Tip na pondělí 25. března 2024

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Mobogenie

Pojem, výraz, heslo, co je to Mobogenie?

Mobogenie je aplikace, která slouží jako správce telefonů s operačním systémem Android pro PC. Po nahrání tohoto programu do počítače je možné připojit k němu mobilní telefon. Mobogenie usnadňuje prohlížení obsahu nebo kopírování a zálohování dat, případně obnovu dat smazaných....

Výraz Mobogenie se nachází v sekci Software

Percentil

Pojem, výraz, heslo, co je to Percentil?

Percentil je označení pro relativní umístění v porovnání s ostatními posuzovanými na stupnici počítáno do hodnoty 100. Hodnota 100 je nejvyšším umístěním. Je tak vyjádřeno, kolik procent ostatních mělo horší výsledek než účastník.Je-li známo, kolik osob se testování zúčastnilo,...

Pojem Percentil je v kategorii Matematika

Vysoký tlak

Pojem, výraz, heslo, co je to Vysoký tlak?

Vysoký tlak neboli hypertenze znamená trvale zvýšenou hodnotu tlaku krve v tepnách. Za vysoký krevní tlak se považují hodnoty vyšší než 140/90mm Hg. Pro potvrzení vysokého krevního tlaku je potřeba opakované měření hodnot.Vysoký tlak je nebezpečné onemocnění, které by vždy mělo...

Pojem Vysoký tlak se nachází v kategorii Lékařství

Cortana

Pojem, výraz, heslo, co je to Cortana?

Cortana je produkt společnosti Microsoft. Jde o virtuální asistentku, kterou jsou vybaveny některé operační systémy Windows.Cortana pracuje na základě hlasových povelů a stará se o seznam kontaktů, plánovací kalendář, otevírání aplikací, zasílání SMS i mailů, synchronizaci telefonu...

Heslo Cortana patří do kategorie Software

Článek

Pojem, výraz, heslo, co je to Článek?

Článek je název literárního žánru, který se řadí do odborného nebo publicistického stylu. Toto zařazení se řídí obsahem samotného článku. Ke kratším útvarům patří odborné články, které informují o vědeckých poznatcích způsobem přiměřeným úrovni čtenáře. Článek publicistický se...

Termín Článek se nachází v sekci Literatura

Anuita

Pojem, výraz, heslo, co je to Anuita?

Slovo anuita má původ v latině, v označení něčeho trvajícího rok, tedy roční. Pojem anuita se používá především v oblasti bankovnictví. Jedná se o konstantní platbu po smluvenou dobu, většinou se s tímto slovem setkávají ti, kteří splácí nějaký úvěr.Anuita je složena ze splátky...

Výraz Anuita se nachází v kategorii Bankovnictví

Zápočtový list

Pojem, výraz, heslo, co je to Zápočtový list?

Zápočtový list, jinak také potvrzení o zaměstnání, vydává zaměstnavatel zaměstnanci při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti. Jsou v něm uvedeny základní údaje o zaměstnání - formě pracovního poměru a o době, po kterou tento poměr trval.Zahrnuty jsou i další...

Heslo Zápočtový list patří do sekce Účetnictví

Progrese

Pojem, výraz, heslo, co je to Progrese?

Progrese je velmi často používané slovo latinského původu s významem postup, pokrok, vzestup, šíření nebo růst. Tento termín je užíván v mnoha oborech, např.v ekonomice (progresivní daň), v lékařství (progrese onemocnění)....

Heslo Progrese je v sekci Latina

Poezie

Pojem, výraz, heslo, co je to Poezie?

Mezi základní druhy literatury patří drama, próza a poezie. Poezie se též dá nazvat básnictvím. Toto umělecké dílo se od běžné mluvy odlišuje používáním specifických uměleckých prostředků.Do středověku existovalo minimum děl psaných jinak, než básnickou formou. Poezie byla převažujícím...

Termín Poezie patří do kategorie Literatura

Luteální fáze

Pojem, výraz, heslo, co je to Luteální fáze?

Luteální fáze je jednou z částí menstruačního cyklu. Jejím počátkem je den, kdy začíná ovulace a koncem první den menstruace. Luteální fáze trvá obvykle od 12 do 16 dnů a u každé ženy by měla mít stále stejnou délku.V této době výrazně klesne hladina estrogenu a stoupá hodnota...

Pojem Luteální fáze je v kategorii Lékařství


Klíčová slova: heslo, Progrese, přesný výraz, názvosloví, Zápočtový list, wiki, co znamená, Anuita, význam slova, odborný výraz, popis, Článek, popis, Percentil, termín, synonymum, význam pojmu, Poezie, Cortana, formulace, informace, vysvětlení, slovník, Mobogenie, Luteální fáze, co to je, Vysoký tlak, odborné názvosloví, definice

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Josef Jungmann

kdo to je Josef Jungmann?

Josef Jungmann byl jeden z nejvýznamnějších českých obrozenců. Vzdělanec, filolog, spisovatel.Vystudoval filozofii na pražské Filozofické fakultě.Měl silné vlastenecké cítění a pokoušel se vrátit český jazyk, literaturu a kulturu zpátky na výsluní. Byl průkopníkem výuky češtiny...

Slovo Josef Jungmann je v kategorii Věda

Avicenna

kdo to je Avicenna?

Avicenna, jinak zkratkou celého vlastního jména Ibn Síná, byl perský učenec žijící v období středověku. Je jedním z nejznámějších představitelů islámu a autorem takřka 500 vědeckých spisů. Je označován také jako zakladatel moderní medicíny.Avicennovy spisy se zabývají nejen medicínou...

Text Avicenna se nachází v kategorii Filozofie

Václav Klaus

kdo to je Václav Klaus?

Václav Klaus byl po Havlovi druhým prezidentem ČR. Poprvé byl zvolen v roce 2003 a ve funkci setrval po dvě pětiletá období (více ústava ČR neumožňuje). Před revolucí pracoval Klaus v Prognostickém ústavu, po roce 1989 vstoupil do politiky - byl předsedou Občanského fóra a v...

Text Václav Klaus patří do kategorie Politici

Alfons Mucha

kdo to je Alfons Mucha?

Alfons Maria Mucha byl český malíř, grafik a designér. Mucha se narodil na Moravě v Ivančicích u Brna do rodiny soudního zaměstnance. Měl dalších 5 sourozenců. Od malička jej bavilo kreslení, řemeslné práce, hraní na housle a zpěv. Kvůli nedostatku peněz rodičů nemohl Mucha po...

Heslo Alfons Mucha se nachází v sekci Umělci

Grafoman

kdo to je Grafoman?

Grafoman je označení pro člověka, který trpí chorobnou touhou psát a převádět své myšlenky do psaného textu.Jde o psychiatrickou diagnózu - člověk trpící grafomanií má obvykle nutkavou potřebu neustále něco psát. Ve vážných případech může psát kromě papíru například i po nábytku...

Heslo Grafoman se nachází v kategorii Vlastnosti

Komorník

kdo to je Komorník?

Komorník je historický post zřizovaný na královských či šlechtických dvorech. Může jít též o pobočníka či osobního sluhu.Komorník (též komoří) na královském či významném šlechtickém dvoře byl v původním významu slova člověk pečující o finance, ale také o celkový chod dvora. Mohl...

Slovo Komorník patří do sekce Profese

Rozpočtář

kdo to je Rozpočtář?

Rozpočtář je člověk zodpovědný za přípravu a následné sestavení rozpočtu. Má také přehled o všech zakázkách a k nim zpracovává kalkulace cen. Rozpočet může upravovat a změnit, pracuje i s dotacemi a příspěvky. V tom případě se musí řídit stanovenými pravidly.K veškerým krokům,...

Slovo Rozpočtář je v kategorii Profese

Benjamin Britten

kdo to je Benjamin Britten?

Benjamin Britten byl významný britský hudební skladatel.Vystudoval na Royal College of Music. Jeho skladatelská tvorba je považována za klasiku moderní hudby a Britten je jedním nejvýznamnějších představitelů klasické hudby 20. století.V jeho díle najdeme opery, balety ale i...

Heslo Benjamin Britten je v kategorii Hudba

Amy Adams

kdo to je Amy Adams?

Amy Lou Adams je americká filmová a seriálová herečka. Adams se narodila v italském městě Vicenza do americké rodiny. Když měla Adams 8 let, přestěhovala se s rodiči a dalšími 6 sourozenci (4 bratři a 2 sestry) do města Castle Rock ve státě Colorado v USA, kde později chodila...

Text Amy Adams se nachází v kategorii Herectví

Meteorolog

kdo to je Meteorolog?

Meteorolog je profesionál v oboru meteorologie. Věnuje se studiu atmosféry a všem jevům, které se v ní odehrávají. Zkoumá také počasí i klima.Meteorolog, který vytváří modely vývoje a předpovídá počasí, bývá označován také jako prognostik. Může být také odborníkem na pozorování...

Text Meteorolog patří do kategorie Věda


Klíčová slova: Článek, osobnost, osobnosti, biografie, lexikon, wiki, co znamená, význam, informace, význam slova, termín, Cortana, popis, Zápočtový list, popis, přesný výraz, Percentil, Luteální fáze, Poezie, význam pojmu, vysvětlení, formulace, lidé, kdo je to, Anuita, slovník, etymologie, přesný význam, synonymum

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024