Tip na pondělí 29. dubna 2024

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Hádanka

Pojem, výraz, heslo, co je to Hádanka?

Hádanka je druh drobného slovesného projevu. Má formu rétorické otázky nebo výzvy, která má čtenáře nebo posluchače přimět k přemýšlení a hledání odpovědi. Je to obvykle krátký a záhadný text nebo otázka, která skrývá nějakou informaci nebo vtip a čtenář nebo posluchač se snaží...

Pojem Hádanka se nachází v sekci Literatura

Racionalita

Pojem, výraz, heslo, co je to Racionalita?

Racionalita je pojmenování klíčového pojmu v oblasti filozofie, psychologie, ekonomie a dalších vědních disciplín. Tento termín odkazuje na schopnost lidského myšlení a rozhodování jednat na základě logiky, rozumu a vhodného odhadu. V podstatě je to schopnost jedince uvažovat...

Pojem Racionalita patří do kategorie Psychologie

Prodloužení

Pojem, výraz, heslo, co je to Prodloužení?

Prodloužení je pojmenování pro nastavení dalšího času nad základ hrací doby některého sportovního zápasu. Jedná se o takové situace, kdy zápas končí nerozhodně, ale tento výsledek neumožňují pravidla daného sportu. Nastavení mívá různou délku podle toho, o jaký sport se jedná....

Pojem Prodloužení je v kategorii Sport

Dextroskolióza

Pojem, výraz, heslo, co je to Dextroskolióza?

Dextroskolióza je termín používaný v ortopedii a lékařství k popisu určitého typu skoliózy. Skolióza je deformace páteře, při které dochází k odklonění páteře do strany (boční sklon) a k otočení páteřních obratlů. Slovo dextro lze přeložit jako vpravo a skolióza označuje sklon...

Pojem Dextroskolióza je v sekci Nemoce

Stomie

Pojem, výraz, heslo, co je to Stomie?

Stomie je chirurgický postup, při kterém je vytvořen umělý otvor v břišní stěně pacienta pro vývod tekutin nebo stolice ze střeva do vnějšího prostředí. Tento otvor se nazývá stoma. Stomie se obvykle provádí, když normální cesta procházející střevem nebo močovým měchýřem není...

Heslo Stomie je v kategorii Lékařství

Dláto

Pojem, výraz, heslo, co je to Dláto?

Dláto je ruční nástroj, který se používá při opracovávání kamene, dřeva a dalších materiálů. Dláta mohou být použita i pro speciální účely, jako jsou výtvarné činnosti, například linoryty nebo dřevoryty. Každý obor měl svůj vlastní druh dlát – tesaři, truhláři, soustružníci,...

Heslo Dláto je v sekci Nástroje

Termínovaný vklad

Pojem, výraz, heslo, co je to Termínovaný vklad?

Termínovaný vklad je označení pro druh bankovního účtu. Tento účet slouží k zúročení vkladu, toto zúročení je garantováno. Termínovaný vklad je sjednáván na určenou dobu, jedná se většinou o měsíce nebo roky. Po tuto dobu je zaručen sjednaný úrok. Ten může být pevný nebo proměnlivý....

Heslo Termínovaný vklad se nachází v sekci Bankovnictví

KWh

Pojem, výraz, heslo, co je to KWh?

kWh je zkratkou pro kilowatthodinu. Jedná se o jednotku energie odvozenou od jednotky watt. kWh ani Wh nepatří do soustavy SI. Tam je namísto toho jednotka joule. Vztah je: 1 Wh=3 600 joulů, 1 kWh=3 600 000 joulů (3 600 kJ, 3,6 MJ). Jeden kWh odpovídá spotřebě zařízení s příkonem...

Heslo KWh se nachází v kategorii Zkratky

Karma

Pojem, výraz, heslo, co je to Karma?

Výraz karma má v češtině hned několik významů. Primárně se s karmou můžeme setkat jako se součástí hinduismu, buddhismu a globálně indické filosofie. V rámci buddhismu se jedná o etický přírodní zákon, zatímco hinduismus ji považuje za koncept příčiny a důsledku.Dalším významem...

Termín Karma se nachází v kategorii Filozofie

Přitažlivost

Pojem, výraz, heslo, co je to Přitažlivost?

Přitažlivost je součástí života každé osoby. Může se jednat o přitažlivost k jedné osobě nebo více osobám, skupině. Jedná se o pocit blízkosti, sounáležitosti, přitažlivá osoba disponuje vlastnostmi, které by jiné osobě mohly být určitou odměnou.Přitažlivost má značný vliv na...

Pojem Přitažlivost je v kategorii Psychologie


Klíčová slova: definice, Dláto, přesný výraz, popis, význam pojmu, názvosloví, slovník, Prodloužení, pojem, význam slova, odborné názvosloví, Racionalita, KWh, synonymum, Stomie, význam, co to je, slovo, Karma, formulace, informace, popis, Dextroskolióza, vysvětlení, wiki, Přitažlivost, Termínovaný vklad, přesný význam, odborný výraz

Náhodných výběr osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Jaroslav Doubrava

kdo to je Jaroslav Doubrava?

Jaroslav Doubrava je český politik a senátor.V komunální politice působil Doubrava již za dob socialismu a jako starosta pokračoval i po sametové revoluci. Zůstal věrný komunistické straně a v roce 1998 se za ni dostal do Senátu. Poté se mu mandát nepodařilo obhájit.Zhruba od...

Slovo Jaroslav Doubrava se nachází v sekci Politici

Pavel Zuna

kdo to je Pavel Zuna?

Pavel Zuna je český moderátor.Vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické a dosáhl titulu Ing.Svou kariéru začal Zuna v Československé televizi. Po rozpadu republiky i televize vedl v České televizi ekonomickou redakci a začal moderovat Události, komentáře. Od roku...

Slovo Pavel Zuna patří do kategorie Novináři

Štefan Švec

kdo to je Štefan Švec?

Štefan Švec je publicista, absolvent mediálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Je šéfeditorem ve společnosti Boomerang Publishing. Píše také kritické příspěvky pro Britské listy a články o nejrůznějších společenských problémech a aktuálním dění u nás i ve...

Heslo Štefan Švec je v kategorii Novináři

Dáša Zázvůrková

kdo to je Dáša Zázvůrková?

Dáša (Dagmar) Zázvůrková je česká zpěvačka a herečka.Vystudovala nonverbální a komediální divadlo na HAMU a také italštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.Na divadle se představila například v Divadle Kampa, v Divadle Na Fidlovačce nebo ve VIP Art Company.Celou řadu...

Slovo Dáša Zázvůrková je v sekci Hudba

Stanislav Zindulka

kdo to je Stanislav Zindulka?

Stanislav Zindulka byl známý herec, představitel mnoha především menších rolí. Jeho herecké umění bylo oceněno Českým lvem a Cenou Thálie. Byl absolventem DAMU, působil v divadle v Hradci Králové a v Divadle bratří Mrštíků. Do Prahy mohl přejít až po roce 1989. Zde hrál v Činoherním...

Slovo Stanislav Zindulka je v kategorii Herectví

Noam Chomsky

kdo to je Noam Chomsky?

Noam Chomsky, celým jménem Avram Noam Chomsky, je filozof, logik, vědec, lingvista a kritik společenských poměrů. Je Američanem židovského původu. Působil jako profesor lingvistiky na MIT, je autorem Chomského hierarchické klasifikace formálních jazyků a generativní gramatiky.Noam...

Heslo Noam Chomsky je v sekci Filozofie

Generální ředitel

kdo to je Generální ředitel?

Generální ředitel je obvykle nejvýše postaveným představitelem společnosti.Generální ředitel či ředitelka celou firmu či organizaci řídí, stanovuje její cíle, strategii rozvoje a celkovou koncepci. Ve společnosti mohou být další ředitelé, ti však řídí jen určitou část firmy -...

Slovo Generální ředitel se nachází v sekci Profese

Petr Casanova

kdo to je Petr Casanova?

Petr Casanova je český spisovatel, zakladatel FirstClass.cz, autor magazínu FC, autor podcastů a autor živých vysílání.Petr se narodil 30. srpna 1974. Protože šel do školy bez odkladu (což v té době bylo naprosto normální), byl nejmladším a nejmenším ve třídě a zažil si mnoho...

Heslo Petr Casanova se nachází v kategorii Literatura

Delegát

kdo to je Delegát?

Slovem delegát označujeme zvoleného, zmocněného zástupce pro nějaký sjezd či kongres, který je pověřen (delegován) pravomocemi od jiných lidí. ...

Slovo Delegát se nachází v kategorii Profese

Kurátor

kdo to je Kurátor?

Slovo kurátor v obecném významu označuje správce nebo opatrovníka. Nejčastěji se s tímto označením profese setkáme pravděpodobně v oblasti umění. Kurátor je tedy pracovník nějaké galerie nebo muzea, který má v popisu práce péči o umělecké sbírky. To konkrétně znamená pořizování...

Slovo Kurátor je v kategorii Profese


Klíčová slova: kdo to je, Prodloužení, význam, osobnosti, Termínovaný vklad, Karma, biografie, slovník, heslo, přesný výraz, Hádanka, význam slova, definice, popis, osobnost, Přitažlivost, popis, slovo, KWh, co to je, pojem, význam pojmu, formulace, lidé, Dextroskolióza, kdo je to, přesný význam, vysvětlení, Dláto

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024