Tip na neděli 18. února 2024

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Opce

Pojem, výraz, heslo, co je to Opce?

Opce je chápána jako právo, které umožňuje jednotlivci nebo skupině, tedy fyzické nebo případně právnické osobě vybrat jednu z nabízených možností. Za volbu je dotyčný nebo celá skupina poté plně zodpovědná a přebírá na sebe veškeré následky z tohoto rozhodnutí plynoucí.Každý,...

Heslo Opce je v sekci Právo

Světelný rok

Pojem, výraz, heslo, co je to Světelný rok?

Světelný rok je pojmenování pro jednotku vzdálenosti se značkou ly. Tato jednotka se využívá především v astronomii. Světelný rok je označením pro vzdálenost, kterou za jeden rok juliánského kalendáře urazí světlo ve vakuu. Nejde o jednotku času.Se světelným rokem se lze setkat...

Heslo Světelný rok patří do kategorie Věda

Ovarium

Pojem, výraz, heslo, co je to Ovarium?

Ovarium, českým názvem vaječník, je jedním z vnitřních ženských pohlavních orgánů. Jeho hlavním úkolem je vytváření pohlavních hormonů a buněk. Ovarium je oválné, po stranách lehce zploštělé. Jeho velikost se mění s věkem, větší rozměry se projevují až v pubertě.Průběh ovulací...

Termín Ovarium je v kategorii Lékařství

Čitatel

Pojem, výraz, heslo, co je to Čitatel?

Čitatel je součástí zlomku a nachází se v horní části zlomku nad zlomkovou čarou. Čitatel je informací o tom, kolik dílů z nějakého celku vyjadřuje zlomek. Je nedílnou součástí zlomku, stejně jako jmenovatel.Prací s oběma součástmi zlomku lze provádět různé matematické úkony....

Pojem Čitatel se nachází v kategorii Matematika

Věrtel

Pojem, výraz, heslo, co je to Věrtel?

Věrtel je název původní české jednotky objemu, která byla využívaná pro látky sypkého charakteru. Původ pojmenování je v němčině, kde slovo Viertel znamená čtvrtinu. V minulosti se věrtel používal také jako jednotka plošného obsahu, zahrnoval asi jednu čtvrtinu korce. Věrtel...

Termín Věrtel se nachází v kategorii Fyzika

Jogging

Pojem, výraz, heslo, co je to Jogging?

Jogging je běh ve velmi mírném tempu, který je možno střídat s rychlou chůzí. Vydá se při něm jen málo energie a trvá pouze kolem 20 minut. Jogging se často praktikuje jako varianta hubnutí nebo relaxace. Je velice příznivý pro činnost srdce a oběh. Protože se jogging provádí...

Heslo Jogging patří do kategorie Sport

Stupnice

Pojem, výraz, heslo, co je to Stupnice?

Stupnice je pojmenování pro řadu tónů v rozsahu oktávy, které jdou po sobě a pro jejich úpravu jsou stanovena přesná pravidla. Základní tónovou řadu tvoří tóny C, D, E, F, G, A, H, C. Ty se označují jako tóny základní. Jedná se o celé tóny i půltóny. Za základní stupnici je považována...

Výraz Stupnice je v kategorii Matematika

Interaktivní tabule

Pojem, výraz, heslo, co je to Interaktivní tabule?

Interaktivní tabule je název velkoplošné obrazovky opatřené dotykovým senzorem, interaktivní plochy větších rozměrů nebo tabule s interaktivním povrchem. Do funkční sestavy patří ještě počítač a datový projektor. Tyto prvky jsou vzájemně propojeny.Interaktivní tabule může být...

Pojem Interaktivní tabule je v kategorii Školství

GPS

Pojem, výraz, heslo, co je to GPS?

GPS neboli Global Positioning System je zkratka pro globální družicový polohový systém. Jeho provozovatelem je ministerstvo obrany USA. Pomocí GPS je možné lokalizovat jakýkoliv bod na zemském povrchu s přesností na 10 metrů. Původně výhradně vojenský systém byl postupně zpřístupněn...

Heslo GPS je v sekci Zkratky

Pandemický zákon

Pojem, výraz, heslo, co je to Pandemický zákon?

Pandemický zákon je zkrácený název zákona č.94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19. Tento zákon byl přijat 26, 2. 2021 většinou hlasů poslanců. Ten samý den podepsal pandemický zákon i prezident republiky. Jde o zákon, který dodává právní opodstatnění...

Heslo Pandemický zákon je v sekci Právo


Klíčová slova: význam slova, synonymum, heslo, slovo, definice, Pandemický zákon, vysvětlení, GPS, pojem, Věrtel, popis, Jogging, Interaktivní tabule, názvosloví, přesný výraz, význam, slovník, formulace, Světelný rok, význam pojmu, co to je, Čitatel, Stupnice, Opce, Ovarium, wiki, odborný výraz, co znamená, informace

Výběr náhodných osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Jan Bierhanzl

kdo to je Jan Bierhanzl?

Jan Bierhanzl je známý aktivista a vysokoškolský učitel. Absolvoval studium románské filologie a filozofie na Filozofické fakultě UK a několik stáží ve Francii. Působí na Fakultě humanitních studií UK a ve Filozofickém ústavu AV ČR. Zabývá se především současnou filozofií ve...

Heslo Jan Bierhanzl patří do kategorie Politika

Škrt

kdo to je Škrt?

Škrt je osoba lakotná, která se snaží ušetřit na všem. Spořivě se chová i ve vztahu se svými blízkými, škudlí i v běžném životě. Šetření a hromadění se stává cílem jeho života, bez ohledu na to, že dlouhodobě může být takové jednání kontraproduktivní.Škrt odmítá i pomoci ostatním,...

Slovo Škrt je v kategorii Vlastnosti

Leoš Janáček

kdo to je Leoš Janáček?

Leoš Janáček byl hudební skladatel. Komponoval klasickou hudbu a dosáhl světové proslulosti. Obvykle bývá řazen k autorům tzv. české moderny, má však svůj vlastní méně obvyklý styl. Jeho melodie jsou inspirovány lidovými hudebními motivy různých oblastí Moravy, především lašskými...

Heslo Leoš Janáček se nachází v kategorii Hudba

Roman Abramovič

kdo to je Roman Abramovič?

Roman Abramovič je významný ruský podnikatel a politik. Jedná se o jednoho z nejbohatších mužů světa.Narodil se v Sovětském svazu, pochází z židovské rodiny (má i izraelské občanství, které získal v pozdějším životě). V 80. letech se začal pohybovat v oblasti ropného průmyslu...

Heslo Roman Abramovič se nachází v kategorii Podnikání

Nedouk

kdo to je Nedouk?

Nedouk je hanlivý výraz pro někoho, kdo nedokončil svoje studium. Nazveme-li někoho nedoukem, máme tím na mysli, že daný člověk není příliš inteligentní a že postrádá elementární vědomosti. Nedoukem tedy označíme nejspíše někoho, kdo nedokončil (anebo má pouze) základní vzdělání,...

Slovo Nedouk je v kategorii Hanlivé

Stanislav Zindulka

kdo to je Stanislav Zindulka?

Stanislav Zindulka byl známý herec, představitel mnoha především menších rolí. Jeho herecké umění bylo oceněno Českým lvem a Cenou Thálie. Byl absolventem DAMU, působil v divadle v Hradci Králové a v Divadle bratří Mrštíků. Do Prahy mohl přejít až po roce 1989. Zde hrál v Činoherním...

Slovo Stanislav Zindulka je v kategorii Herectví

Michal Černík

kdo to je Michal Černík?

Michal Černík, vlastním jménem Josef Černík, je český básník a spisovatel. Narodil se 28. února 1943 v Čelákovicích. Přezdívku Michal, pod kterou dnes tohoto spisovatele známe, mu dal starší bratr podle knihy Míša Kulička v rodném lese. Již od svých dvanácti let toužil po tom,...

Slovo Michal Černík je v sekci Literatura

Prezident

kdo to je Prezident?

Prezident je nejvyšší představitel republiky. Též může jít o vrcholného představitele obchodní společnosti nebo jiné organizace.Prezident je v republice volen - buď přímou, nebo nepřímou volbou. Míra jeho pravomocí záleží na tom, zda je systém v republice prezidentský, semiprezidentský...

Heslo Prezident je v sekci Politika

Martin Nejedlý

kdo to je Martin Nejedlý?

Martin Nejedlý je český podnikatel a politik. Od roku 2014 působil jako poradce prezidenta Miloše Zemana.V roce 2002 založil a stal se předsedou představenstva společnosti ENE INVESTMENT, která od roku 2007 spolupracuje s ruským LUKOILEM pod značkou společnosti LUKOIL Aviation...

Text Martin Nejedlý je v kategorii Politika

Leonid Iljič Brežněv

kdo to je Leonid Iljič Brežněv?

Leonid Iljič Brežněv byl sovětský politik a nejvýznamnější státník SSSR v období 1964 – 1982. V politice začínal jako první tajemník ÚV KS v různých oblastech Sovětského svazu, později se stal předsedou Nejvyššího sovětu. Ve straně vedl také puč proti Chruščovovi, nejdříve jako...

Heslo Leonid Iljič Brežněv patří do sekce Politici


Klíčová slova: význam slova, Pandemický zákon, Věrtel, kdo je to, pojem, Ovarium, synonymum, Jogging, význam pojmu, Opce, přesný výraz, popis, přesný význam, Stupnice, informace, význam, osobnost, biografie, osobnosti, Interaktivní tabule, slovník, formulace, popis, GPS, co to je, vysvětlení, lexikon, etymologie, heslo

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024