Tip na sobotu 2. března 2024

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Pupava

Pojem, výraz, heslo, co je to Pupava?

Pupava bezlodyžná je rostlina připomínající bodlák s bílým květem připlácnutý k zemi. Pupava skutečně postrádá stonek a listy jsou po obvodu lemovány trny a jsou tuhé a ostré. Pupavy rostou na suchých a slunných stráních. Zajímavostí je, že vnitřek květu (dužnina) je jedlý a...

Heslo Pupava je v kategorii Rostliny

Apostila

Pojem, výraz, heslo, co je to Apostila?

Apostila je druh doložky, která bývá připojena k oficiální listině a kterou se potvrzuje pravost razítka a podpisu pro použití takové listiny v zahraničí. Apostila bývá v českém nebo anglickém jazyce, úřední zápis se provádí vždy v češtině. Pro použití v zahraničí je pak nutný...

Termín Apostila patří do sekce Právo

Materialismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Materialismus?

Materialismus je filozofický směr, který říká, že jedinou skutečností nebo substancí ve vesmíru je hmota nebo materie. Podle materialistického pohledu není nic nadpozemského, a vše, co existuje, může být vysvětleno pomocí fyzikálních procesů a zákonů. Materialisté tvrdí, že jediným...

Výraz Materialismus je v sekci Filozofie

Melancholie

Pojem, výraz, heslo, co je to Melancholie?

Melancholie je slovo vzniklé spojením řeckých termínů černý a žluč, kdy převaha této tekutiny v těle sloužila k vymezení typu lidského temperamentu jako melancholika. V současnosti se takto nazývá duševní stav, při kterém postižený jedinec trpí nečinností, trudnomyslností nebo...

Heslo Melancholie se nachází v kategorii Psychologie

Bůh

Pojem, výraz, heslo, co je to Bůh?

Bůh je původně slovanský výraz pro označení bytosti, která je duchovní, nadpozemská, všemocná a nesmrtelná. Význam slova souvisí s původním – štědrý, zářící, bohatý, dávající. Bůh je znám především v náboženství, kde je uctíván a jeho existence je základem víry. Náboženství lze...

Termín Bůh patří do sekce Náboženství

Neurověda

Pojem, výraz, heslo, co je to Neurověda?

Neurověda je název vědního oboru, který přesahuje do dalších oblastí výzkumu. Zabývá se studiem nervového systému, zejména mozku, a jeho funkcí. Zkoumá strukturu, funkci, vývoj a plastičnost nervových tkání a snaží se porozumět základním mechanismům, které ovlivňují vnímání,...

Výraz Neurověda patří do kategorie Věda

Metronom

Pojem, výraz, heslo, co je to Metronom?

Metronom je přístroj, sloužící k odklepávání rytmu skladeb. Mlže být elektronický, elektromechanický nebo mechanický. Označuje se také slovem takto metr či taktoměr. Odklepávání metronomu je rovnoměrně, ve většině případů odpovídá úder čtvrťové notě. Počet úderů za minutu lze...

Heslo Metronom patří do kategorie Technika

Samospráva

Pojem, výraz, heslo, co je to Samospráva?

Samospráva je název pro veřejnou správu vykonávanou jinou institucí, než je stát. Samospráva působí nezávisle na státu, ten však vytváří podmínky pro její fungování a samospráva bez něj nemůže existovat.Stát jako držitel státní moci se jejím vytvořením sám omezuje, ovšem do samosprávy...

Pojem Samospráva je v kategorii Právo

LTE

Pojem, výraz, heslo, co je to LTE?

LTE je zkratkou anglického termínu 3GPP Long Term Evolution. LTT je technologie určená pro vysokorychlostní internet v mobilních sítích....

Termín LTE se nachází v kategorii Hardware

Mýtus

Pojem, výraz, heslo, co je to Mýtus?

Mýtus neboli báje je tradiční vyprávění, které "vysvětluje" např. stvoření světa nebo jiné otázky, na něž lidé ve starověku neznali odpovědi. V mýtech často vystupují bohové. V dnešní době se výraz mýtus používá pro nepravdu, fámu, pověru, kterou není snadné vymýtit....

Heslo Mýtus patří do sekce Literatura


Klíčová slova: formulace, definice, Metronom, vysvětlení, Mýtus, slovník, Bůh, slovo, LTE, odborný výraz, popis, pojem, názvosloví, synonymum, co to je, termín, informace, popis, význam pojmu, význam, Materialismus, Samospráva, Neurověda, přesný význam, Melancholie, význam slova, odborné názvosloví, přesný výraz, wiki

Doporučené odborné pojmy, osobnosti, termíny, výrazy a hesla

Jiří Čunek

kdo to je Jiří Čunek?

Jiří Čunek je dlouholetý politik. Byl prvním místopředsedou ve vládě Mirka Topolánka, ministrem pro místní rozvoj ČR, předsedou KDU – ČSL, senátorem za Vsetín, starostou Vsetína, zastupitelem a současným hejtmanem Zlínského kraje.Jiří Čunek je aktérem několika kauz a trestního...

Slovo Jiří Čunek patří do sekce Politici

Josip Broz Tito

kdo to je Josip Broz Tito?

Josip Broz Tito byl jugoslávský politik, známý jako maršál Tito. Je proslulý jako organizátor odporu jižních Slovanů proti italským a německým okupantům za druhé světové války. Později se stal politikem, prezidentem a maršálem Jugoslávie. Odporoval i Stalinovi a po vyloučení...

Slovo Josip Broz Tito je v sekci Politici

Jitka Asterová

kdo to je Jitka Asterová?

Jitka Asterová je herečka a moderátorka, populární jako poradkyně v sexuální oblasti v pořadu Sexy život na Frekvenci 1. Je absolventkou DAMU, v divadelních rolích vystupovala například v Činoherním klubu, Hudebním divadle v Karlíně nebo v Divadle Ungelt. Ztvárnila role v Žebrácké...

Heslo Jitka Asterová se nachází v kategorii Herectví

Bořek Šípek

kdo to je Bořek Šípek?

Bořek Šípek byl světoznámý český architekt, designér a výtvarník narozený 14. června 1949 v Praze. Je známý především díky svým skleněným objektům a nábytku. Cenným zdrojem inspirace pro Bořka Šípka bylo jeho dětství. Už coby sedmiletý chlapec se musel vyrovnat s úmrtím svého...

Text Bořek Šípek patří do sekce Umělci

Ema Destinnová

kdo to je Ema Destinnová?

Ema Destinová, rodným jménem Emilie Paulina Jindřiška Kittlová, byla česká proslulá operní pěvkyně. Destinová se narodila v Praze do rodiny bohatého podnikatele Emanuela Kittla a operní pěvkyně Jindřišky Šrutové. Ema měla další čtyři sourozence. Už od dětství se učila hrát na...

Slovo Ema Destinnová patří do kategorie Hudba

Harfenista

kdo to je Harfenista?

Harfenista je odborný výraz pro osobu, která hraje na nástroj zvaný harfa. Jedná se o osobu, která vystudovala odbornou školu např. konzervatoř. Harfenista může být sólista, který hraje na svatbách, na různých firemních oslavách, rodinných oslavách. Také může byt součástí symfonického...

Heslo Harfenista patří do kategorie Hudba

Živnostník

kdo to je Živnostník?

Živnostník je fyzická osoba, jedinec, který podniká na základě živnostenského oprávnění. Bývá označován jako OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná. ...

Heslo Živnostník je v kategorii Podnikání

Josef Svatopluk Machar

kdo to je Josef Svatopluk Machar?

Josef Svatopluk Machar byl český básník, prozaik, publicista, iniciátor České moderny a také autor jejího manifestu.J. S. Machar se narodil 29. února 1864 jako syn mlynářského stárka, který často měnil působiště, a tak dětství prožil v různých koutech středních Čech - v Kolíně,...

Slovo Josef Svatopluk Machar se nachází v kategorii Literatura

Kretén

kdo to je Kretén?

Kretén je člověk s vývojovou poruchou nazývanou endemický kretenismus. Ta je způsobena nedostatkem jódu nebo nedostatečnou funkcí štítné žlázy u matky v prenatální fázi vývoje. Typické příznaky kretenismu je nízká inteligence, malý vzrůst, hluchoněmost, problémy s motorikou atd....

Heslo Kretén patří do sekce Hanlivé

Sluníčkář

kdo to je Sluníčkář?

Sluníčkář je v současnosti označení pro člověka, který je vždy pozitivně naladěn, umí vyvinout velké nadšení a často bývá značně naivní. V politice mívá označení sluníčkář hanlivý nádech, používá se pro označení jedinců s levicově laděným smýšlením, otevřených multikulturnímu...

Text Sluníčkář patří do kategorie Hanlivé


Klíčová slova: formulace, Materialismus, lexikon, Neurověda, synonymum, kdo je to, slovník, popis, pojem, význam pojmu, termín, kdo to je, Melancholie, Pupava, biografie, Mýtus, co to je, Apostila, lidé, přesný význam, Metronom, LTE, Samospráva, informace, heslo, osobnost, význam, životopis, vysvětlení

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024