Tip na úterý 20. února 2024

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Impedance

Pojem, výraz, heslo, co je to Impedance?

Impedance je pojem z oblasti fyziky. Je to veličina, která týká odporu podobně jako elektrický proud, ale nepracuje se stejnoměrným, ale se střídavým proudem. Jde tedy o poměr mezi odporem součástek a fázového posuvu napětí proti proudu v čase, kdy prochází střídavý proud určité...

Termín Impedance patří do sekce Fyzika

Cese

Pojem, výraz, heslo, co je to Cese?

Cese je výraz soukromého nebo mezinárodního práva. Jedná se o postoupení něčeho -soukromé právo řeší postoupení pohledávky, mezinárodní právo postoupení dílu státního území.Pohledávku vůči dlužníkovi totiž může věřitel postoupit někomu jinému a ten se pak stává novým věřitelem....

Výraz Cese se nachází v kategorii Právo

Neschopenka

Pojem, výraz, heslo, co je to Neschopenka?

Neschopenka je dokument vystavený lékařem, kterým zaměstnanec v zaměstnání prokazuje, že není schopen práce ze zdravotních důvodů (nemoc, úraz). Na neschopence je vyznačeno datum, odkdy je zaměstnanec práce neschopen a bývá na ní též uvedeno datum další kontroly u lékaře. Pokud...

Pojem Neschopenka je v sekci Právo

Mořská cibule

Pojem, výraz, heslo, co je to Mořská cibule?

Mořská cibule je léčivá rostlina, která u nás bývá často zaměňována se snědkem. Pravá mořská cibule ovlivňuje srdeční činnost, ale při vyšších dávkách by mohla srdce i zastavit, proto se ve své domovině využívá i jako jed. Po přiložení řezů cibule k ráně by způsobila puchýře...

Pojem Mořská cibule je v kategorii Rostliny

NRKI

Pojem, výraz, heslo, co je to NRKI?

Zkratka NRKI se užívá v bankovnictví pro Národní Registr Nebankovních informací, jde tedy o úvěrový registr. Provozuje ho CNCB, tedy Czech Non-Banking Credit Bureau z.s.p.o. Organizace byla založena roku 20O4. Slouží k tomu, aby si věřitelé, tedy především úvěrové a leasingové...

Termín NRKI je v sekci Bankovnictví

Překlenovací úvěr

Pojem, výraz, heslo, co je to Překlenovací úvěr?

Překlenovací úvěr je úvěr, který může klient získat tehdy, když nesplní podmínky pro poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření, ale potřebuje úvěr až ve výši cílové částky. Překlenovací úvěr se čerpá zvláštním způsobem – klient nejdříve platí pouze úroky a současně spoří...

Heslo Překlenovací úvěr je v kategorii Bankovnictví

Bankomat

Pojem, výraz, heslo, co je to Bankomat?

Bankomat je název pro zařízení, pomocí kterého může držitel platební karty získat hotovost z běžného nebo úvěrového účtu. Bankomat může nabízet i další služby. Jedná se o samoobslužné zařízení, které je dostupné v kteroukoli denní i noční dobu a na mnoha místech.Bankomat má čtečku...

Výraz Bankomat je v kategorii Bankovnictví

Výkon

Pojem, výraz, heslo, co je to Výkon?

Výkon je název skalární veličiny, vyjadřující množství práce, které je vykonáno za určitou časovou jednotku. Výkon může být průměrný nebo okamžitý. Průměrný výkon se měří za daný časový interval, okamžitý výkon je vztahován k danému časovému okamžiku. Pokud je měřeno množství...

Pojem Výkon se nachází v sekci Fyzika

Ramadán

Pojem, výraz, heslo, co je to Ramadán?

Ramadán je devátý měsíc islámského kalendáře. Jeho datum je proměnlivé, protože v islámu má měsíc jen 28 dní, a celý rok je tak o 11 dní kratší, než jak jsme zvyklí u našeho gregoriánského kalendáře. Během ramadánu drží muslimové ve dne půst - nesmějí jíst, pít, kouřit nebo mít...

Heslo Ramadán se nachází v kategorii Náboženství

Romaneto

Pojem, výraz, heslo, co je to Romaneto?

Romaneto je název jednoho z literárních žánrů. Řadí se k epické próze. Nejedná se o rozsáhlé dílo, má však velmi dramatický děj a výrazné a neočekávané vyvrcholení. Do české literatury zavedl romaneto spisovatel Jakub Arbes, jméno mu však dal Jan Neruda. Zahraniční literatura...

Výraz Romaneto je v kategorii Literatura


Klíčová slova: slovo, popis, odborný výraz, Ramadán, přesný výraz, Neschopenka, slovník, Bankomat, Romaneto, Mořská cibule, wiki, definice, pojem, synonymum, co to je, termín, význam, Impedance, význam slova, odborné názvosloví, Cese, heslo, názvosloví, popis, co znamená, formulace, NRKI, Překlenovací úvěr, přesný význam

Tipy na další významy slov, osobnosti, pojmy a termíny

Ara Malikian

kdo to je Ara Malikian?

Ara Malikian je španělský houslový virtuos. Malikian je původem z Libanonu z hlavního města Bejrútu. Jeho otec učil Aru hrát na housle už v útlém věku. První houslový koncert měl Ara ve dvanácti letech. O dva roky později začal studovat hru na housle v Německém městě Hannover...

Slovo Ara Malikian patří do sekce Hudba

William Henry Harrison

kdo to je William Henry Harrison?

William Henry Harrison byl vojevůdcem a v pořadí devátým prezidentem Spojených států amerických. Narodil se 9. února 1773 v Charles City County ve Virginii. Pocházel ze zámožné rodiny majitelů plantáží. Jeho otec Benjamin Harrison V. se zúčastnil kontinentálního kongresu, patřil...

Slovo William Henry Harrison se nachází v kategorii Politici

Školník

kdo to je Školník?

Školník je osoba zodpovědná za objekt školy a školního pozemku z hlediska udržování pořádku a čistoty. Vykonává také drobnější opravy a údržbu, dohlíží na úklid, zajišťuje odborné firmy a pracovníky na náročnější opravy a stavební práce. Je zodpovědný za dodržování pravidel provozního...

Heslo Školník je v sekci Profese

Jakub Vágner

kdo to je Jakub Vágner?

Jakub Vágner, syn hudebníka Karla Vágnera, přišel na svět na Štědrý den roku 1981 v Praze. Je známým českým rybáře a držitelem několika světových rekordů v kategorii lovu sladkovodních ryb. Známým se stal především díky pořadu z dílny televizní stanice National Geographic Channel...

Slovo Jakub Vágner je v kategorii Záliby

Zmatkář

kdo to je Zmatkář?

Zmatkář je označení takové osoby, která svým jednáním a chováním vyvolává zmatek. V běžných situacích nedodržuje pravidla a v jeho chování se dají těžko stanovit zákonitosti, je nevypočitatelný. Výsledkem jeho dobře míněné snahy bývá nepořádek a chaos.Zmatkář málokdy přichází...

Text Zmatkář je v sekci Vlastnosti

Komouš

kdo to je Komouš?

Komouš je hanlivé označení pro komunistu. Komunista uznává ideologii komunismu. Společné vlastnictví majetku, spravedlivou společnost, všeobecnou rovnost, společné vlastnictví žen, společné vlastnictví výrobních prostředků, odměny podle potřeb, uznávání komunistické společnosti,...

Heslo Komouš je v kategorii Hanlivé

Mrzout

kdo to je Mrzout?

Mrzout je zasmušilý, zachmuřený člověk, říká se mu také nemluva, samotář či bručoun.Jedná se o člověka, který je často nebo neustále ve zlé náladě, je rád mimo společnost ostatních lidí, je nespokojený se vším okolo sebe, mračí se a nerad komunikuje. Pokud mrzout mluvit musí,...

Text Mrzout je v kategorii Vlastnosti

Steven Spielberg

kdo to je Steven Spielberg?

Steven Spielberg je označován za historicky nejlepšího a nejproslulejšího režiséra. K jeho dílu se řadí nespočet filmů, které získaly významná ocenění i označení kultovní film. Začínal jako amatér, brzy se mu podařilo prosadit se ve studiu Universal. Zde vznikly jeho první úspěšné...

Slovo Steven Spielberg se nachází v sekci Umělci

Dědic

kdo to je Dědic?

V řeči zákona je dědicem taková fyzická nebo právnická osoba, na kterou přešla práva a závazky tzv. zůstavitele, tedy toho, kdo po sobě zanechal nějaké dědictví. Dědit lze pochopitelně nejen nemovitý majetek, ale třeba i nevyrovnané finanční závazky a v takovém případě je někdy...

Heslo Dědic je v kategorii Vztahy

Bohoslovec

kdo to je Bohoslovec?

Bohoslovec bylo původní označení pro teologa. Katolická církev poněkud změnila význam tohoto slova, které se pak používá pro pojmenování studenta teologie, který studuje na bohoslovecké fakultě nebo v kněžském semináři a připravuje se tak na práci kněze.Seminář vzdělává bohoslovce...

Slovo Bohoslovec se nachází v sekci Křesťanství


Klíčová slova: pojem, Bankomat, přesný výraz, termín, význam pojmu, osobnosti, heslo, slovník, lexikon, přesný význam, synonymum, vysvětlení, wiki, Neschopenka, Impedance, Romaneto, co to je, Cese, Výkon, etymologie, význam slova, definice, slovo, informace, popis, kdo to je, NRKI, biografie, Mořská cibule

Další, minulé tipy dne

Tip na čtvrtek 13. června 2024        Tip na středu 12. června 2024
Tip na úterý 11. června 2024        Tip na pondělí 10. června 2024
Tip na neděli 9. června 2024        Tip na sobotu 8. června 2024
Tip na pátek 7. června 2024        Tip na čtvrtek 6. června 2024
Tip na středu 5. června 2024        Tip na úterý 4. června 2024
Tip na pondělí 3. června 2024        Tip na neděli 2. června 2024
Tip na sobotu 1. června 2024        Tip na pátek 31. května 2024