Tip na pátek 5. července 2024

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Šindel

Pojem, výraz, heslo, co je to Šindel?

Šindel je druh střešní krytiny. Byl tradiční krytinou původních lidových staveb. Šindel je plochá dřevěná deska menších rozměrů a ve tvaru břitu. Na jedné straně je drážka, na druhé břit. Šindele lze vyrobit štípáním nebo řezáním. Štípané tradiční šindele mají mnohem delší životnost,...

Výraz Šindel se nachází v sekci Materiály

PIN

Pojem, výraz, heslo, co je to PIN?

PIN čili osobní identifikační číslo je zkratka z angličtiny – personal identification number. Pomocí tohoto osobního čísla lze potvrdit totožnost. PIN se využívá např. u platebních karet, telefonů, nejrůznějších typů kódů a podobně.PIN bývá čtyřmístné číslo. To je nutné správně...

Termín PIN je v sekci Zkratky

Wi-fi

Pojem, výraz, heslo, co je to Wi-fi?

Označení pro standardy zajišťující bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích. Jde o výkonnou síť, u které není nutné pokládat pro přenos dat kabely. Využívá frekvenčního pásma bez licencí, proto je velmi levná. Její název vychází z anglických slov wireless fidelity, v překladu...

Termín Wi-fi se nachází v kategorii Hardware

Kasační stížnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Kasační stížnost?

Kasační stížnost je pojmenování z oblasti správního soudnictví. Jedná se o opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu. Pomocí kasační stížnosti se účastník řízení domáhá zrušení tohoto rozhodnutí.Důvodem pro kasační stížnost může být nezákonnost, vady řízení,...

Termín Kasační stížnost patří do sekce Právo

Edice

Pojem, výraz, heslo, co je to Edice?

Edice je literární pojem, na který lze nahlížet z více úhlů. V obecnějším pojetí jde o vydání, v užším pojetí je to název pro způsob zpřístupnění písemných pramenů historického původu, kterého využívají pomocné historické vědy jako heraldika, numismatika, epigrafika, diplomatika,...

Pojem Edice se nachází v sekci Literatura

Prskavka

Pojem, výraz, heslo, co je to Prskavka?

Prskavka je název menší pyrotechniky, která se řadí k pyrotechnice zábavní. Bývá používána v době vánočních svátků pro zábavu, ale plní i funkci dekorační. Při hoření vypadá jako tyčka, ze které vylétá roj jisker. To je způsobeno tím, že při hoření probíhá chemická reakce a malé...

Termín Prskavka se nachází v kategorii Kultura

Moderní umění

Pojem, výraz, heslo, co je to Moderní umění?

Moderní umění je označení pro uměleckou tvorbu od konce 19. století do 70. let 20. století. Ve svých počátcích vycházely tyto moderní počiny z realizmu a romantizmu, moderna pak znamenala zcela nové období, které odvrhlo všechny zásady dob minulých. Moderní umění nabídlo svobodný...

Heslo Moderní umění patří do kategorie Kultura

Osteoporóza

Pojem, výraz, heslo, co je to Osteoporóza?

Osteoporóza je název chronického onemocnění kostí, pro které je typická ztráta hmotnosti a hustoty kostní tkáně, což vede k jejímu oslabení a křehkosti kostí. Toto onemocnění postihuje strukturu kostí a způsobuje, že jsou kosti náchylné ke zlomeninám. Osteoporóza může ovlivnit...

Heslo Osteoporóza je v sekci Nemoce

Gastronomie

Pojem, výraz, heslo, co je to Gastronomie?

S pojmem gastronomie se v dnešní době setkáváme poměrně často. Jedná se o kuchařské umění, nebo také zkoumání vztahu mezi kulturou a jídlem. Gastronomie se nevěnuje pouze přípravě samotného jídla, ale také jeho komzumaci. Gastronomové se snaží o to, aby se z konzumace jídla stal...

Výraz Gastronomie je v sekci Jídlo

Neurologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Neurologie?

Neurologie je název z oblasti lékařství. Jde o obor, který se zaměřuje na výzkum onemocnění a porušení funkcí nervové soustavy. Tyto pak zkoumá a léčí. Předmětem zájmu neurologie jsou potíže periferní, centrální i autonomní nervové soustavy. Tento obor úzce spolupracuje s dalšími...

Pojem Neurologie se nachází v sekci Lékařství


Klíčová slova: termín, Šindel, význam, slovník, Gastronomie, odborný výraz, popis, Edice, názvosloví, Wi-fi, Neurologie, definice, přesný význam, význam pojmu, význam slova, přesný výraz, slovo, pojem, Osteoporóza, wiki, informace, popis, formulace, co to je, Kasační stížnost, synonymum, Moderní umění, PIN, vysvětlení

Náhodné osobnosti, pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Informátor

kdo to je Informátor?

Informátor, konfident neboli udavač je osoba, která udává nějako osobu nebo celou skupinu osob. Tento způsob sdělování informací může být anonymní nebo veřejný.Informátor má ke svému konání většinou osobní pohnutky a očekává z něj prospěch. Na informování může mít i politický...

Text Informátor se nachází v sekci Zločin

Pohan

kdo to je Pohan?

Pohan je z pohledu křesťanské církve vyznavač jakéhokoliv jiného náboženství. Historicky označovala církev jako pohany obyvatele území uctívající svá původní (polyteistická) božstva. Křesťanská církev pohanské obřady a kulty tvrdě potlačovala a "pohané" se v některých případech...

Slovo Pohan je v sekci Křesťanství

Galén

kdo to je Galén?

Galén, známý také jako Galén z Pergamonu, byl řecký lékař a filozof, který žil v letech přibližně 129 n. l. až 216 n. l. Byl jednou z nejvýznamnějších lékařských osobností starověkého světa a jeho dílo mělo zásadní vliv na vývoj medicíny.Galén se narodil v v Pergamu ve starobylé...

Slovo Galén se nachází v kategorii Lékařství

Daniela Zálešáková

kdo to je Daniela Zálešáková?

Daniela Zálešáková je česká modelka narozená 15. června 1999. Pochází z Železnice, malého města v Českém ráji. Vystudovala Podkrušnohorské gymnázium Most. Dveře do světa modelingu jí otevřela účast v soutěži Miss České republiky, kde získala titul 2. vicemiss v kategorii Miss...

Text Daniela Zálešáková patří do sekce Modeling

Martin Kraus

kdo to je Martin Kraus?

Martin Kraus je český herec.Vystudoval JAMU.Na divadelních prknech začínal v Divadle na Vinohradech, kde se objevil například v inscenacích Zkrocení zlé ženy nebo Cyrano!! Cyrano!! Cyrano!!. Diváci jej také mohli vidět v Národním divadle Brno a častěji také v Divadle U Hasičů.Jedna...

Heslo Martin Kraus se nachází v sekci Herectví

Jitka Vodňanská

kdo to je Jitka Vodňanská?

Jitka Vodňanská je česká psychoterapeutka.Vystudovala antropologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.V roce 1969 začala pracovat na oddělení protialkoholní léčby u Apolináře. V tomto období vystudovala psychologii a dále se věnovala oblasti léčby alkoholismu a také...

Heslo Jitka Vodňanská se nachází v kategorii Psychologie

Renáta Kellnerová

kdo to je Renáta Kellnerová?

Renáta Kellnerová je česká podnikatelka a filantropka, vdova po významném podnikateli Petru Kellnerovi. Petr Kellner a po jeho smrti právě Renáta Kellnerová se dlouhodobě umísťují na prvním místě žebříčku nejbohatších Čechů.Petr Kellner založil v roce 1991 investiční společnost...

Text Renáta Kellnerová patří do kategorie Podnikání

Přizdisráč

kdo to je Přizdisráč?

Přizdisráč je velmi nelichotivé označení pro člověka vyznačujícího se absencí kuráže a odvahy. Takový jedinec se bude vždycky radši držet zpátky, do ničeho se nebude plést, aby se do něčeho náhodou tzv. nenamočil. To by bylo do jisté míry pochopitelné, avšak u přizdisráče je...

Slovo Přizdisráč je v sekci Hanlivé

Pohan

kdo to je Pohan?

Pohan je z pohledu křesťanské církve vyznavač jakéhokoliv jiného náboženství. Historicky označovala církev jako pohany obyvatele území uctívající svá původní (polyteistická) božstva. Křesťanská církev pohanské obřady a kulty tvrdě potlačovala a "pohané" se v některých případech...

Slovo Pohan je v sekci Křesťanství

Karel May

kdo to je Karel May?

Karel May, celým jménem Karl Friedrich May, v německém prostředí známý jako Karl May, ale také pod pseudonymy Karl Hohental, D. Jam, E. v. Linden aj., byl německý spisovatel, prozaik, autor románů a povídek s dobrodružnými náměty převážně z různých cizích exotických zemí.Karel...

Slovo Karel May se nachází v sekci Literatura


Klíčová slova: PIN, slovo, etymologie, Osteoporóza, slovník, význam pojmu, termín, Kasační stížnost, kdo to je, přesný výraz, popis, biografie, heslo, synonymum, Wi-fi, životopis, Gastronomie, význam slova, osobnosti, pojem, přesný význam, Šindel, osobnost, wiki, lidé, informace, Moderní umění, formulace, co to je

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 19. dubna 2024        Tip na čtvrtek 18. dubna 2024
Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024