Tip na pátek 22. března 2024

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Burrito

Pojem, výraz, heslo, co je to Burrito?

Burrito je pokrm mexického původu, který se nejprve rozšířil v USA a později se dostal do Evropy. Jde o náplň, zabalenou do kukuřičné tortilly. V Mexiku bylo burrito známé již v pradávné minulosti, kdy tortilla sloužila k zabalení a uchování zeleniny i dalších potravin. Současná...

Termín Burrito se nachází v sekci Jídlo

Korelace

Pojem, výraz, heslo, co je to Korelace?

Vztah, jenž funguje mezi dvěma veličinami nebo procesy. Pokud se jedna z veličin změní nebo odlišně probíhá jeden z procesů, dojde logicky i ke změně druhého procesu. Korelace je formou vzájemní závislosti dvou procesů nebo dvou veličin na sobě, ovšem nelze přesně říct, která...

Termín Korelace patří do kategorie Matematika

Maltodextrin

Pojem, výraz, heslo, co je to Maltodextrin?

Maltodextrin se používá jako aditivum (přídatná látka) v potravinách. Jedná se o oligosacharid vzniklý spojením několika molekul glukózy. Přidává se např. do energetických nápojů a jiné výživy pro sportovce, v nichž slouží jako zdroj energie....

Pojem Maltodextrin je v kategorii Jídlo

Kaki

Pojem, výraz, heslo, co je to Kaki?

Kaki je druh exotického ovoce. Jedná se o plody stromu tomelu japonského. Kaki má jasně oranžovou barvu a tvarem připomíná pomeranč. Setkáme se s ním i pod názvy churma nebo tomel. Kaki obsahuje velké množství vitamínu C, beta-karotenu a cukru (téměř 20 %). Kaki pomáhá trávit...

Termín Kaki patří do kategorie Jídlo

Malware

Pojem, výraz, heslo, co je to Malware?

Malware je softwarový program, který je určen k poškození určitého systému či dat. Jedná se v podstatě o skupinu programů, jakou jsou počítačové viry, trojské koně, ale třeba i spyware. Dříve se malware šířil především kapacitní cestou disket či přenosných disků. V dnešní době...

Pojem Malware se nachází v sekci Software

Družice

Pojem, výraz, heslo, co je to Družice?

Družice je pojmenování objektu, který se pohybuje po oběžné dráze okolo jiného kosmického tělesa. To má vždy větší hmotnost. Družici se také říká satelit. Podle toho, jak družice vznikla, se může jednat o družici přirozenou nebo umělou. Přirozenými družicemi jsou například měsíce...

Heslo Družice se nachází v sekci Věda

Memento mori

Pojem, výraz, heslo, co je to Memento mori?

Memento mori znamená "pamatuj na smrt". Ve středověku to bylo upozornění na pomíjivost života, na jeho dočasnost a časovou ohraničenost se záměrem, aby se člověk choval v souladu s mravními zásadami. Setkáme se s ním i ve výtvarném umění (obrazy, sochy, plastiky), kde mívá podobu...

Výraz Memento mori je v kategorii Latina

Kybernetický útok

Pojem, výraz, heslo, co je to Kybernetický útok?

Kybernetický útok je pojmenování takového útoku, který probíhá v kyberprostoru a jehož cílem je poškodit zájmy jiného člověka nebo společnosti. Útočníkovo jednání je úmyslné. Útočníkem může být jeden hacker nebo více hackerů pracujících jako skupina.Motivace kybernetického útoku...

Heslo Kybernetický útok se nachází v kategorii Počítače

Tuřín

Pojem, výraz, heslo, co je to Tuřín?

Tuřín je kořenová zelenina z čeledi brukvovitých. Vznikl křížením hlávkového zelí a vodnice. Lidový název pro tuřín je kolník, kvak či dumlík. V současné době se využívá je zřídka a to do polévek, omáček a salátů....

Výraz Tuřín je v sekci Jídlo

Karbon

Pojem, výraz, heslo, co je to Karbon?

Karbon čili karbonové – uhlíkové vlákno, je materiál skládající se převážně z uhlíku. Vlákno se vyznačuje tenkostí a pevností. Je využíváno pro technické účely, například pro vyztužení. První uhlíková vlákna vznikla ke konci 19. století – byla využita například do prvních žárovek.Průmyslově...

Heslo Karbon patří do kategorie Materiály


Klíčová slova: Kybernetický útok, Kaki, Burrito, Maltodextrin, Družice, přesný výraz, pojem, odborné názvosloví, heslo, wiki, co to je, definice, význam slova, slovník, odborný výraz, popis, synonymum, popis, Korelace, termín, Tuřín, vysvětlení, informace, přesný význam, názvosloví, Karbon, formulace, význam pojmu, slovo

Náhodné osobnosti, pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Kominík

kdo to je Kominík?

Kominík je řemeslník, jehož úkolem je čisti, kontrolovat a opravovat komíny nebi jiná zařízení, kterými se odvádí zplodiny spalování a zařízení, která s touto činností souvisí. Jde o živnost, kterou kominík vykonává ve výškách, proto se nehodí pro lidi, kteří trpí záchvaty, mají...

Heslo Kominík se nachází v sekci Profese

Nemesis

kdo to je Nemesis?

Nemesis byla jednou z vedlejších bohyní ve starověkém Řecku. Nemesis byla bohyní odplaty, dcera Ereba, boha temnoty, a Nyx, bohyně noci. Nemesis trestala pouze ty, kteří si to zasluhovali svým málo příkladným životem, jiné lidi mohla obdařit štěstím. ...

Text Nemesis patří do kategorie Mytologie

Sanitář

kdo to je Sanitář?

Sanitář je označení pro pomocnou zdravotnickou sílu. Náplní práce sanitáře jsou různé pomocné činnosti a obsluha nemocných. Pracuje pod dohledem zdravotních sester nebo pracovníků s podobnou plnou kvalifikací. Podílí se na ošetřovatelské péči, léčebné, diagnostické i preventivní...

Heslo Sanitář je v kategorii Lékařství

Amy Grant

kdo to je Amy Grant?

Amy Lee Grant je americká zpěvačka, skladatelka a hudebnice. Je známou představitelskou tzv. křesťanského popu.Své první album nesoucí její jméno vydala Amy Grant již v roce 1977, tj. ještě jako teenagerka. V roce 1979 následovalo album My Father’s Eyes, které je pojmenované...

Slovo Amy Grant patří do kategorie Hudba

Lance Armstrong

kdo to je Lance Armstrong?

Lance Armstrong byl profesionální cyklista. Sportu se věnoval od dětství. Nejdříve se zaměřil na triatlon a v mládí v něm dosáhl významných úspěchů, ale nakonec se soustředil čistě na cyklistiku. V roce 1991 vyhrál amatérské mistrovství Ameriky. V roce 1992 se zúčastnil olympijských...

Heslo Lance Armstrong se nachází v sekci Sport

Filumenista

kdo to je Filumenista?

Filumenista je označení pro sběratele zápalkových nálepek a všech předmětů, které s touto zálibou souvisejí – například stojánky, dokumenty a další. Nálepky sloužily původně k reklamě, sběratelé byli označováni jako nálepkáři. Sbírali buď samotné nálepky, nebo celé zápalkové...

Slovo Filumenista se nachází v sekci Záliby

Úřední osoba

kdo to je Úřední osoba?

Úřední osoba, dříve také veřejný činitel, je označení takového člověka, který užívá zvýšenou ochranu danou zákonem. Definice úřední osoby se nachází v trestním zákoníku. Může se jednat například o prezidenta, poslance, soudce, vládního činitele, senátora, státního zástupce, odpovědného...

Text Úřední osoba je v kategorii Zločin

Anarchokapitalista

kdo to je Anarchokapitalista?

Anarchokapitalismus je myšlenkový a ekonomický směr. Stojí na zásadním posílení osobní svobody na úkor moci státu, který má být radikálně omezen až zcela eliminován; prosazuje zachování a rozvoj volného trhu a také právo chránit soukromý majetek. Vyvíjel se již od 19. století,...

Heslo Anarchokapitalista se nachází v kategorii Politika

Hulán

kdo to je Hulán?

Hulán je historické označení pro příslušníka polské kavalérie.Huláni patřili k prestižním jednotkám polské armády. Bojovali na koních, typickou zbraní byla šavle a později pistole.Toto označení do Polska přišlo zhruba ve 13. století od Tatarů, v jejichž armádě byli huláni vysoce...

Heslo Hulán patří do sekce Historie

Biolog

kdo to je Biolog?

Biolog je člověk, který se zabývá vědeckým výzkumem života v nejširším smyslu a zkoumá organizmy od složení buňky až k celým společenstvím. Zabývá se nejrůznějšími procesy a ději, které v organizmech probíhají, jejich vzájemným působením i vztahem k životnímu prostředí.Biolog...

Slovo Biolog patří do sekce Věda


Klíčová slova: osobnost, vysvětlení, kdo je to, etymologie, heslo, informace, význam, osobnosti, Burrito, definice, přesný výraz, Malware, wiki, co to je, Maltodextrin, význam slova, slovník, termín, Memento mori, slovo, Karbon, Kaki, popis, přesný význam, Korelace, význam pojmu, kdo to je, Družice, lidé

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024