Tip na úterý 30. července 2024

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Brť

Pojem, výraz, heslo, co je to Brť?

Brť je dutina ve kmeni stromu. Vzniká přirozenou cestou (tlením dřeva za působení dřevokazných hub) hlavně u starších stromů. Typicky je můžeme vidět u různých památných stromů. Brtě jsou domovem celé řady druhů hmyzu a ptactva. V brtích si staví hnízda také včely. Podle brtě...

Výraz Brť se nachází v sekci Rostliny

Smart TV

Pojem, výraz, heslo, co je to Smart TV?

Hybridní televizor, který v sobě spojuje internet a funkci Web 2.0 tedy popis webové stránky, pomocí set-top boxů. Smart TV je chytrá televize jako součást on-line interaktivních médií. Nezaměřuje se jenom na tradiční vysílací médium, ale umožňuje divákům například vyhledávat...

Termín Smart TV je v kategorii Hardware

Kadidlo

Pojem, výraz, heslo, co je to Kadidlo?

Kadidlo je vonná substance, která se připravuje z pryskyřice kadidlovníku (Boswellia) a spolu s myrhou je pálena při náboženských rituálech a obřadech včetně křesťanských. Kadidlo se používá ve směsi s myrhou a balzámem, při spalování má specifickou vůni koření. Mezi největší...

Heslo Kadidlo se nachází v sekci Náboženství

Antisemitismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Antisemitismus?

Antisemitismus je označení pro předsudky, předpojatost či nepřátelské jednání především vůči židovské rase a Židům obecně. Patří k druhům xenofobie a může se projevovat různými způsoby od pocitů nenávisti, nepřátelských projevů jednotlivých osob až k organizovanému násilí.Nejhrůznějším...

Výraz Antisemitismus je v kategorii Politika

Otoneurologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Otoneurologie?

Otoneurologie je speciální lékařské odvětví, které se zaměřuje na ušní problémy, které mají původ v nervech, především závratě. Spojuje neurologii a ORL.Otoneurologie tato onemocnění diagnostikuje a léčí, často na ambulantní úrovni. Otoneurologické vyšetření se zakládá na podrobné...

Termín Otoneurologie patří do kategorie Lékařství

Silon

Pojem, výraz, heslo, co je to Silon?

Silon je označení, které se používá pro vlákno polykaprolaktamu. Jiný název je také polyamidové vlákno typu 6. Název silon se používal především pro československý výrobek, který byl produkován přibližně od roku 1940 do devadesátých let 20. století. Objevitelem silonu byl vědec...

Heslo Silon patří do sekce Materiály

Ferrata

Pojem, výraz, heslo, co je to Ferrata?

Ferrata, též via ferrata nebo klettersteig je označení pro zajištěnou cestu v obtížně schůdném horském terénu. Cesta je díky zajištění uzpůsobena i pro osoby bez zkušeností s horolezeckými výstupy. Zajištění je realizováno pomocí lan, která slouží jako zábradlí, dále se setkáme...

Výraz Ferrata je v sekci Sport

Rčení

Pojem, výraz, heslo, co je to Rčení?

Rčení je pojmenování pro výtvor lidové slovesnosti. Jedná se o slovní ztvárnění životních zkušeností pomocí kratší průpovídky, většinou jde o jednu větu či souvětí. Rčení lze na rozdíl od podobných útvarů libovolně časovat.Velmi často užívaným druhem rčení je přirovnání, pomocí...

Pojem Rčení je v sekci Literatura

Karbon

Pojem, výraz, heslo, co je to Karbon?

Karbon čili karbonové – uhlíkové vlákno, je materiál skládající se převážně z uhlíku. Vlákno se vyznačuje tenkostí a pevností. Je využíváno pro technické účely, například pro vyztužení. První uhlíková vlákna vznikla ke konci 19. století – byla využita například do prvních žárovek.Průmyslově...

Heslo Karbon je v sekci Materiály

Zubní můstek

Pojem, výraz, heslo, co je to Zubní můstek?

Zubní můstek slouží jako náhrada části chrupu. Upevňuje se na zdravé zuby sousedící s poškozenou částí chrupu. K ukotvení se používají kovové korunky nebo jiné speciální konstrukce.Zubní můstek je řešením takových případů, kdy chybí jeden nebo více zubů a není možno použít implantáty....

Výraz Zubní můstek se nachází v kategorii Lékařství


Klíčová slova: pojem, Silon, popis, Zubní můstek, heslo, synonymum, Rčení, informace, Karbon, slovník, Otoneurologie, formulace, wiki, odborný výraz, přesný výraz, Brť, přesný význam, Antisemitismus, Ferrata, co to je, Kadidlo, vysvětlení, Smart TV, význam pojmu, slovo, popis, co znamená, termín, názvosloví

Doporučujeme tyto osobnosti, pojmy, výrazy a termíny

Pesimista

kdo to je Pesimista?

Pesimista je člověk, který je škarohlídský, všechno vidí černě, domnívá se, že všechno bude jenom horší a nic nevnímá pozitivně. Opakem pesimismu je optimismus, což je opačný náhled na život. ...

Heslo Pesimista je v kategorii Psychologie

Milenka

kdo to je Milenka?

Milenka je osoba ženského pohlaví, která je pro svůj protějšek sexuální partnerkou, nebo může být třetí osobou ve vztahu dvou jiných osob, například manželů. V takovém případě je milenka osobou, se kterou manžel udržuje mimomanželský poměr. K milence přistupovala společnost v...

Text Milenka se nachází v sekci Vztahy

Karel Janeček

kdo to je Karel Janeček?

Karel Janeček je český podnikatel, miliardář. Zbohatl díky své společnosti RSJ, která patří mezi přední poskytovatele likvidity na finančních trzích. Janeček vyučuje finanční matematiku na Matematicko - fyzikální fakultě UK v Praze a je zakladatelem Nadačního fondu proti korupci....

Text Karel Janeček patří do kategorie Podnikání

Thomas Kulidakis

kdo to je Thomas Kulidakis?

Thomas Kulidakis je žurnalista a komentátor. Je absolventem studia politologie a mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd UK. Tentýž obor pak studoval i na řeckých univerzitách. Své příspěvky a komentáře uveřejňuje především ve veřejnoprávních médiích jako je Česká televize,...

Text Thomas Kulidakis patří do sekce Novináři

Milada Horáková

kdo to je Milada Horáková?

Milada Horáková byla právnička, feministka a politička. V Praze vystudovala gymnázium a po maturitě šla studovat na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Po setkání s feministkou Františkou Plamínkovou vstoupila do Ženské národní rady (ŽNR), která se zabývala ženskou emancipací....

Heslo Milada Horáková je v sekci Politici

Fakan

kdo to je Fakan?

Fakan je pojmenování pro dítě, potomka. Jinak se používá také název fracek, spratek, harant, smrad, klacek parchant a podobně.Jde o nadávku dítěti, které se patřičně nechová a jeho jednání vyžaduje časté výchovné zásahy, popřípadě se použitím tohoto slova naznačuje rodičům, že...

Text Fakan je v sekci Hanlivé

Uprchlík

kdo to je Uprchlík?

Uprchlík nebo také běženec je označení pro člověka, který nedobrovolně opustil zemi, v níž žil, protože byl ohrožen jeho život, případně svoboda. Uprchlíci utíkají ze zemí, kde probíhá válečný konflikt, občanská válka nebo kde jim hrozí vězení za jejich politické názory či aktivity,...

Heslo Uprchlík se nachází v kategorii Politika

Princ Charles

kdo to je Princ Charles?

Princ Charles, vlastním jménem Charles Philip Arthur George, je nejstarším synem britské královny Alžběty II. a jejího chotě prince Philipa. Rovněž je následníkem trůnu 15 suverénních států Commonwealthu. Princ Charles se narodil v Buckinghamském paláci v Londýně. Když měl čtyři...

Heslo Princ Charles je v kategorii Panovníci

Maurizio Gucci

kdo to je Maurizio Gucci?

Maurizio Gucci byl italský podnikatel, člen rodiny Gucci proslavené podnikáním v oblasti módy.Maurizio byl vnukem zakladatele módního domu Gucci. Pokračoval v rodinné tradici a dál pracoval pod značkou Gucci. Když zdědil většinový podíl firmy, stal se jedním ze spolumajitelů...

Text Maurizio Gucci se nachází v kategorii Podnikání

Vítězslav Jandák

kdo to je Vítězslav Jandák?

Vítězslav Jandák je český divadelní a filmový herec a od roku 2005 také politik. Jandák se narodil v Praze, kam chodil na gymnázium. Po maturitě na gymnáziu v roce 1965 odešel do Brna, kde začal studovat obor herectví na JAMU. Po roce studia přešel na pražskou DAMU, kterou absolvoval...

Text Vítězslav Jandák je v kategorii Herectví


Klíčová slova: Brť, význam, Ferrata, slovo, synonymum, Otoneurologie, Zubní můstek, osobnost, lidé, význam pojmu, slovník, přesný význam, popis, formulace, wiki, termín, osobnosti, etymologie, životopis, vysvětlení, lexikon, co to je, kdo je to, heslo, informace, Silon, popis, Karbon, přesný výraz

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 19. dubna 2024        Tip na čtvrtek 18. dubna 2024
Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024