Tip na středu 13. března 2024

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Kontroverze

Pojem, výraz, heslo, co je to Kontroverze?

Kontroverze je situace, ve které existuje nesouhlas, konflikt nebo spor ohledně určitého tématu, či názoru. Jedná se o situaci, kdy lidé mají různé názory a postoje k určitému tématu, což často vede k vášnivým diskuzím a konfliktům. Kontroverzní témata mohou zahrnovat politické...

Termín Kontroverze je v sekci Latina

Morfin

Pojem, výraz, heslo, co je to Morfin?

Morfin je omamná látka, která dostala jméno podle řeckého boha snů Morfea. Jde o alkaloid, který se nachází v opiu, tedy o opiát. Má poměrně široké využití, především v lékařství jako analgetikum a také jako výchozí látka pro výrobu dalších léků. Nehodí se pro dlouhodobé užívání,...

Termín Morfin patří do sekce Chemie

Toner

Pojem, výraz, heslo, co je to Toner?

Toner je prášek používaný jako barvivo do laserových tiskáren nebo kopírek pro tisk především na papír, ale lze ho použít i pro tisk jiného druhu. Toner může být černý nebo barevný, jeho nejčastější barvy se označují zkratkami CMYK - cyan = modrá, magenta = červená, yellow =...

Heslo Toner je v kategorii Hardware

HORECA

Pojem, výraz, heslo, co je to HORECA?

HORECA je zkratka z oblasti ekonomiky. Její základ tvoří slova hotel, restaurace a catering. Jde o označení odvětví gastronomie a hoteliérství, například hotely, restaurace, bary, kluby, kavárny, pivnice, cateringové služby a podobně.K charakteristickým znakům tohoto odvětví...

Heslo HORECA je v kategorii Ekonomie

Armagedon

Pojem, výraz, heslo, co je to Armagedon?

Armagedon je pojem s více významy. Základní význam pojmu je biblický, kdy jako armagedon (armageddon, harmageddon) bývá označováno místo, na kterém se má odehrát poslední bitva mezi Satanem a Bohem, kdy Boží vojsko povede Ježíš Kristus.Armageddon je také název hudební skupiny,...

Heslo Armagedon je v kategorii Náboženství

Konsolidace

Pojem, výraz, heslo, co je to Konsolidace?

Konsolidace je výraz pocházející z latiny s významem upevnění, ustálení. V běžném životě se asi nejčastěji setkáme s konsolidací půjček, což znamená sloučení více závazků do jednoho. Smyslem konsolidace úvěrů je snížení doby splácení, snížení úrokové sazby, případně snížení různých...

Heslo Konsolidace je v kategorii Bankovnictví

Tetanie

Pojem, výraz, heslo, co je to Tetanie?

Tetanie rozhodně není totéž co tetanus, i když podobnost názvů by mohla být zavádějící. Tetanie je označení pro stav, kdy je v těle výrazně snížené množství vápníku nebo hořčíku. Způsobuje nervosvalové potíže (křeče, trhavé pohyby, pocit ztíženého dýchání až křečovité záchvaty)...

Termín Tetanie se nachází v kategorii Nemoce

Kontemplace

Pojem, výraz, heslo, co je to Kontemplace?

Kontemplace je pojem pocházející z latiny, ze slova contemplus, tedy zhlédnutí, přemýšlení nebo meditace. Toto slovo se používá k označení způsobu, jakým jednotlivec nebo skupina lidí přemýšlí o sobě, svém životě a světě kolem sebe. Kontemplace znamená činnost, která spočívá...

Výraz Kontemplace je v kategorii Náboženství

Koprofilie

Pojem, výraz, heslo, co je to Koprofilie?

Koprofilie je patologický jev, sexuální úchylka, či příznak určitých psychóz, se vyznačuje zálibou ve výkalech, zvláště lidských. Název pochází z řečtiny a má více forem. Jejími projevy jsou například čichání pachu výkalů, které mívá sexuální motiv, pozorování samotného aktu...

Heslo Koprofilie je v sekci Lékařství

Novela

Pojem, výraz, heslo, co je to Novela?

Literatura se různě dělí a jedním z jejích základních rozdělení je na poezii a prózu. Próza se též dále vyděluje a jedním z prozaických žánrů je i novela. Má kratší nebo střední rozsah, což velice často připomíná povídku, s níž se novela občas plete. Novela se snaží soustředit...

Výraz Novela je v kategorii Literatura


Klíčová slova: Koprofilie, odborný výraz, názvosloví, význam slova, přesný výraz, Kontroverze, Toner, přesný význam, co to je, wiki, termín, popis, definice, heslo, Kontemplace, Morfin, význam, formulace, Armagedon, pojem, co znamená, význam pojmu, synonymum, Tetanie, HORECA, odborné názvosloví, informace, Novela, vysvětlení

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Eva Decastelo

kdo to je Eva Decastelo?

Eva Decastelo je moderátorka, modelka a herečka. Dříve se živila i účinkováním v pornofilmech. Začínala v modelingu a natáčela reklamy. Již na střední škole vycestovala do USA, aby si zdokonalila jazykové znalosti. Stala se častým tématem pro bulvár, který uveřejňoval její erotické...

Heslo Eva Decastelo je v sekci Herectví

Kvestor

kdo to je Kvestor?

Kvestor je označení pro vysokoškolského úředníka. Je jmenován rektorem vysoké školy. Jedná se o akademickou a správní funkci. Hlavní náplní práce kvestora je řízení ekonomiky vysoké školy a její vnitřní správa. Pravomoci kvestora určuje rektor a jsou zakotveny ve vnitřních předpisech...

Slovo Kvestor patří do sekce Školství

Andrea Bezděková

kdo to je Andrea Bezděková?

Andrea Bezděková je česká modelka a vítězka soutěže krásy Česká Miss 2016. Bezděková se narodila v Náchodě.Bezděková zvítězila v domácí soutěži Česká Miss 2016. Díky tomuto vítězství reprezentovala Česko na celosvětové soutěži Miss Universe, která se konala na Filipínách na konci...

Slovo Andrea Bezděková je v kategorii Modeling

Eva Michaláková

kdo to je Eva Michaláková?

Eva Michaláková je Češka žijící v Norsku, jejíž jméno čteme denně v médiích. Důvodem je její dosud neúspěšný boj s norským úřadem na ochranu dětí Barnevernet, který jí v roce 2011 odebral oba syny (nyní ve věku 9 a 6 let). Michaláková je vychovávala se svým manželem, který do...

Heslo Eva Michaláková je v kategorii Zločin

Kopilot

kdo to je Kopilot?

Kopilot čili druhý pilot ve velkém dopravním letadle je označení pro pilota, který se na palubě letadla věnuje jiným činnostem než kapitán letadla (první pilot). S prvním pilotem se střídá a asistuje mu.Druhý pilot musí být plně kvalifikovaný stejně jako první pilot. Kopilot...

Slovo Kopilot je v kategorii Profese

Guru

kdo to je Guru?

Guru čili duchovní učitel je slovo, které se užívá především v různých odvětvích filozofie, náboženství, při meditaci, v józe a védské filozofii a literatuře. Jako guru se označují i vůdci různých hnutí, kteří se považují za jedinou a nezpochybnitelnou autoritu. Guru má své žáky...

Heslo Guru je v kategorii Filozofie

Slender Man

kdo to je Slender Man?

Slender Man je fiktivní postava. Která se kromě jiného vyskytuje i v počítačových hrách. Nosí černý oblek a říká se o něm, že nemá obličej. Může mít různý počet rukou, které podle potřeby prodlužuje. Z chycených obětí vysává energii a zabíjí je. Nechodí po zemi, lehce se vznáší...

Heslo Slender Man se nachází v kategorii Fikce

Cukrář

kdo to je Cukrář?

Cukrář je člověk, který se zabývá vytvářením cukrářských produktů, popřípadě těst, podle daných technologických postupů a norem. Vyrábí čokoládu a z ní dělá čokoládové výrobky, zmrzliny, dorty, zákusky a drobnější cukrovinky. Nakupuje nebo přijímá různé suroviny nebo polotovary,...

Slovo Cukrář je v kategorii Profese

Honza Musil

kdo to je Honza Musil?

Jan Gareth Musil, známější jako Honza Musil, je český zpěvák a moderátor. Musil se narodil v Brně. V Brně se také vyučil na kuchaře-číšníka a spolu se svou přítelkyní Ivetou se museli nechal zplnoletit, aby se mohli vzít. Z následného manželství později vzešly dvě dcery, a to...

Heslo Honza Musil je v sekci Hudba

Katolík

kdo to je Katolík?

Katolík je věřící člověk křesťanského vyznání patříci k římskokatolické církvi. Ta je určitým protipólem vůči pravoslavné církvi a reformovaným (evangelickým, protestantským) církvím. Hlavní rozdíly jsou v liturgii, tradicích a zvyklostech. Hlavou katolické církve je papež....

Slovo Katolík je v kategorii Náboženství


Klíčová slova: význam pojmu, termín, biografie, význam slova, osobnosti, etymologie, heslo, životopis, přesný výraz, co to je, kdo to je, wiki, Morfin, HORECA, přesný význam, Toner, Armagedon, osobnost, popis, kdo je to, Kontemplace, formulace, informace, popis, Kontroverze, co znamená, Koprofilie, Novela, lexikon

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024