Tip na středu 10. července 2024

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Apostrof

Pojem, výraz, heslo, co je to Apostrof?

Apostrof neboli odsuvník je jev, který v češtině není příliš častý. Jde o druh interpunkčního znaménka. Nejedná se tedy o písmeno, ale o grafém, který znamená vypuštění znaku či znaků v obvyklém textu. Není totožný s diakritickou čárkou, i když se jí podobá.Apostrof se vyskytoval...

Pojem Apostrof je v kategorii Český jazyk

Ecce homo

Pojem, výraz, heslo, co je to Ecce homo?

Ecce homo je latinský výraz, který znamená "Ejhle, člověk!". Objevuje se jako motiv výtvarného umění (obrazy nebo sochy) spočívající ve znázornění zbičovaného Ježíše Krista s trnovou korunou na hlavě. Slova Ecce homo údajně pronesl Pilát k davu (podle Janova evangelia 19,5),...

Heslo Ecce homo patří do kategorie Kultura

Statutární město

Pojem, výraz, heslo, co je to Statutární město?

Statutární město je oficiální pojmenování města, které má správu organizovanou podle městské vyhlášky, popřípadě se jedná o město, které má statut města a je řízeno podle pravidel zemského zákona.Statutární město se dále může členit na další samosprávné prvky, které vymezuje...

Termín Statutární město patří do sekce Právo

EEG

Pojem, výraz, heslo, co je to EEG?

EEG je zkratka slova elektroencefalografie. Jedná se o neurologickou vyšetřovací metodu, která umožňuje sledování aktivity mozku. Při EEG jsou na povrchu hlavy prostřednictvím speciální čepice snímány změny elektrického napětí. Citlivé elektrody tyto změny registrují a přenášejí...

Pojem EEG je v kategorii Lékařství

Racionalita

Pojem, výraz, heslo, co je to Racionalita?

Racionalita je pojmenování klíčového pojmu v oblasti filozofie, psychologie, ekonomie a dalších vědních disciplín. Tento termín odkazuje na schopnost lidského myšlení a rozhodování jednat na základě logiky, rozumu a vhodného odhadu. V podstatě je to schopnost jedince uvažovat...

Pojem Racionalita je v kategorii Psychologie

Benchmark

Pojem, výraz, heslo, co je to Benchmark?

Ukazatel výkonnosti, porovnávání výkonů v různých firmách pomocí provedených ekonomických analýz. Ve výpočetní oblasti výsledek práce počítačového programu hodnotícího výkonnost určitého zařízení, například grafické karty nebo procesoru. V geologii je benchmark bodem, který se...

Pojem Benchmark patří do sekce Počítače

Bolid

Pojem, výraz, heslo, co je to Bolid?

Bolid je pojmenování světelného jevu. Není sice přesně definován, ale jedná se o velmi jasný meteor. Jas meteoru se měří v magnitudách, bolid bývá jasnější než - 3 magnitudy.Velmi jasné bolidy osvěcují i zemský povrch. To je způsobeno tím, že v atmosféře dochází k velkému zahřátí...

Výraz Bolid se nachází v sekci Věda

Ležák

Pojem, výraz, heslo, co je to Ležák?

Ležák je název druhu piva, vyráběného spodním kvašením a stabilizovaného při nízké teplotě – mezi 8 až 14 stupni Celsia. Nízké teploty přispívají k jeho stabilizaci. Po vykvašení se ležák nechává alespoň měsíc uležet, odtud pochází i jeho označení.Lze si vybírat mezi tmavými...

Pojem Ležák je v kategorii Nápoje

Sandbox

Pojem, výraz, heslo, co je to Sandbox?

V informatice se můžete setkat s pojmenováním sandbox ve spojitosti s počítačovou bezpečností. Jedná se o mechanismus, který slouží k separaci procesů běžících se stejným oprávněním. Běžně se sandbox využívá ke spouštění neotestovaného kódu nebo neověřeného softwaru z neznámých...

Termín Sandbox je v kategorii Software

Arabeska

Pojem, výraz, heslo, co je to Arabeska?

Arabeska je zvláštní pojmenování prózu blízkou povídce. Tento literární žánr má jednoduchý děj i stavbu, výraznou zápletku, vyznačuje se vysokou mírou fantazie a dekorativních prvků. Na postavy a všední události se dívá s nadhledem a ironií.Cílem je představit charakter postavy...

Výraz Arabeska je v kategorii Literatura


Klíčová slova: Racionalita, popis, Ecce homo, Apostrof, slovo, termín, význam, definice, Sandbox, Ležák, Statutární město, význam slova, popis, vysvětlení, pojem, názvosloví, synonymum, přesný význam, Arabeska, přesný výraz, co to je, informace, odborné názvosloví, odborný výraz, EEG, slovník, význam pojmu, Bolid, heslo

Náhodné osobnosti, pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Seneca

kdo to je Seneca?

Seneca byl filosof, politik a spisovatel. Jeho otec byl učitel rétoriky a poslal Senecu studovat rétoriku a filosofii do Říma. V Římě prohloubil své řečnické schopnosti a ujasnil si vlastní filosofické postoje. Nejblíže měl ke stoické filosofii, která kladla důraz na duševní...

Text Seneca je v kategorii Filozofie

Mojžíš

kdo to je Mojžíš?

Mojžíš je starozákonní postava, prorok, vůdce Izraelců. Je považován za autora Tóry neboli Pentateuchu (tzv. pěti knih Mojžíšových, součásti Starého zákona). Dle Bible se Mojžíš narodil v Egyptě a rodiče ho poslali v košíku po Nilu, aby ho zachránili před smrtí. Faraon chtěl...

Text Mojžíš patří do kategorie Křesťanství

Pako

kdo to je Pako?

Dříve se slovem pako označoval duševně nemocný člověk. Pakárna pak bylo synonymum pro ústav pro choromyslné, lidově blázinec. V dnešní době je význam výrazu pako poněkud posunutý. Nazveme-li tak někoho, je to asi totéž, jako kdybychom o něm řekli, že je moula, trouba nebo bambula,...

Slovo Pako patří do sekce Hanlivé

Adéla Gondíková

kdo to je Adéla Gondíková?

Adéla Gondíková je populární herečka, moderátorka a zpěvačka. Jako moderátorka vystupuje nejčastěji s bratrem Daliborem. Společně uváděl například Rady ptáka Loskutáka, Snídani s Novou, Kolotoč nebo Go Go Šou. Sama herečka nedokončila studium konzervatoře. V této době již vystupovala...

Heslo Adéla Gondíková je v kategorii Herectví

Pavel Dacjuk

kdo to je Pavel Dacjuk?

Pavel Dacjuk nastoupil svoji hokejovou kariéru útočníka celkem v pozdějším věku, než je u profesionálů zvykem. Teprve v jeho dvaceti letech (1998) byl vybrán do týmu Detroit Red Wings. Snad proto, že chtěl dokázat, že si tuto poctu zaslouží, doslova se předvedl jako hokejová...

Heslo Pavel Dacjuk patří do sekce Sport

Mág

kdo to je Mág?

Mág je označení pro kouzelníka či čaroděje.Mág je člověk (či bytost) oplývající nadpřirozenými schopnostmi, konkrétně schopností čarovat. Mág nebo čaroděj může v lidovém povědomí například proměnit člověka ve zvíře, nechávat zmizet či objevovat věci nebo lidi apod.Mágové z legend...

Slovo Mág se nachází v sekci Nadpřirozené

Kardinál

kdo to je Kardinál?

Kardinál je druhá nejvyšší funkce (po papeži), jaké lze v katolické církvi dosáhnout. Kardinálové jsou jmenováni papežem a mají jako jediní právo (a povinnost) volit nového papeže. V takovém případě se sbor kardinálů sejde v Sixtinské kapli při takzvaném konkláve (pojem je blíže...

Text Kardinál je v kategorii Křesťanství

Christiaan Huygens

kdo to je Christiaan Huygens?

Christiaan Huygens byl významný nizozemský vědec, matematik, fyzik, astronom a vynálezce. Narodil se 14. dubna 1629 v Haagu. Díky svému otci, mezi jehož přátele patřili významní vědci a umělci té doby, se mu dostávalo společně se sourozenci domácího vzdělání. V roce 1645 ve svých...

Text Christiaan Huygens je v kategorii Věda

Josef Lada

kdo to je Josef Lada?

Josef Lada byl velmi známý český malíř, spisovatel, ilustrátor, karikaturista, scénograf i jevištní výtvarník. Jeho malířskými vzory byli Mikoláš Aleš a Josef Mánes, stejně jako oni se zaměřoval na zobrazení české vesnice a venkovanů stylizovanou a lehce humornou formou. Napsal...

Text Josef Lada je v kategorii Umělci

Radim Fiala

kdo to je Radim Fiala?

Radim Fiala je český podnikatel a politik. Narodil se 24. července 1969 v Prostějově. V letech 2006 až 2013 působil jako poslanec v Poslanecké sněmovně PČR, přičemž zvolený byl Občanskou demokratickou stranu (ODS). Později, v roce 2013, přešel do uskupení Úsvit přímé demokracie...

Slovo Radim Fiala je v kategorii Politici


Klíčová slova: popis, EEG, popis, etymologie, pojem, slovo, Ecce homo, Ležák, Statutární město, význam pojmu, přesný význam, osobnost, heslo, význam slova, kdo je to, Bolid, Benchmark, Apostrof, biografie, Arabeska, životopis, přesný výraz, synonymum, osobnosti, co to je, kdo to je, lidé, definice, termín

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 19. dubna 2024        Tip na čtvrtek 18. dubna 2024
Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024