Tip na sobotu 23. března 2024

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Obezita

Pojem, výraz, heslo, co je to Obezita?

Obezita je považována za civilizační chorobu. Jedná se o stav, kdy je v těle výrazně nadbytečná tuková zásoba. Nadbytek tukové tkáně způsobuje vyšší riziko srdečně cévních a dalších onemocnění a další zdravotní potíže. Obecně se o obezitu jedná v případě BMI (váha v kg/ výška...

Pojem Obezita se nachází v sekci Lékařství

Klišé

Pojem, výraz, heslo, co je to Klišé?

Klišé pochází z francouzského slova cliché, což značí kopii, otisk, stereotyp. Původně se pojem klišé užíval v oboru typografie, kde označoval destičku s často se opakujícím stejným textem. Přenesený a častěji užívaný význam slova klišé je časté opakování slovních spojení, kdy...

Heslo Klišé je v kategorii Kultura

Jumarování

Pojem, výraz, heslo, co je to Jumarování?

Jumarování je výraz, který neradi slyší odborníci, ovšem je běžně používán horolezci, stromolezci, speleology nebo pracovníky při výškových pracích. Jde o metodu výstupu po laně, která znamená využití dvou pomůcek, tzv. blokantů, jumarů. Ty se po laně dají posunout pouze jedním...

Termín Jumarování patří do sekce Sport

Legenda

Pojem, výraz, heslo, co je to Legenda?

Legenda (z lat. legere - to, co má být čteno) je epický (dějový) literární útvar. Legendy pojednávají o životě světců, o zázracích apod. Jejich účelem bylo vytvořit věřícím nějaký vzor hodný následování. Historické pravdy je v legendách velmi málo. Na pravdivé jádro legendy byly...

Heslo Legenda je v kategorii Literatura

Extirpace

Pojem, výraz, heslo, co je to Extirpace?

Extirpace (z latiny) znamená v odborné lékařské terminologii chirurgické oddělení, odstranění nebo vyjmutí nečeho....

Výraz Extirpace se nachází v sekci Lékařství

Selfie

Pojem, výraz, heslo, co je to Selfie?

Selfie je fotografický autoportrét, který člověk pořizuje vlastní rukou digitálním fotoaparátem nebo mobilním telefonem. Selfie se většinou sdílí a publikuje na sociálních sítích. Jedná se o neformální snímky, někdy pořizované i s pomocí zrcadla. Na selfie je buď jen ten, kdo...

Termín Selfie je v kategorii Počítače

Hospitace

Pojem, výraz, heslo, co je to Hospitace?

Hospitace je odborný název z oblasti školství. Jedná se o vstup do vyučovací hodiny, popřípadě přednášky. Tato návštěva se může konat buď za účelem kontroly, nebo ze studijních důvodů. Pro kontrolu může využít hospitaci ředitel školy nebo inspekce. Jde o zhodnocení úrovně vzdělávací...

Heslo Hospitace patří do sekce Školství

Pluralita

Pojem, výraz, heslo, co je to Pluralita?

Pluralita neboli mnohost je výrazem pro většinu nebo rozmanitost. Výraz se používá ve více oborech, například v matematice pro relativní většinu nebo v církevních otázkách pro rozhodování.V politice se jedná například o názorovou pluralitu, tedy větší množství názorů, pluralitní...

Termín Pluralita patří do sekce Politika

Hustota

Pojem, výraz, heslo, co je to Hustota?

Hustota je fyzikální veličina s označením ró a základní jednotkou kilogram na metr krychlový. Vyjadřuje hmotnost jednotkového objemu látky. Hustota se také označovala názvy měrná hmotnost nebo objemová hmotnost.Nejedná se pouze o fyzikální pojem, označení se využívá i v dalších...

Heslo Hustota je v kategorii Fyzika

Smoothie

Pojem, výraz, heslo, co je to Smoothie?

Smoothie je označení pro chlazený nápoj připomínající hustý džus. Vyrábí se z rozmixovaného čerstvého nebo mraženého ovoce a zeleniny. Smoothie může být doslazovaný, s přídavkem jogurtu, mléka a podobně. Připravit smoothie doma s pomocí běžného mixéru není nijak složité. Existují...

Pojem Smoothie se nachází v kategorii Jídlo


Klíčová slova: informace, heslo, Hospitace, Selfie, Pluralita, Obezita, Legenda, synonymum, pojem, názvosloví, odborné názvosloví, Extirpace, odborný výraz, přesný výraz, Klišé, wiki, popis, formulace, co znamená, definice, Hustota, Jumarování, co to je, význam pojmu, slovo, přesný význam, popis, slovník, význam

Často hledaná slova, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Prognostik

kdo to je Prognostik?

Prognostik je osoba většinou s vysokoškolským vzděláním, která vytváří prognózy. Bývá absolventem studia ekonomie, sociologie, politologie geografie nebo podobného zaměření. Prognostikem vytvořené předpovědi se týkají hospodářství, sociologie nebo politiky.Jedná se o systematické...

Slovo Prognostik se nachází v sekci Věda

Ben Shapiro

kdo to je Ben Shapiro?

Ben Shapiro je americký novinář a politický komentátor.Pochází z židovské rodiny, která má kořeny v Rusku a v Pobaltí. Vystudoval politické vědy a právo.Ben Shapiro je známý svými konzervativními názory a aktivně vystupuje proti liberálně-levicové politice a postojům. Působí...

Heslo Ben Shapiro patří do sekce Novináři

Sládek

kdo to je Sládek?

Sládek je osoba, která má v pivovaru na starosti vaření piva. Odpovídá za jeho výrobu a celý průběh procesu. Jeho znalosti a zkušenost jsou pro kvalitu výsledného produktu zásadní.V dřívějších dobách zodpovídal sládek i za suroviny pro vaření piva a pivovarská zařízení. Kontroloval...

Slovo Sládek je v kategorii Profese

Mikuláš

kdo to je Mikuláš?

Mikuláš je mytická postava spojená s předvánočním časem, kdy chodí do rodin a rozdává dětem dárky. Objevuje se v předvečer svátku sv. Mikuláše, tedy 5. prosince, a je doprovázen andělem a čertem. Sv. Mikuláš byl skutečnou postavou. Tento myrský biskup byl známý štědrostí a pomocný...

Text Mikuláš se nachází v sekci Křesťanství

Krysa

kdo to je Krysa?

Krysa je hanlivé pojmenování pro člověka, který je bezcharakterní, bezpáteřní. Je to člověk, jež dokáže v nečekanou chvíli zlým oplatit laskavost druhých. Krysy se také říká lidem ve vězení. Tváří se jako kamarádi a přitom jsou práskači, kteří udají své spoluvězně, donášejí informace....

Slovo Krysa je v kategorii Hanlivé

Jiří X. Doležal

kdo to je Jiří X. Doležal?

Jiří X. Doležal vystupující často pod zkratkou JXD je redaktor, publicista, fotograf a aktivista, který je znám jako zastánce legalizace užívání marihuany. Je absolventem oboru psychologie na FF UK. Jako redaktor pracoval například v Občanském deníku, týdeníku Fórum a v časopise...

Slovo Jiří X. Doležal patří do sekce Novináři

Filolog

kdo to je Filolog?

Filolog je vědec, který zkoumá a analyzuje určitý jazyk, literární díla v něm napsaná a přihlíží ke kulturnímu a historickému kontextu. Může se zabývat studiem původu slov, strukturou a vývojem konkrétního jazyka. ...

Heslo Filolog patří do sekce Věda

Vypatlanec

kdo to je Vypatlanec?

Vypatlanec je hanlivé označení pro hlupáka, tedy osobu, která má chování naprosto nepřiměřené situacím, ve kterých se ocitá. Jedná jako malé dítě nebo v dané chvíli nevhodně až ostudně.Vypatlanec má i typické vyjadřování, mluví nesouvisle, často i nesmyslně. Ve společnosti rozhodně...

Slovo Vypatlanec je v kategorii Hanlivé

Nadija Savčenková

kdo to je Nadija Savčenková?

Nadija Savčenková je ukrajinská občanka, pilotka a operátorka bitevního vrtulníku. Během války na Ukrajině v roce 2014 byla zajata proruskými ozbrojenci, kteří ji předali Rusům. V Rusku čelila obvinění ze spoluúčasti na zabití dvou novinářů, které bylo později změněno na obvinění...

Heslo Nadija Savčenková se nachází v sekci Politici

Nigel Mansell

kdo to je Nigel Mansell?

Bývalý anglický pilot Formule 1 Nigel Ernest James Mansell se stal v tomto oboru mistrem světa v roce 1992. Díky své rychlosti a bravurnímu ovládání svého stroje se dostal do TOP desíti pilotů Formule 1.Kariéra Nigela začala na motokárách. Na nich jezdil v letech 1976-1977. Hned...

Text Nigel Mansell se nachází v sekci Sport


Klíčová slova: lidé, kdo je to, Extirpace, lexikon, význam, osobnost, etymologie, kdo to je, vysvětlení, přesný výraz, přesný význam, Smoothie, Obezita, biografie, definice, popis, termín, osobnosti, popis, informace, wiki, Hospitace, formulace, co znamená, Jumarování, význam pojmu, heslo, co to je, Hustota

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024