Tip na středu 31. ledna 2024

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Mumio

Pojem, výraz, heslo, co je to Mumio?

Mumio je oblíbená látka v léčitelství. Jinak se jí říká horská pryskyřice a jedná se o směs organických a anorganických látek. Má barvu a konzistenci podobnou dehtu. Není zcela zřejmé, zda se jedná o látku živočišného nebo geologického původu. Existuje několik teorií vysvětlujících...

Výraz Mumio je v kategorii Jídlo

Menstruace

Pojem, výraz, heslo, co je to Menstruace?

Menstruace je název procesu, který se cyklicky opakuje. Dochází při něm k vývoji vajíčka v těle ženy a jeho uvolnění v čase ovulace. Děloha se připravuje na uhnízdění oplodněného vajíčka a její výstelka roste. Když vajíčko není oplodněno, začne se výstelka z těla vylučovat společně...

Výraz Menstruace se nachází v sekci Lékařství

Kanyla

Pojem, výraz, heslo, co je to Kanyla?

Kanyla je pojem z oblasti lékařství. Jedná se o trubici, která se zavádí do těla za účelem vpravení či odstranění tekutin. Využívá se i k dalším účelům, často ve spojení s dalšími přístroji.Kanyly mají řadu variant, odlišují se především tvarem hrotů. K nejčastěji využívaným...

Výraz Kanyla se nachází v sekci Lékařství

Aeronet

Pojem, výraz, heslo, co je to Aeronet?

Aeronet je název zpravodajského internetového serveru. Je provozován anonymně a v češtině. Má být nezávislým zpravodajským portálem, do kterého přispívají předevšímČeši a Slováci žijící mimo republiku a sám se charakterizuje jako mediální odboj. Často však uveřejňuje spekulativní...

Heslo Aeronet patří do sekce Politika

Přečin

Pojem, výraz, heslo, co je to Přečin?

Přečin je právní pojem užívaný k označení pro určitý druh trestních činů. Slovo přečin bylo užíváno již v době Rakousko- Uherska, a sloužilo k označení trestného činu, který měl větší závažnost než přestupek, ale byl méně závažný než zločin.Právní pojem přečin byl na nějakou...

Výraz Přečin je v sekci Právo

Buddhismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Buddhismus?

Buddhismus je druh náboženství, rozšířený po celém světě (přes 300 miliónů příznivců). Nejvíce vyznavačů buddhismu žije v Asii, v Japonsku a v Tibetu. Základem buddhismu je mírumilovnost a meditace, konání dobrých skutků a soucit s bližními. Základem tohoto náboženství je učení...

Termín Buddhismus se nachází v kategorii Náboženství

Stagflace

Pojem, výraz, heslo, co je to Stagflace?

Stagflace je pojem z oblasti makroekonomiky. Je vytvořen spojením slov stagnace a inflace, protože je kombinací ekonomické stagnace, vysoké inflace a vysokého počtu nezaměstnaných. Tento jev nastává při zasažení ekonomiky šokem. Stagflace nastává tehdy, když jde vládě o snížení...

Heslo Stagflace se nachází v kategorii Ekonomie

Filozofie

Pojem, výraz, heslo, co je to Filozofie?

Filozofie je jak vědecká disciplína, tak způsob života. Jedná se o stálé rozumové a také kritické zkoumání reality, okolního světa i samotného člověka. Filozofie jako způsob života se zamýšlí nad obvyklými výklady věcí i dějů a snahou se s těmito výklady kriticky vyrovnat.Jako...

Pojem Filozofie patří do kategorie Věda

Feudalismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Feudalismus?

Feudalismus, jinak také feudální zřízení, je označení pro uspořádání vztahů, které bylo typické pro vrchol evropského středověku. Přeneseně je takto pojmenováno celé období, popřípadě i společnost. Časově se jedná o dobu od starověku, kdy bylo typickým vztahem otrokářství, až...

Heslo Feudalismus je v kategorii Politika

Klinická studie

Pojem, výraz, heslo, co je to Klinická studie?

Klinická studie je pojem z oblasti výzkumu a vývoje nových léků a rozvoje moderního lékařství. Při klinických studiích se ověřuje, prokazuje účinnost a bezpečnost možných léčiv. Ta byla nejdříve důkladně testována v laboratořích, za daných podmínek. Před schválením registrace...

Výraz Klinická studie se nachází v kategorii Lékařství


Klíčová slova: odborné názvosloví, pojem, význam slova, Kanyla, co znamená, Mumio, co to je, heslo, slovník, význam pojmu, přesný výraz, Filozofie, Menstruace, Feudalismus, přesný význam, Klinická studie, termín, význam, informace, vysvětlení, Stagflace, formulace, definice, slovo, wiki, Aeronet, Přečin, Buddhismus, popis

Náhodných výběr osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Debil

kdo to je Debil?

Debil je člověk trpící debilitou, tj. lehkou mentální retardací při které má jedinec IQ v rozmezí 50-69. Příčiny stavu mohou být v prenatální, perinatální nebo postnatální fázi vývoje. Příčinou mohou být i genetické vady jako Downův syndrom. Výraz debilita se v psychiatrii používal...

Slovo Debil je v kategorii Hanlivé

Umělec

kdo to je Umělec?

Umělec je označení pro osobu, která buď sama různým způsobem vytváří či vykládá nebo provádí umělecké dílo a tato činnost je pro něj zdrojem obživy. Vytváření vlastních děl je pro umělce významnou částí života. Umělec se tedy věnuje činnosti, která není běžná, pojímá ji tvořivě,...

Text Umělec se nachází v sekci Umělci

Dorian Gray

kdo to je Dorian Gray?

Dorian Gray je hlavní hrdina příběhu Obraz Doriana Graye autora Oscara Wildea a název britského filmu, natočeného podle tohoto díla. Mladý krásný anglický šlechtic má vše, co by si mohl přát, ale bojí se stárnutí. Proto si přeje, aby nestárl on, ale jeho portrét – a přání se...

Slovo Dorian Gray se nachází v sekci Fikce

Miroslav Pelta

kdo to je Miroslav Pelta?

Miroslav Pelta je bývalý fotbalista – brankář, politik i podnikatel. Jako hráč skončil předčasně sportovní kariéru ze zdravotních důvodů. Věnuje se podnikání a působí i v politice. Do roku 2017 byl předsedou Fotbalové asociace ČR a vlastnil FK Baumit Jablonec. Jako generální...

Text Miroslav Pelta se nachází v kategorii Sport

Mormon

kdo to je Mormon?

Mormon je příslušník mormonské církve, jinak zvané Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Tato církev je v současnosti činná zejména na území USA, především v Salt Lake City. Na její příslušníky ale běžně můžeme narazit i v ČR, kde se věnují misionářské činnosti. Na oděvu...

Text Mormon patří do kategorie Křesťanství

Inovátor

kdo to je Inovátor?

Inovátor, jinak též průkopník, je osoba, která jako první využije nový způsob odlišný od doposud známých způsobů při používání věcí nebo myšlenek.Tím umožní pokrok, další rozšíření lidského poznání. Své postupy inovátor také prosazuje do praxe. K inovacím může dojít náhodou nebo...

Heslo Inovátor je v kategorii Věda

Skřítek

kdo to je Skřítek?

Skřítek byl původně názvem pro ducha, který měl chránit dům. Tato bytost se vyskytovala hlavně v lidové slovesnosti západních Slovanů. U jiných národů se vyskytuje pod různými jmény, ale se stejným úkolem. Jako skřítek se označují i další nadpřirozené zjevy malých postav. Slovo...

Text Skřítek se nachází v kategorii Mytologie

Lingvista

kdo to je Lingvista?

Lingvista neboli jazykovědec je odborník zabývající se lingvistikou, vědou zkoumající přirozený jazyk. Podle oblasti svého zaměření se lingvistika dále dělí na deskriptivní, teoretickou a aplikovanou lingvistiku. K lingvistickým disciplínám patří fonetika, fonologie, lexikologie,...

Text Lingvista je v kategorii Profese

Daniela Písařovicová

kdo to je Daniela Písařovicová?

Daniela Písařovicová je česká moderátorka a novinářka.Na Vysoké škole ekonomické studovala mezinárodní obchod a politologii. Po studiích nastoupila do České televize. Vystřídala zde řadu moderátorských pozic (Interview 24, Studio 6 a další), do diváckého povědomí se však dostala...

Heslo Daniela Písařovicová je v kategorii Novináři

Alicia Vikander

kdo to je Alicia Vikander?

Alicia Amanda Vikander je švédská filmová a seriálová herečka, producentka, baletka. Vikander se narodila ve švédském městě Göteborg do rodiny psychiatra a divadelní herečky. Brzy po jejím narození se její rodiče rozvedli a Alicia tak vyrůstala jen s matkou. Díky matce, která...

Heslo Alicia Vikander je v kategorii Herectví


Klíčová slova: definice, Mumio, význam slova, heslo, slovo, co znamená, etymologie, co to je, Přečin, slovník, Feudalismus, osobnosti, kdo je to, osobnost, popis, význam pojmu, přesný výraz, životopis, synonymum, Menstruace, Filozofie, lidé, kdo to je, Buddhismus, lexikon, formulace, Kanyla, pojem, přesný význam

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024