Tip na pondělí 15. dubna 2024

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Průvodce

Pojem, výraz, heslo, co je to Průvodce?

Průvodce je typ knihy nebo dokumentu, který slouží k poskytování informací, rad a doporučení týkajících se určitého tématu, místa, činnosti nebo zážitku. Jeho hlavním účelem je pomoci čtenáři lépe porozumět danému tématu nebo situaci a poskytnout mu užitečné informace, které...

Heslo Průvodce se nachází v sekci Literatura

WTF

Pojem, výraz, heslo, co je to WTF?

WTF je slangová internetová zkratka, která se řadí k vulgárním výrazům. Její využití je tedy omezené, nevyužívá se v běžné úřední a společenské komunikaci. Mezi mládeží se jedná o módní a běžnou zkratku.WTF je zkratka z anglického What the fuck? Tedy jednoduše přeloženo Co to...

Výraz WTF je v kategorii Zkratky

Abstrakt

Pojem, výraz, heslo, co je to Abstrakt?

Slovem abstrakt se označuje stručný výtah z obsahu odborného článku, vědecké práce nebo jiného díla, které do hloubky analyzuje nějaký problém. Abstrakt (též anotace) je umístěn na začátku práce a pomáhá snadnější orientaci v jejím obsahu....

Pojem Abstrakt je v sekci Literatura

Platina

Pojem, výraz, heslo, co je to Platina?

Platina je drahý kov velké odolnosti a váhy. Má bílostříbrnou barvu, označuje se značkou Pt. K jejím základním vlastnostem patří nejen odolnost, ale také tažnost, ušlechtilost a kujnost. Je také vodivý jak tepelně, tak elektricky. Nachází se v přírodě v ryzí kvalitě, největší...

Termín Platina je v kategorii Chemie

Generace X

Pojem, výraz, heslo, co je to Generace X?

Generace X je označení užívané pro demografickou skupinu lidí narozených přibližně mezi lety 1965 a 1980. Tato generace následuje po generaci tzv. baby boomers, což jsou lidé narození v období velké ekonomické prosperity v letech 1946 až 1964 a předchází mileniálům, označovaným...

Termín Generace X je v sekci Kultura

Mykóza

Pojem, výraz, heslo, co je to Mykóza?

Mykóza je označení pro onemocnění, jehož příčinou jsou infekce způsobené mikroskopickými houbami. Existuje více druhů mykóz, houby nejčastěji napadají nehty a kůži a také jsou častou příčinou onemocnění ženských pohlavních orgánů. Mykózy se dělí podle původce – těmi mohou být...

Heslo Mykóza patří do kategorie Nemoce

Avantgarda

Pojem, výraz, heslo, co je to Avantgarda?

Avantgarda je označení uměleckého a kulturního směru typického pro 1.polovinu 20.století. Jedná se o jednu z etap vývoje moderního umění, po které následuje umění novodobé a postmoderní umění.Avantgarda má společné body i s předcházející modernou, především odpor k tradicím a...

Heslo Avantgarda se nachází v kategorii Kultura

DNA

Pojem, výraz, heslo, co je to DNA?

DNA je zkratka pro deoxyribonukleovou kyselinu. Ta je nositelkou genetických informací prakticky u všech organismů. Je nezbytná pro život, protože obsahuje program pro jednotlivé buňky. Podle tohoto kódu se pak vyvíjí organismus a získává určité vlastnosti.DNA se nachází v buněčném...

Výraz DNA je v kategorii Chemie

Habilitace

Pojem, výraz, heslo, co je to Habilitace?

Habilitace je označení pro proces udělení titulu vyučujícímu na vysoké škole. Jedná se o řízení k získání postavení docenta. Většinou se toto řízení skládá z vypracování habilitační práce, její obhajoby před odbornou habilitační komisí a mohou být stanoveny i další podmínky –...

Výraz Habilitace je v kategorii Školství

Oldtimer

Pojem, výraz, heslo, co je to Oldtimer?

Oldtimer čili veterán je takové vozidlo, které je starší než 30 let. V různých státech může být definice veterána odlišná. Obecně se takto označuje vůz, který má více než 30 let a jeho historie je přitažlivá pro sběratele. Takové vozidlo se vyplatí uskladnit, nechat restaurovat...

Termín Oldtimer se nachází v sekci Technika


Klíčová slova: DNA, názvosloví, slovo, Průvodce, vysvětlení, význam pojmu, definice, význam slova, Oldtimer, odborný výraz, přesný výraz, pojem, synonymum, popis, popis, přesný význam, WTF, formulace, odborné názvosloví, Abstrakt, termín, význam, slovník, Avantgarda, co znamená, wiki, co to je, heslo, Platina

Často hledané pojmy, osobnosti, výrazy, odborné termíny a slova

Lubomír Štrougal

kdo to je Lubomír Štrougal?

Lubomír Štrougal byl významný československý komunistický politik a premiér.Vystudoval Právnickou fakultu UK a dosáhl titulu JUDr.V komunistické straně a v politice se angažoval už od mládí. Již v roce 1958 se stal členem Ústředního výboru KSČ. O rok později se stal ministrem...

Heslo Lubomír Štrougal se nachází v sekci Politici

Trapper

kdo to je Trapper?

Trappeři je označení pro první kolonizátory oblasti Divokého západu v 19. století. Byli to dřevorubci a lovci zvěře, např. medvědů (z angl. trap - past). Obchodovali s kožešinami a zakládali obchodní stanice. Jinak se jim také říkalo zálesáci. Žili podobným způsobem jako indiáni,...

Slovo Trapper je v kategorii Profese

Hňup

kdo to je Hňup?

Jak už naznačuje nelibozvučnost pejorativního výrazu hňup, jedná se o běžnou nadávku. Hňupem nazýváme neschopného nebo hloupého člověka, takového, který nic pořádně nezvládne a neumí a ani od něj nelze očekávat cokoliv inteligentního. Lze se setkat i s variantou pro hloupou ženu,...

Slovo Hňup je v sekci Hanlivé

Bohuš Záhorský

kdo to je Bohuš Záhorský?

Bohuš Záhorský, rodným jménem Bohumil Záhorský, byl český divadelní, filmový, dabingový a seriálový herec, pedagog. Záhorský se narodil na pražském Smíchově do rodiny profesora ČVUT Jana Záhorského a měl dalších pět sourozenců. Po základní škole studoval reálné gymnázium v Praze,...

Text Bohuš Záhorský je v sekci Herectví

Sókratés

kdo to je Sókratés?

Sókratés byl filosof a učitel. Jeho otec byl sochař a matka byla porodní bába. To Sókratés později používal ve svých metaforách a učitelskou činnost přirovnával k práci porodních bab, protože pouze napomáhá tomu, aby se v člověku poznání samo zrodilo. Dostalo se mu klasického...

Slovo Sókratés se nachází v kategorii Filozofie

Gurmán

kdo to je Gurmán?

Gurmán neboli česky labužník je člověk, který má rád dobré jídlo a pití a umí si ho vychutnat. Opravdový gurmán je často takový člověk, který se aktivně zajímá o způsoby přípravy jídel, neváhá je sám vyzkoušet, věnuje čas shánění zajímavé literatury a tematického obsahu na internetu,...

Text Gurmán je v kategorii Záliby

Remcal

kdo to je Remcal?

Remcal je pojmenování pro neustále nespokojeného člověka. Tato osoba si stěžuje, i když nemá na co, pořád kritizuje, hledá na všem něco špatného. Upozorňuje na každou nedokonalost, všem událostem přisuzuje negativní významy.Pokud je remcal nucen něco pochválit, hned přidá nějaký...

Text Remcal se nachází v sekci Vlastnosti

Barbar

kdo to je Barbar?

Barbar je hanlivé slovo pocházející z doby řecko - římské. Obyvatelé starověkého Řecka a později římského impéria tak označovali všechny národy, které mluvily jiným (pro Římany nesrozumitelným) jazykem (slovo barbar tedy bylo něco jako "brepta") a byly zpravidla "méně civilizované"....

Heslo Barbar je v sekci Historie

Martin Koller

kdo to je Martin Koller?

Martin Koller je vojenský analytik - inženýr, diplomat a podplukovník v záloze. V současné době pracuje jako analytik a redaktor pro ministerstvo obrany. Zaměřuje se především na vojenské technologie, historii a politiku bezpečnosti. Je autorem článků a odborných publikací, ve...

Heslo Martin Koller patří do kategorie Politika

Gwen Stefani

kdo to je Gwen Stefani?

Gwen Renée Stefani je americká zpěvačka a skladatelka. Stefani se narodila ve Fullertonu v Kalifornii poblíž Anaheimu. V 17 letech (1986) se připojila ke kapele No Doubt, kterou založil její bratr Eric. V roce 1991 začali spolupracovat s nahrávací společností Interscope Records....

Text Gwen Stefani se nachází v kategorii Hudba


Klíčová slova: osobnost, biografie, pojem, etymologie, Mykóza, Habilitace, Abstrakt, význam slova, synonymum, termín, osobnosti, Průvodce, Oldtimer, Platina, Avantgarda, životopis, kdo je to, přesný výraz, popis, formulace, definice, heslo, WTF, DNA, slovník, informace, lexikon, co znamená, wiki

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024