Tip na pátek 26. ledna 2024

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

EAN

Pojem, výraz, heslo, co je to EAN?

EAN je zkratka pro European Article Number, nověji International Article Number, tedy Mezinárodní číslo obchodní položky. Jedná se o jednotnou mezinárodní číselnou identifikaci různých výrobků a položek, se kterými se obchoduje.EAN se na výrobky umísťuje v čárovém kódu. Přes...

Heslo EAN je v kategorii Zkratky

Promoce

Pojem, výraz, heslo, co je to Promoce?

Promoce je pojem pocházející z latiny. Jedná se o obřad při udělování individuálních akademických titulů po řádném ukončení studia na vysoké škole. Promoce je pouze slavnostní akt bez právního významu, koná se ve slavnostních prostorách, aulách, kaplích nebo sálech.Promoce se...

Termín Promoce je v kategorii Školství

Trestní oznámení

Pojem, výraz, heslo, co je to Trestní oznámení?

Trestní oznámení je vyjádření skutečnosti o spáchání trestného činu. Trestní řád přesně nedefinuje, co je trestní oznámení. Jedná se většinou o podání v různé podobě, ve kterém je trestný čin ohlášen. Trestní oznámení musí splňovat formální náležitosti – kterému orgánu je podání...

Pojem Trestní oznámení patří do kategorie Právo

Hydroxid sodný

Pojem, výraz, heslo, co je to Hydroxid sodný?

Hydroxid sodný, natron, sodum hydroxide nebo lidově louh, je název silné žíraviny. Tato látka má chemický vzorec NaOH. Hydroxid není výbušný ani hořlavý, ale pokud na ni působí teplo, rozloží se a vzniknou plyny toxického nebo leptavého charakteru. Tyto plyny jsou nebezpečné...

Termín Hydroxid sodný se nachází v sekci Chemie

Království Boží

Pojem, výraz, heslo, co je to Království Boží?

Království Boží je název druhu duchovního učení, které je možno najít v takových náboženstvích, která věří v Boha jako nejvyšší autoritu a stvořitele vesmíru. Tato víra se objevuje zejména v křesťanství, ale také v judaismu, islámu a dalších náboženstvích. Křesťanství považuje...

Termín Království Boží se nachází v sekci Náboženství

Smog

Pojem, výraz, heslo, co je to Smog?

Smog je obecný pojem, který označuje chemické znečištění atmosféry. Pojmenování smog je původem z angličtiny, ze slov smoke a fog - kouř a mlha. Smog je produktem lidské činnosti, vyskytuje se především ve městech a průmyslových oblastech.Známý je smog letní čili oxidační, jehož...

Výraz Smog patří do kategorie Věda

Pulzní oxymetr

Pojem, výraz, heslo, co je to Pulzní oxymetr?

Pulzní oxymetr je jednoduchý přístroj, který slouží k neinvazivnímu měření okysličení krve. Připevňuje se na některé z dobře prokrvených míst, většinou jde o prst nebo lalůček ucha. Při měření saturace hemoglobinu v arteriální krvi kyslíkem se používají dva základní principy....

Heslo Pulzní oxymetr je v kategorii Lékařství

Font

Pojem, výraz, heslo, co je to Font?

Font je označení pro sadu grafických znaků, které odpovídají danému typu písma. S fonty se můžete setkat především v typografii. Zde znamená font kompletní sadu znaků abecedy v jedné velikosti a jednotném stylu. V současnosti se fonty objevují nejvíce v souvislosti s výpočetní...

Heslo Font je v sekci Software

Kauce

Pojem, výraz, heslo, co je to Kauce?

Kauce je pojem používaný při sjednávání smluvních podmínek. Jedná se o typ zálohy, která je při splnění sjednaných podmínek vratná. Pokud jsou podmínky porušeny, může být kauce použita na úhradu škod nebo nákladů. Vrácena může být i pouze částečně.Kauce může být požadována při...

Termín Kauce je v kategorii Právo

Interpelace

Pojem, výraz, heslo, co je to Interpelace?

Interpelace vyhází z latinského slova, které znamená přerušovat otázkou nebo skákat někomu do řeči. Jedná se o otázku, kterou pokládá člen parlamentu členovi vlády. Ten má pak povinnost na vznesený dotaz odpovědět.Interpelace probíhají v pravidelných intervalech a v předem určeném...

Heslo Interpelace je v sekci Politika


Klíčová slova: Trestní oznámení, význam slova, EAN, popis, Kauce, Interpelace, co znamená, formulace, přesný význam, informace, termín, Promoce, synonymum, heslo, co to je, wiki, přesný výraz, význam, Pulzní oxymetr, popis, definice, slovo, vysvětlení, Hydroxid sodný, slovník, Království Boží, názvosloví, význam pojmu, odborný výraz

Výběr náhodných osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Chester Bennington

kdo to je Chester Bennington?

Chester Charles Bennington byl americký zpěvák, skladatel a herec, známý především jako zpěvák rockových kapel Linkin Park a Dead by Sunrise. Jeho silný hlas a syrové, emotivní texty rezonovaly u milionů lidí a učinily z něj jednu z nejikoničtějších postav světa rockové hudby.Chester...

Heslo Chester Bennington je v kategorii Hudba

Informátor

kdo to je Informátor?

Informátor, konfident neboli udavač je osoba, která udává nějako osobu nebo celou skupinu osob. Tento způsob sdělování informací může být anonymní nebo veřejný.Informátor má ke svému konání většinou osobní pohnutky a očekává z něj prospěch. Na informování může mít i politický...

Text Informátor se nachází v sekci Zločin

Fíha Tralala

kdo to je Fíha Tralala?

Martina Fíha Jelenová vystupuje pod uměleckým jménem Fíha Tralala. Postava skřítka Fíhy vznikla v roce 2011. V květnu 2012 pak poprvé spatřilo světlo světa divadelní představení, se kterým objížděla Martina Slovenko, Česko i Rakousko. Za tři roky zvládla více než 500 představení.V...

Slovo Fíha Tralala se nachází v sekci Hudba

Tom Cruise

kdo to je Tom Cruise?

Tom Cruise je populární americká filmová hvězda. Po střední škole se rozhodl pro hereckou dráhu a začal s vystupováním v divadle a v menších filmových rolích. Jeho první velkou rolí, která ho vynesla na výsluní, byla hlavní postava filmu Top Gun. Po tomto úspěchu hrál spíše ve...

Heslo Tom Cruise patří do kategorie Herectví

Pidižvík

kdo to je Pidižvík?

Pidižvík je původně pojmenování pro skřítka nebo trpaslíka, který disponuje zvláštními vlastnostmi. Přeneseně se označení používá pro člověka malého vzrůstu, který je nějakým způsobem zvláštní nebo zajímavý.Pidižvík není úplně nesympatický, takže se nejedná o vulgární název....

Text Pidižvík je v kategorii Hanlivé

Miloš Kopecký

kdo to je Miloš Kopecký?

Miloš Kopecký patří k nejvýznamnějším a nejpopulárnějším českým hercům. Svou divadelní kariéru začínal jako pomocný pracovník a postupně se vypracovával. Postupně hrál v řadě divadel včetně Národního divadla. Skvěle ztvárňoval komické role i padouchy. Nezapomenutelné jsou jeho...

Text Miloš Kopecký je v sekci Herectví

Helena Štáchová

kdo to je Helena Štáchová?

Helena Štáchová byla proslulá loutkoherečka, zpěvačka, dabérka, režisérka a scénáristka. Je známá nejvíce jako ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka, kde vedla a mluvila loutku Máničky a bábinky paní Kateřiny.Pro divadlo psala a režírovala hry, působila také v rozhlase i televizi....

Heslo Helena Štáchová je v kategorii Umělci

Pluto

kdo to je Pluto?

Pluto je jméno boha, vládce podsvětí, z římské mytologie. Vyskytoval se i v novějších řeckých bájích, kde nahradil Háda. Ten vzbuzoval spíše negativní pocity a připomínal podsvětí.Pluto byl manželem Persefony, kterou dle původní verze unesl, podle dalších pramenů se nejednalo...

Heslo Pluto je v sekci Mytologie

Michal Strnad

kdo to je Michal Strnad?

Michal Strnad je český podnikatel. Jedná se o jednoho z nejbohatších Čechů.V současné době je majitelem a generálním ředitelem průmyslového holdingu Czechoslovak Group. Společnost založil jeho otec Jaroslav Strnad. Czechoslovak Group (také CSG) se pohybuje v řadě průmyslových...

Heslo Michal Strnad je v kategorii Podnikání

Hérakleitos

kdo to je Hérakleitos?

Hérakleitos byl řecký filosof. Pocházel z města Efes, které leží na západním pobřeží Malé Asie (dnešní Turecko). O jeho životě se zachovaly spisy od Díogena Laertia a Suidáse, nicméně se přesně neví, kdy se narodil a kdy zemřel. Hérakleitos se narodil se do bohaté královské rodiny...

Slovo Hérakleitos je v kategorii Filozofie


Klíčová slova: heslo, přesný výraz, význam slova, etymologie, Hydroxid sodný, význam pojmu, synonymum, co znamená, kdo je to, slovo, formulace, životopis, lidé, Promoce, popis, Interpelace, Království Boží, co to je, wiki, osobnosti, Font, informace, lexikon, Pulzní oxymetr, Trestní oznámení, kdo to je, pojem, Smog, vysvětlení

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024