdo to je Lenka Bradáčová?

Lenka Bradáčová je česká státní zástupkyně. Od roku 2012 zastává post vrchní státní zástupkyně v Praze.Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dosáhla titulu JUDr. a Ph.D.Po studiích začala pracovat jako státní zástupkyně v Litoměřicích. V roce 2012 se stala vrchní...

Heslo Lenka Bradáčová patří do sekce Politika

Steve Buscemi

kdo to je Steve Buscemi?

Steve Buscemi, původně Steven Vincent Buscemi, je známý herec a režisér. Jako herec působí v divadle i ve filmu. Pochází z irsko-italské rodiny. Nedokončil studia a zkoušel štěstí v konkurzech. Pracoval také jako hasič. První velkou roli ztvárnil ve filmu Parting Glances, vynikl...

Slovo Steve Buscemi je v kategorii Herectví

Akademický pracovník

kdo to je Akademický pracovník?

Akademický pracovník je obvykle označení pro člověka pracujícího v Akademii věd. Akademie věd České republiky byla založena v roce 1993, předcházely jí Československá akademie věd (1953–1992) a Česká akademie věd a umění (1890–1952).V některých zemích (a dříve i u nás) získávají...

Text Akademický pracovník se nachází v kategorii Školství

Klimaskeptik

kdo to je Klimaskeptik?

Klimaskeptik je člověk, který popírá existenci globálního oteplování a klimatické změny; případně popírá vliv člověka na tyto fenomény.Klimaskeptici tvrdí, že ekologická agenda, která byla především v západním světě nastolena v posledních desítkách let, ze strachu, že se planeta...

Heslo Klimaskeptik je v sekci Politika

Pragmatik

kdo to je Pragmatik?

Jako pragmatik je běžně označován člověk, který jedná pragmaticky, to znamená se zaměřením na praktický smysl a užitek. Takové jednání může být až bezohledné a nevybíravé. Pragmatismus je filozofický směr zaměřující se na činy, skutky, jednání a jejich prospěšnost v praxi. Latinský...

Slovo Pragmatik je v kategorii Vlastnosti


Klíčová slova: kdo to je, CorelDRAW, co to je, lexikon, osobnosti, slovník, životopis, termín, synonymum, popis, co znamená, Tsunami, Dysgrafie, pojem, biografie, význam pojmu, definice, osobnost, význam slova, heslo, informace, wiki, formulace, Oxykodon, přesný výraz, Tromba, přesný význam, význam, Slovo složené

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 18. května 2024        Tip na pátek 17. května 2024
Tip na čtvrtek 16. května 2024        Tip na středu 15. května 2024
Tip na úterý 14. května 2024        Tip na pondělí 13. května 2024
Tip na neděli 12. května 2024        Tip na sobotu 11. května 2024
Tip na pátek 10. května 2024        Tip na čtvrtek 9. května 2024
Tip na středu 8. května 2024        Tip na úterý 7. května 2024
Tip na pondělí 6. května 2024        Tip na neděli 5. května 2024