Tip na pondělí 18. března 2024

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

MRSA

Pojem, výraz, heslo, co je to MRSA?

Pokud se setkáte s nemocí, známou pod zkratkou MRSA, jedná se o methicilin-rezistetního zlatého stafylokoka. MRSA je bakterie zodpovědná za těžko léčitelné infekce u zvířat i u lidí. MRSA je velice nepříjemný soubor kmenů bakterií, které jsou odolné vůči velké skupině antibiotik...

Pojem MRSA je v kategorii Nemoce

Hybridní válka

Pojem, výraz, heslo, co je to Hybridní válka?

Hybridní válka (Hybrid warfare) znamená válku, ve které se využívají jak obvyklé, tak neobvyklé prostředky boje, Může jednat o nepřímý útok na zázemí nepřítele, například prostřednictvím kybernetických útoků nebo psychologického nátlaku.Pojem hybridní války vychází ze statě Valerije...

Heslo Hybridní válka je v kategorii Politika

Curling

Pojem, výraz, heslo, co je to Curling?

Curling je zimní sport provozovaný na ledě a olympijská disciplína. Hrají proti sobě dva čtyřčlenné týmy, jejichž úkolem je dopravit zaoblené kameny o váze cca 20 kg do vyznačeného kruhu. K pohybu kamenů slouží rychlé metení ledu koštětem. Hráči musí mít protiskluzovou obuv....

Termín Curling se nachází v kategorii Sport

Živnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Živnost?

Podnikání v určitém oboru, které člověk provozuje dlouhodobě, samostatně a nezávisle na dalších osobách. Za všechny úspěchy i nezdary ve svém podnikání ručí svým vlastním jménem a nese za ně i finanční odpovědnost. Jeho cílem je především dosáhnout v podnikání zisk. Pro provozování...

Termín Živnost se nachází v sekci Ekonomie

Rehabilitace

Pojem, výraz, heslo, co je to Rehabilitace?

Rehabilitace je termín označující celý proces řízené činnosti komplexních složek státu. Cílem této činnosti je dosáhnout znovuzařazení člověka, jehož zdraví bylo postiženo (nemoc, úraz, vrozené postižení), zpět do aktivního života společenství. Úroveň rehabilitace vypovídá o...

Pojem Rehabilitace se nachází v kategorii Lékařství

Osud

Pojem, výraz, heslo, co je to Osud?

Osud představuje názor člověka, že všechno v jeho životě je předem předurčeno. Osud má své základy v nejrůznějších náboženstvích a vírách.Lidé, kteří věří v osud, žijí v přesvědčení, že všechno, co se kolem nich děje ať již se spojitostí s jejich osobou nebo nikoliv, nemohou...

Výraz Osud je v kategorii Filozofie

Youngtimer

Pojem, výraz, heslo, co je to Youngtimer?

Youngtimer je značení pro takový vůz, který ještě není veteránem, ale už je i na hranici klasického vozidla. Jedná se o vozy ve stáří od 20 do 29 let. Sice se ještě nejedná o pravé veterány, ale už mohou vzbuzovat zájem sběratelů, nebo je velká pravděpodobnost, že v budoucnu...

Pojem Youngtimer patří do sekce Technika

QR kód

Pojem, výraz, heslo, co je to QR kód?

S QR kódem se může poměrně často setkat každý z nás, ale většinou nevíme, že se jedná o právě QR kód. Jedná se o prostředek pro automatizovaný sběr dat. Písmena QR symbolizují zkratku anglických slov "Quick Response" = kódy rychlé reakce. QR kód dokáže zakódovat mnohem větší...

Heslo QR kód je v kategorii Počítače

CouchSurfing

Pojem, výraz, heslo, co je to CouchSurfing?

CouchSurfing je největší projekt v oblasti bezplatného ubytování. Jde o využití sociální sítě pro ubytovací účely. Každý člen má svůj profil, kde vyplní údaje o sobě a popíše nabízené ubytování. Popis doplní fotografiemi. Je zde nabízena i možnost vytvoření přátelství. Členové...

Pojem CouchSurfing se nachází v kategorii Cestování

Diakritika

Pojem, výraz, heslo, co je to Diakritika?

Diakritika je souhrn fonetických znamének. Ta se užívají k rozlišení výslovnosti u stejně napsaných samohlásek nebo souhlásek. K tomu slouží diakritická znaménka – čárka, háček, kroužek. V češtině není diakritickým znaménkem tečka, která je součástí hlásky. O diakritiku v českém...

Heslo Diakritika je v kategorii Český jazyk


Klíčová slova: Curling, pojem, Živnost, popis, odborný výraz, názvosloví, popis, wiki, význam, informace, přesný výraz, slovník, CouchSurfing, formulace, synonymum, co znamená, QR kód, význam pojmu, Osud, co to je, Hybridní válka, Youngtimer, heslo, význam slova, MRSA, vysvětlení, Diakritika, Rehabilitace, slovo

Doporučené odborné pojmy, osobnosti, termíny, výrazy a hesla

Eva Michaláková

kdo to je Eva Michaláková?

Eva Michaláková je Češka žijící v Norsku, jejíž jméno čteme denně v médiích. Důvodem je její dosud neúspěšný boj s norským úřadem na ochranu dětí Barnevernet, který jí v roce 2011 odebral oba syny (nyní ve věku 9 a 6 let). Michaláková je vychovávala se svým manželem, který do...

Heslo Eva Michaláková je v kategorii Zločin

Vlasta Parkanová

kdo to je Vlasta Parkanová?

Vlasta Parkanová je politička, absolventka Právnické fakulty UK. Má titul JUDr., pracovala především jako podniková právnička. Dříve patřila do ODA a KDU-ČSL, nyní je členkou TOP 09. Byla poslankyní Parlamentu ČR, 1. místopředsedkyní vlády, ministryní obrany, ministryní spravedlnosti...

Text Vlasta Parkanová je v kategorii Politici

Pierre-Simon Laplace

kdo to je Pierre-Simon Laplace?

Pierre-Simon Laplace byl francouzský fyzik, matematik, astronom a politik. Laplace se narodil ve vesnici Beaumont-en-Auge v Normandii. V dětství se dostal do vojenské školy, kde se brzy projevil jako nadaný matematik a v 16 letech byl přijat na univerzitu v Caen. Po dvou letech...

Heslo Pierre-Simon Laplace se nachází v sekci Věda

Kamarádka

kdo to je Kamarádka?

Kamarádka je osoba ženského pohlaví, se kterou máme přátelské vztahy, respektive blízké osobní pouto mimo rodinné vztahy. V případě, že se jedná o osobu mužského pohlaví, mluvíme o kamarádovi.Původ slova není úplně jasný, může pocházet z francouzštiny nebo z němčiny, kde mají...

Slovo Kamarádka se nachází v kategorii Vztahy

Roman Prymula

kdo to je Roman Prymula?

Roman Prymula je vědec, vojenský lékař a politik. Po vystudování gymnázia v Pardubicích šel na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde studoval obor všeobecné lékařství. Studoval rovněž na univerzitě v Birminghamu, kde získal mezinárodní atestaci v řízení nemocnic....

Heslo Roman Prymula je v kategorii Politici

Neoliberál

kdo to je Neoliberál?

Neoliberál je člověk hlásící se k ekonomické a filozofické ideji neoliberalismu.Neoliberalismus se začal objevovat v 1. polovině 20. století a navazoval na liberalismus, zároveň však byl reakcí na hospodářskou krizi z 30. let a sociální problémy.Liberalismus se vyvíjel již od...

Slovo Neoliberál patří do sekce Politika

Trapper

kdo to je Trapper?

Trappeři je označení pro první kolonizátory oblasti Divokého západu v 19. století. Byli to dřevorubci a lovci zvěře, např. medvědů (z angl. trap - past). Obchodovali s kožešinami a zakládali obchodní stanice. Jinak se jim také říkalo zálesáci. Žili podobným způsobem jako indiáni,...

Slovo Trapper je v kategorii Profese

Hrobník

kdo to je Hrobník?

Hrobník je označení pro pracovníka, který má na starosti správu hřbitova. Pracuje na smlouvu uzavřenou s provozovatelem veřejného nebo neveřejného pohřebiště. Povolené práce jsou ve smlouvě vymezeny. Jedná se většinou o s pohřebnictvím související výkopové práce, pohřbívání ostatků...

Slovo Hrobník se nachází v kategorii Profese

Cheater

kdo to je Cheater?

Anglické slovo "cheater" znamená v doslovném překladu podvodník. Termínem cheat se v prostředí počítačových her označují speciální kódy, jejichž vložením je možné upravit hru, změnit chování postavy, udělit jí nesmrtelnost a podobně. Cheater je tedy hráč, který cheaty používá....

Heslo Cheater je v kategorii Zločin

Jiří X. Doležal

kdo to je Jiří X. Doležal?

Jiří X. Doležal vystupující často pod zkratkou JXD je redaktor, publicista, fotograf a aktivista, který je znám jako zastánce legalizace užívání marihuany. Je absolventem oboru psychologie na FF UK. Jako redaktor pracoval například v Občanském deníku, týdeníku Fórum a v časopise...

Slovo Jiří X. Doležal patří do sekce Novináři


Klíčová slova: přesný význam, heslo, MRSA, vysvětlení, Youngtimer, termín, biografie, kdo to je, Živnost, wiki, QR kód, přesný výraz, lidé, osobnosti, slovník, význam pojmu, formulace, kdo je to, informace, Diakritika, co znamená, osobnost, CouchSurfing, význam, co to je, popis, lexikon, Rehabilitace, význam slova

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024