Tip na pátek 1. března 2024

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Internet

Pojem, výraz, heslo, co je to Internet?

Co je to internet přibližně víme všichni, vždyť se na něm právě nacházíme, ale jaká je jeho odbornější definice? Jde o globální systém vzájemně propojených počítačových sítí, v nichž mezi sebou jednotlivé počítače komunikují na základě protokolu TCP/IP. Mezi nejznámější poskytované...

Termín Internet patří do sekce Internet

Hmotnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Hmotnost?

Hmotnost je označení pro vlastnost hmoty, označovanou také jako váha. Tato vlastnost těles má být vyjádřením míry setrvačných nebo gravitačních účinků hmoty. Pojmem se zabývá i obecná teorie relativity a experimentem bylo provedeno i její ověření. Hmotnost se označuje značkou...

Výraz Hmotnost je v sekci Fyzika

Systém

Pojem, výraz, heslo, co je to Systém?

Systém je pojmenování pro celek nebo soustavu, skládající se z částí vzájemně na sebe působících. V systému se mezi částmi pohybují energie, hmota či informace.Podle vztahu k okolí mohou být soustavy uzavřené nebo otevřené, podle postupu v čase dynamické či statické. Jestliže...

Heslo Systém je v kategorii Filozofie

Dialektika

Pojem, výraz, heslo, co je to Dialektika?

Dialektika je pojem odvozený z řeckého slova rozmlouvat. Jedná se o výraz z oblasti filozofie, jehož definice se různě pozměňovala a ani dnes není jednoznačná. Původně se tedy jednalo o schopnost vést rozhovor, diskutovat o něčem.V takové diskusi se uváděla tvrzení podložená...

Heslo Dialektika se nachází v sekci Filozofie

Přestupek

Pojem, výraz, heslo, co je to Přestupek?

V právních předpisech se pod pojmem přestupek rozumí nezákonné jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin nebo přečin. Toto jednání je společensky závadné a za přestupek je výslovně uvedeno v zákoně. Přestupku se může dopustit pouze fyzická osoba.Pojem přestupek se poprvé...

Pojem Přestupek je v kategorii Právo

Cider

Pojem, výraz, heslo, co je to Cider?

Cider, někdy psáno též cidre,je označením pro jablečné víno vyráběné ze zkvašeného jablečného moštu. Cider je populární především v západní Evropě - v Británii a ve Francii. Cidre je jemně perlivý nápoj s poměrně nízkým obsahem alkoholu, je slabší než běžné víno. Chuť odpovídá...

Termín Cider je v sekci Nápoje

Obrat

Pojem, výraz, heslo, co je to Obrat?

Obrat je v oblasti účetnictví definován jako čistý výnos, který je snížen o prodejní slevy. Obrat je tedy určitá hodnota, která bývá vyjádřena nejčastěji v penězích, případně v jiných porovnatelných finančních hodnotách.Plusové hodnoty obratu znamenají zisk, pokud má obrat hodnotu...

Výraz Obrat je v kategorii Účetnictví

Opera

Pojem, výraz, heslo, co je to Opera?

Opera je umělecká forma, která v sobě spojuje hudbu a divadlo. Celý text nebo jeho většina je zpívaná. Jednotlivé písně se nazývají árie. Hudební doprovod zajišťuje orchestr. Příběh, o kterém opera pojednává, je popsán v tzv. libretu. V opeře se využívají i prvky baletu a tance....

Pojem Opera patří do sekce Kultura

Natura 2000

Pojem, výraz, heslo, co je to Natura 2000?

Natura 2000 je název soustavy chráněných území, která mají chránit biologickou různost. Na vytváření této soustavy se společně podílejí členské státy Evropské unie. Pro zařazení musí území splňovat přesně stanovené podmínky.Předmětem ochrany jsou nejohroženější a nejvzácnější...

Termín Natura 2000 je v sekci Příroda

Parafín

Pojem, výraz, heslo, co je to Parafín?

Parafín je produkt získaný z ropy. Je voděodolný, snadno se taví. Využívá se v celé řadě oborů - jako přísada do svíček, v kosmetice, na výrobu různých druhů vosků (např. lyžařských), ve stavebnictví apod....

Heslo Parafín je v kategorii Chemie


Klíčová slova: Parafín, Systém, formulace, co to je, slovník, Obrat, popis, vysvětlení, Natura 2000, slovo, Opera, význam slova, odborné názvosloví, Internet, Dialektika, Cider, termín, definice, heslo, synonymum, pojem, význam pojmu, Přestupek, přesný význam, Hmotnost, názvosloví, popis, co znamená, wiki

Náhodných výběr osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Andrej Babiš

kdo to je Andrej Babiš?

Andrej Babiš je podnikatel, politik a od roku 2017 premiér České republiky. Vyrůstal na rodném Slovensku, ale brzy se dostal do zahraničí. Jeho otec se věnoval zahraničnímu obchodu a díky členství v komunistické straně mohl volně cestovat. V dětství a dospívání tak Babiš strávil...

Slovo Andrej Babiš patří do sekce Politici

Martin Bormann

kdo to je Martin Bormann?

Martin Bormann byl tajemník Adolfa Hitlera a vedoucí kanceláře NSDAP. Narodil se do protestanské rodiny poštovního úředníka. Studium na střední zemědělské obchodní škole přerušila první světová válka, během které se přidal k dělostřeleckému pluku. Po konci války začal pracovat...

Slovo Martin Bormann je v sekci Zločin

Monetarista

kdo to je Monetarista?

Monetarista je přívrženec ekonomické teorie zvané monetarismus. Její základní myšlenkou je přesvědčení o významu peněz, o jejich schopnosti samoregulace. Monetaristé odmítají státní zásahy do ekonomiky. Monetarismus patří k liberálním směrům. Za jeho nejvýznamnějšího představitele...

Heslo Monetarista je v kategorii Politika

Múza

kdo to je Múza?

Múzy byly v antické mytologii sestry. Bylo jich devět, jejich otcem byl nejvyšší bůh Zeus a matkou bohyně paměti Mnémosyné. Múzy byly bohyněmi jednotlivých druhů umění (i dnes se setkáme s označením múzická umění, např. v názvu vysoké školy JAMU). Mezi tyto sestry patřily: Thaleia...

Heslo Múza se nachází v sekci Mytologie

Anesteziolog

kdo to je Anesteziolog?

Anesteziolog je lékař – specialista, jehož náplní práce je poskytnutí anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče pacientům. Pracuje na anesteziologicko – resuscitačním oddělení nebo na klinice. Při anesteziologické péči připravuje anesteziolog pacienta na operaci, během...

Heslo Anesteziolog je v kategorii Lékařství

Antonín Jaroslav Puchmajer

kdo to je Antonín Jaroslav Puchmajer?

Antonín Jaroslav Puchmajer byl český obrozenecký básník, kněz a překladatel. Narodil se 7. ledna 1769 v Týně nad Vltavou do rodiny jircháře Karla Puchmajera a jeho manželky Anny Puchmajerové, rozené Metlové. Malý Antonín Puchmajer se od útlého věku jevil jako velmi bystré a talentované...

Text Antonín Jaroslav Puchmajer je v sekci Literatura

Frank Zappa

kdo to je Frank Zappa?

Frank Zappa byl hudebník, skladatel a zpěvák, který byl známý svým experimentálním a inovativním hudebním stylem. Narodil se 21. prosince 1940 v Baltimoru ve státě Maryland a svou kariéru zahájil v 60. letech 20. století jako lídr skupiny The Mothers of Invention. Zappova hudba...

Heslo Frank Zappa je v kategorii Hudba

Aktivista

kdo to je Aktivista?

Aktivista je obecně člověk, který je velmi aktivní (činný) v prosazování něčeho. Známí jsou např. ekologičtí aktivisté, kteří bojují za ochranu přírody často jakýmikoliv prostředky....

Heslo Aktivista je v sekci Politika

Držgrešle

kdo to je Držgrešle?

Hanlivým slovem držgrešle označujeme lakomého člověka, hamouna, hamižníka, chamtivce, škroba, skoupého člověka, skrblíka, jedince přehnaně šetřícího. Po stránce etymologie je slovo držgrešle typickým příkladem rekční (vazebné) složeniny slov "drží" a "grešle". Grešle je drobná...

Text Držgrešle je v kategorii Hanlivé

Kvartetista

kdo to je Kvartetista?

Kvartetista je odborný výraz pro člověka, který je součástí hudebního kvarteta. Původ slova najdeme v podstatném jméně rodu středního kvarteto, k němuž se přidá přípona -ista, a vznikne podstatné jméno rodu mužského kvartetista. Kvarteto je uskupení čtyř osob. Může se jednat...

Heslo Kvartetista se nachází v sekci Hudba


Klíčová slova: synonymum, kdo to je, heslo, formulace, co to je, slovník, lexikon, Obrat, Cider, význam pojmu, přesný výraz, pojem, osobnost, slovo, význam slova, definice, etymologie, informace, vysvětlení, význam, Hmotnost, Systém, Přestupek, přesný význam, Parafín, Internet, Natura 2000, popis, životopis

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024