Tip na neděli 4. srpna 2024

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Orientační běh

Pojem, výraz, heslo, co je to Orientační běh?

Orientační běh je druh sportu, který vyžaduje vynikající schopnost orientovat se v terénu pomocí buzoly a mapy. Měl by probíhat v takové oblasti, kterou závodníci dobře neznají. Na startu dostanou mapu, ve které mají vyznačená kontrolní stanoviště. Těmi musejí proběhnout ve stanoveném...

Výraz Orientační běh patří do sekce Sport

Tygří ořech

Pojem, výraz, heslo, co je to Tygří ořech?

Tygří ořech je malá hlíza rostliny šáchoru jedlého. S tygřími ořechy se lze setkat i pod názvy zemní mandle, čufa nebo chufa. Používá se jako přísada do nápoje Horchata de chufa.Tygří ořechy chutnají i rybách. Jedná se o jednu z oblíbených návnad na kapry, jako jsou pelety nebo...

Pojem Tygří ořech je v sekci Jídlo

Bod mrazu

Pojem, výraz, heslo, co je to Bod mrazu?

Bod mrazu je název bodu, při kterém je vzduch úplně nasycený vodními parami a začíná se srážet v podobě mrazu. Pro určení bodu mrazu je důležitá vlhkost, teplota a tlak vzduchu, a také rosný bod, kdy se tvoří kapky vody v podobě rosy. Důvodem je právě nasycení vzduchu vodou....

Výraz Bod mrazu je v kategorii Fyzika

Prokura

Pojem, výraz, heslo, co je to Prokura?

Prokura je pojem používaný především v obchodním právu. V obchodním zákoníku je jako prokura označována speciální forma plné moci. Tou majitel podniku zplnomocňuje prokuristu k veškerému jednání, ke kterému se jinak vyžadují zvláštní plné moci. Je účinná okamžikem udělení.Prokuru...

Heslo Prokura je v kategorii Právo

Mozaika

Pojem, výraz, heslo, co je to Mozaika?

Mozaika je pojem z oblasti stavebnictví. Jedná se o druh dekorace, kdy se kousky určitého materiálu poskládají na povrch stropu, stěny, podlahy či jiné plochy. Vznikne tak komplexní kresba, která je z těchto kousků sestavena. Dekorace může být složena z částí kamenů, sklíček,...

Termín Mozaika je v kategorii Stavebnictví

Smysl života

Pojem, výraz, heslo, co je to Smysl života?

Smysl života je termín, který označuje vrchol snah jedince nebo celého lidstva. Jedná se především o hledání celkového smyslu existence lidstva, role člověka na planetě, životní úlohy jedince, odůvodnění snahy nadále žít i náplň životního odkazu.Smysl života se velmi liší u různých...

Pojem Smysl života patří do sekce Filozofie

Řopík

Pojem, výraz, heslo, co je to Řopík?

Řopík je lidové označení objektů lehkého opevnění, které byly v Československu budovány před druhou světovou válkou. Slovo řopík pochází ze zkratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací), což byl úřad, který rozděloval zakázky na stavbu objektů externím stavebním firmám. Jako stavební...

Heslo Řopík je v kategorii Stavebnictví

Motivace

Pojem, výraz, heslo, co je to Motivace?

Někoho motivovat znamená přimět ho, aby něco udělal, a to tak, aby byl pro danou věc nadšený a měl zájem ji vykonat. Motivace je soubor faktorů, a to jako vnitřních, tak vnějších, které usměrňují chování člověka za účelem dosažení určitého cíle. Dosažený cíl přináší radost a...

Heslo Motivace je v kategorii Psychologie

Peklo

Pojem, výraz, heslo, co je to Peklo?

Peklo je náboženské pojmenování pro místo, kam se duše člověka může dostat v posmrtném životě. Zde si zemřelí odpykávají své hříchy, podstupují tzv. věčný trest. Některá náboženství jako křesťanství nebo islám považují peklo za věčné, jiná náboženství, která věří na reinkarnaci,...

Pojem Peklo patří do sekce Náboženství

Desktop

Pojem, výraz, heslo, co je to Desktop?

Desktop je jiné označení pro běžný stolní počítač. Doslova to znamená "umístěný na stole" (jako protiklad k přenosnému laptopu). Dříve byly desktopy nejrozšířenějším typem počítačů, v posledních letech je však v prodejích překonaly laptopy (notebooky), případně jiné mobilní druhy...

Termín Desktop se nachází v sekci Počítače


Klíčová slova: význam pojmu, termín, odborný výraz, Peklo, popis, heslo, význam, Řopík, co to je, popis, Motivace, formulace, přesný výraz, Orientační běh, Tygří ořech, pojem, Prokura, slovo, přesný význam, definice, názvosloví, Mozaika, vysvětlení, Smysl života, Bod mrazu, odborné názvosloví, co znamená, wiki, informace

Víte co znamenají tato slova, hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy?

Úchylák

kdo to je Úchylák?

Úchylák je pejorativní označení pro člověka s takovými sexuálními touhami či představami, které jsou výrazně odlišné od toho, co je vnímáno jako normální. Úchylákem v běžném hovoru můžeme nazvat jak skutečného sexuálního devianta, jež by naplněním svých erotických představ mohl...

Slovo Úchylák patří do sekce Hanlivé

Cihlář

kdo to je Cihlář?

Cihlář bylo řemeslo známé již ve starověku. Jednalo se o řemeslníka, jehož náplní práce byla ruční výroba cihel. Název povolání pochází z německého slova Ziegler.Cihláři spolupracovali s hlináky, kteří vytěžili a připravili pro cihláře hlínu. Ti pak v cihelně z připravených surovin...

Heslo Cihlář je v kategorii Profese

Matikář

kdo to je Matikář?

Matikář je označení pro učitele matematiky, tedy pedagoga, který učí předmět matematika na základních a středních školách.Učitelé matematiky učí jeden ze základních předmětů vyučovaných na českých základních a středních školách, a tím je matematika. Výuka matematiky na základních...

Heslo Matikář je v kategorii Školství

Biochemik

kdo to je Biochemik?

Balneolog odborný pracovník v oboru balneologie. Zabývá se vznikem, shromažďováním, rozborem a upravováním léčivých zdrojů, které nabízí příroda, pro léčebné účely.Zkoumá také jejich účinky na organizmus člověka a různé terapeutické a léčebné metody, využívané při poskytování...

Text Biochemik je v kategorii Věda

Tomáš Töpfer

kdo to je Tomáš Töpfer?

Tomáš Töpfer je český divadelní a filmový herec, divadelní režisér, scénárista, podnikatel, divadelní pedagog na vysoké škole, ředitel divadla a také politik. Töpfer se narodil v Praze. Po střední škole studoval herectví v Brně na konzervatoři a následně přešel do Prahy na DAMU...

Slovo Tomáš Töpfer patří do sekce Herectví

Gastarbeiter

kdo to je Gastarbeiter?

Gastarbeiter - z německého Gast – host, Arbeiter – dělník- je pojmenování cizího státního příslušníka, který pracuje v jiné zemi, většinou po delší dobu.Název pochází z období 20. století. V této době do západního Německa přijížděli zájemci o práci z Itálie, Turecka, Řecka a...

Heslo Gastarbeiter je v kategorii Profese

Mešuge

kdo to je Mešuge?

Mešuge je slovo, které pochází z hebrejštiny a do slovní zásoby se dostalo přes nespisovné výrazy v němčině. Původně se jednalo o osobu, která se nějakým způsobem provinila nebo mýlila.Mešuge je nyní takový člověk, který se chová bláznivě, potrhle, vzbuzuje dojem vyšinutého nebo...

Text Mešuge patří do sekce Hanlivé

Zjev

kdo to je Zjev?

Zjev je sice mírná nadávka, avšak to, co označuje, je dost nelichotivé: tímto slovem máme na mysli někoho, jehož vzhled vybočuje z obvyklých měřítek. V tomto případě se nebude jednat o někoho, kdo je zanedbaný (to by byl např. šupák), ale o někoho, kdo se chce záměrně vizuálně...

Heslo Zjev se nachází v kategorii Hanlivé

Ježíš

kdo to je Ježíš?

Ježíš Kristus, známý také jako Ježíš Nazaretský, byl kazatelem v oblasti dnešního Izraele a hlásal brzký příchod Božího království a vyzýval k pokání. Je ústřední postavou křeťanství. Od roku jeho údajného narození se počítá náš letopočet. Kristus byl ukřižován a křestané ho...

Text Ježíš je v sekci Křesťanství

Svářeč

kdo to je Svářeč?

Svářeč je vyučený pracovník, odborník v oblasti sváření. Ovládá různé typy sváření a je schopen je provést podle požadavků, nákresů nebo specifikací. Ke své práci potřebuje nástroje určené ke sváření a ochranné pomůcky. Za správné použití nástrojů a přístrojů nese odpovědnost,...

Heslo Svářeč se nachází v kategorii Profese


Klíčová slova: Peklo, Tygří ořech, termín, význam pojmu, Prokura, kdo je to, kdo to je, informace, Mozaika, Motivace, lexikon, co to je, Řopík, osobnost, přesný výraz, formulace, osobnosti, etymologie, popis, Orientační běh, vysvětlení, pojem, životopis, Bod mrazu, biografie, popis, Smysl života, význam, heslo

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 18. května 2024        Tip na pátek 17. května 2024
Tip na čtvrtek 16. května 2024        Tip na středu 15. května 2024
Tip na úterý 14. května 2024        Tip na pondělí 13. května 2024
Tip na neděli 12. května 2024        Tip na sobotu 11. května 2024
Tip na pátek 10. května 2024        Tip na čtvrtek 9. května 2024
Tip na středu 8. května 2024        Tip na úterý 7. května 2024
Tip na pondělí 6. května 2024        Tip na neděli 5. května 2024