Tip na pondělí 22. dubna 2024

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Visa

Pojem, výraz, heslo, co je to Visa?

Visa je název společnosti, která spravuje nejrozšířenější síť elektronických plateb. Jedná se o společnost s celosvětovou působností. Její hlavní sídlo je ve San Francisku ve Spojených státech amerických. Provozuje také správu plateb mezi různými subjekty.K nejvyužívanějším produktům...

Výraz Visa patří do kategorie Bankovnictví

Expozice

Pojem, výraz, heslo, co je to Expozice?

Expozice má více významů. Pojem se často používá v oblasti fotografie, kde znamená vystavení senzoru nebo filmu fotoaparátu světlu ze zachycovaného prostředí. Množství světla, které se používá k expozici, nepřímo odpovídá expozičnímu stupni. Ten je možno měnit délkou expozice...

Termín Expozice se nachází v sekci Technika

Mandátní smlouva

Pojem, výraz, heslo, co je to Mandátní smlouva?

Mandátní smlouva je jinými slovy smlouva o zastoupení. Mandátní smlouvou mandant (tj. osoba. která někoho pověřuje, aby za ni jednal) pověřuje mandatáře (právníka, který jedná jménem mandanta), aby ho zastupoval a jednal jeho jménem (na účet mandanta - klienta a na klientovo...

Termín Mandátní smlouva se nachází v kategorii Právo

Crack

Pojem, výraz, heslo, co je to Crack?

Crack je název pro jednu z tvrdých drog na bázi kokainu. Lze ho vyrobit přidáním činidla do kokainu a následnou tepelnou úpravou. Crack je považován za drogu více návykovou a nebezpečnější než samotný kokain. Má také odlišné účinky.Crack je určen ke kouření v cigaretách nebo...

Termín Crack patří do sekce Software

Univerzita

Pojem, výraz, heslo, co je to Univerzita?

Univerzita je pojem pocházející z latiny. V doslovném překladu jde o něco všeobecného, společenského, o určité kolegium. Již dříve byly takto označovány vysoké školy s vlastní samosprávou, které zaručovaly to nejvyšší vzdělání v určitých oborech. V našich krajích jde o vysokou...

Pojem Univerzita je v sekci Školství

Školní družina

Pojem, výraz, heslo, co je to Školní družina?

Školní družina je školské zařízení, ve kterém se odehrává mimoškolní výchova. Tato služba je placená a dobrovolná, záleží pouze na rodičích, zda ji chtějí využít. Tradici má již od roku 1948. Cíle, postupy a principy řeší různé vyhlášky, především ministerské. Počet družin se...

Výraz Školní družina je v sekci Školství

Civilizace

Pojem, výraz, heslo, co je to Civilizace?

Civilizace, jinak též civilisace, je pojem pocházející z latiny. Civis znamená občan nebo měšťan, odvozeno od slova civilis. Slovo lze používat ve více souvislostech a významech, vždy se však vztahují k společenství lidí. Ten, kdo byl označen jako civilizovaný, měl žít v místě,...

Heslo Civilizace je v kategorii Kultura

Konzervatismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Konzervatismus?

Konzervatismus patří k hlavním politickým ideologiím. Může mít více významů, k odlišnostem došlo během historického vývoje.Základem konzervatismu je otevřený odpor k rychle probíhajícím změnám a setrvávání na tradičních postupech a normách, ať se jedná o státní uspořádání, rodinné...

Termín Konzervatismus patří do kategorie Politika

Satisfakce

Pojem, výraz, heslo, co je to Satisfakce?

Satisfakce znamená zadostiučinění. Pocit satisfakce můžeme zažít, když nás někdo ocení např. za dobře odvedenou práci (nedělali jsme něco zbytečně či samoúčelně), ale i tehdy, pokud se někomu pomstíme, protože jsme s ním měli tzv. nevyrovnané účty (někdo se k nám zachoval dle...

Heslo Satisfakce je v sekci Právo

Narcismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Narcismus?

Narcismus je označení pro psychologický termín, sloužící k popisu osobnostního rysu nebo poruchy osobnosti, kdy jedinec má nadměrný zájem o sebe, vlastní důležitost a nedostatek empatie k potřebám a pocitům ostatních lidí. Toto chování může odrážet přehnanou sebeúctu a touhu...

Heslo Narcismus patří do kategorie Psychologie


Klíčová slova: popis, Civilizace, heslo, informace, co to je, význam, přesný výraz, vysvětlení, Expozice, význam pojmu, slovo, Konzervatismus, Mandátní smlouva, přesný význam, co znamená, pojem, formulace, definice, popis, Crack, názvosloví, Satisfakce, slovník, Školní družina, synonymum, odborné názvosloví, termín, Univerzita, význam slova

Doporučujeme tyto osobnosti, pojmy, výrazy a termíny

Sluníčkář

kdo to je Sluníčkář?

Sluníčkář je v současnosti označení pro člověka, který je vždy pozitivně naladěn, umí vyvinout velké nadšení a často bývá značně naivní. V politice mívá označení sluníčkář hanlivý nádech, používá se pro označení jedinců s levicově laděným smýšlením, otevřených multikulturnímu...

Text Sluníčkář patří do kategorie Hanlivé

Linda Evangelista

kdo to je Linda Evangelista?

Linda Evangelista je kanadská modelka.V roce 1984 ji objevila společnost Elite Model Management, a tím se začal psát příběh jedné z nejúspěšnějších supermodelek všech dob. Nejdříve se přestěhovala z Kanady do New Yorku a poté do Paříže. Její sláva začala růst raketovým tempem...

Heslo Linda Evangelista se nachází v sekci Modeling

Arbitr

kdo to je Arbitr?

Arbitr, jinak také rozhodce, bývá jedna osoba či instituce, popřípadě skupina osob, která rozhoduje nějaký konkrétní spor. Arbitra si volí strany zúčastněné ve sporu. Tato funkce se využívá především v řízeních nazývaných arbitráže, kterými se řeší převážně spory v obchodní sféře,...

Text Arbitr se nachází v kategorii Profese

Barbora Poláková

kdo to je Barbora Poláková?

Barbora Poláková je herečka a zpěvačka. Je absolventkou DAMU, oboru činohra a členkou souboru Divadla na Vinohradech. Populární je zvláště její ztvárnění hlavní postavy ve hře Blonďatá bestie. Jako herečka a zpěvačka často natáčí videoklipy a protestsongy.Barbora Poláková vystupuje...

Slovo Barbora Poláková patří do sekce Hudba

Renée Zellweger

kdo to je Renée Zellweger?

Renée Zellweger je americká filmová a seriálová herečka, dvojnásobná držitelka Oscara. Zellweger se narodila ve městě Katy ve státě Texas do rodiny zdravotní sestry a inženýra. Na střední škole Katy High School se věnovala gymnastice, byla v debatním kroužku a v týmu roztleskávaček....

Text Renée Zellweger je v sekci Herectví

Šlapka

kdo to je Šlapka?

Šlapka je hanlivé označení prostitutky, tedy ženy, která poskytuje sex za peníze. Vyskytuje se většinou na ulici, odtud název šlapka – šlapat chodník. Na klientelu nebývá náročná, své zákazníky si příliš nevybírá.Šlapka většinou mívá ochránce – pasáka, který dbá na její bezpečnost...

Text Šlapka je v sekci Hanlivé

Alexander Bárta

kdo to je Alexander Bárta?

Alexander Bárta je slovenský divadelní, filmový a seriálový herec. Bárta se narodil ve slovenských Košicích, kde studoval hudebně-dramatický obor na místní konzervatoři. Po absolvování konzervatoře nastoupil roku 1996 na bratislavskou VŠMU (Vysoká škola múzických umění), kde...

Heslo Alexander Bárta je v kategorii Herectví

Solitér

kdo to je Solitér?

Solitér označuje člověka, který je samotář, individualista, introvert. Nemá příliš v lásce větší skupiny lidí, samota ho netrápí, naopak ji vyhledává, což se extrovertní většině lidí může jevit jako zvláštní až podivínské chování. Slovem solitér můžeme označit také člověka, který...

Text Solitér patří do kategorie Vlastnosti

Kriminalista

kdo to je Kriminalista?

Kriminalista je ten, kdo vyšetřuje a objasňuje protiprávní jednání, tedy přestupky a trestné činy, popř. zločiny. Musí tedy dobře znát jak zákony, tak nejrůznější metody vyšetřování a uplatňovat ve své práci nejnovější vědecké poznatky.Kriminalista tedy čerpá také z psychologie,...

Slovo Kriminalista je v sekci Zločin

Martin Finger

kdo to je Martin Finger?

Martin Finger je český divadelní, filmový a seriálový herec. Finger se narodil v Šumperku, kde po základní škole maturoval na místním gymnáziu. Po gymnáziu studoval herectví na pražské DAMU, kterou dokončil v roce 1997. Během studií v sezóně 1996-1997 patřil k souboru Národního...

Slovo Martin Finger patří do kategorie Herectví


Klíčová slova: Civilizace, lexikon, přesný význam, Univerzita, lidé, co to je, Konzervatismus, osobnosti, Školní družina, kdo to je, popis, Satisfakce, pojem, osobnost, heslo, přesný výraz, životopis, co znamená, informace, Visa, formulace, Mandátní smlouva, Crack, vysvětlení, biografie, význam pojmu, kdo je to, slovník, význam

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024