Tip na pátek 12. ledna 2024

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Ekonomická recese

Pojem, výraz, heslo, co je to Ekonomická recese?

Ekonomická recese je označení období, kdy ekonomika zaznamenává pokles svého celkového výkonu a aktivit. Během recese dochází k poklesu hrubého domácího produktu, což je míra ekonomické aktivity v zemi. Pokles obvykle trvá několik po sobě jdoucích čtvrtletí, což může znamenat...

Termín Ekonomická recese je v sekci Ekonomie

Elementární

Pojem, výraz, heslo, co je to Elementární?

Elementární je pojem pocházející z latiny. Označuje cosi základního, jednoduchého, z čeho se složitější předměty, jevy nebo skutečnosti skládají či odvozují.Slovo se používá v mnoha oborech, elementární jsou například chemické prvky, živly, funkce, částice, buňky a další. Je...

Termín Elementární se nachází v sekci Latina

Zdravá výživa

Pojem, výraz, heslo, co je to Zdravá výživa?

Zdravá výživa je zdravý způsob stravování, tedy konzumace takových jídel, která tělu dodají to, co potřebuje, vše v dostatečném množství. Jde o bílkoviny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerály, enzymy a další složky, vše v patřičném poměru.Zdravá výživa znamená také vyhnout se...

Heslo Zdravá výživa se nachází v sekci Jídlo

Liturgie

Pojem, výraz, heslo, co je to Liturgie?

Liturgie, název užívaný dříve pro veřejné dílo nebo práci, se v současnosti používá jako název pro bohoslužbu, při které se shromažďují vyznavači určitého náboženství a které se koná podle stanovených pravidel a tradic. Liturgie pochází ze starověkého Řecka, tehdy se však jednalo...

Pojem Liturgie patří do kategorie Náboženství

Konzistence

Pojem, výraz, heslo, co je to Konzistence?

Konzistence je termín, který se v různých kontextech vztahuje k různým oblastem běžného života i vědy. V každodenním životě se konzistence týká stability, rovnoměrnosti a pravidelnosti. Například v případě stravování může konzistence popisovat kvalitu potravy, zda má jídlo stejnou...

Termín Konzistence se nachází v sekci Latina

Nadzemní podlaží

Pojem, výraz, heslo, co je to Nadzemní podlaží?

Nadzemní podlaží je technický stavební pojem. Je definováno normou ČSN 73 4301:2004, část Obytné budovy. Jako nadzemní podlaží se označuje každé podlaží, jehož úroveň podlahy popřípadě převažující části je vyšší nebo rovná 80 cm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu o...

Termín Nadzemní podlaží se nachází v sekci Stavebnictví

Fungicid

Pojem, výraz, heslo, co je to Fungicid?

Fungicid je označení pro chemický přípravek hubící cizopasné houby a plísně, které škodí na rostlinách a zemědělských plodinách. Jako všechny podobné chemikálie je nutné používat fungicidy pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné a v rozumném množství....

Termín Fungicid patří do kategorie Rostliny

Autorizační kód

Pojem, výraz, heslo, co je to Autorizační kód?

Autorizační kód je souhrn písmen, číslic nebo znaků. Ten bývá vytvořen většinou náhodně. Používá se k vyjádření souhlasu s určitou transakcí – například při bankovních operacích, platbách platební kartou a podobně. Pomocí autorizačního kódu je možno povolit přístup nebo nějakou...

Termín Autorizační kód se nachází v kategorii Internet

Sebereflexe

Pojem, výraz, heslo, co je to Sebereflexe?

Pojem sebereflexe se dá přeložit jako "odraz sebe sama", jedná se tedy o schopnost kritického posouzení vlastních činů, chování a jednání. Tato kritika vůči sobě by neměla být přehnaná, protože pak může vést až k nežádoucímu nízkému sebevědomí jedince. Pokud ale někdo schopnost...

Termín Sebereflexe je v kategorii Filozofie

Samoplátce

Pojem, výraz, heslo, co je to Samoplátce?

Samoplátce je označení pro toho, kdo je osobou samostatně výdělečně činnou nebo osobou bez zdanitelných příjmů. Samoplátci si musí sami hradit zdravotní pojištění, protože za ně neplatí ani zaměstnavatel, ani stát. Pojistné musí hradit včas a podle stanovených podmínek. Hrazení...

Výraz Samoplátce je v sekci Účetnictví


Klíčová slova: slovník, formulace, názvosloví, Nadzemní podlaží, význam pojmu, popis, definice, co znamená, Liturgie, přesný význam, odborné názvosloví, co to je, Samoplátce, wiki, Fungicid, Zdravá výživa, heslo, Ekonomická recese, synonymum, slovo, přesný výraz, Konzistence, vysvětlení, popis, odborný výraz, Sebereflexe, význam, pojem, Autorizační kód

Náhodných výběr osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Aleš Juchelka

kdo to je Aleš Juchelka?

Aleš Juchelka je český politik.Vystudoval Ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě, dosáhl titulu Ing.Po studiích působil v médiích - mimo jiné na Českém rozhlase a v České televizi. Pracoval na různých pozicích, ať už jako moderátor, nebo dramaturg či scénárista....

Slovo Aleš Juchelka je v sekci Politici

Urolog

kdo to je Urolog?

Urolog je lékař - odborník na diagnostiku a léčbu nemocí močového ústrojí a chorob mužských pohlavních orgánů. ...

Text Urolog se nachází v sekci Lékařství

Bob Dylan

kdo to je Bob Dylan?

Bob Dylan, vlastním jménem Robert Allen Zimmermann je americký zpěvák, skladatel a laureát Nobelovy ceny za literaturu. Bob Dylan se narodil ve městě Duluth ve státě Minnesota. Vyrůstal ve městě Hibbing a od malička poslouchat blues a country hudbu. Později ho začal zajímat i...

Text Bob Dylan se nachází v sekci Hudba

Ťaman

kdo to je Ťaman?

Ťaman je hanlivé označení pro cizince z Vietnamu, popřípadě Číny. Vzniklo pravděpodobně zkomolením slova Číňan, napodobením jejich mateřštiny. Postupem času se označení Ťaman vžilo tak, že již není nadávkou, ale jen lehce hanlivým pojmenováním jedinců této národnosti.Často se...

Heslo Ťaman patří do kategorie Národnost

Dana Medřická

kdo to je Dana Medřická?

Dana Medřická byla populární herečka, matka herce Václava Vydry. Herecká studia sice nedokončila, ale do divadla velice brzy nastoupila, nejdříve v Brně, později v Plzni a v Praze. Od roku 1945 zde působila v Městském divadle na Královských Vinohradech. Velmi úspěšná byla v roli...

Slovo Dana Medřická se nachází v sekci Herectví

Anna Klevská

kdo to je Anna Klevská?

Anna Klevská, též známá pod jménem Anne de Clèves byla druhou nejstarší dcerou klévského vévody Jana III. Klevského a jeho ženy Marie Geldersnké, chvíli byla také manželkou anglického krále Jindřicha VIII. Anna Klevská se narodila na zámku Berg nedaleko města Düsseldorf,...

Heslo Anna Klevská se nachází v sekci Panovníci

Subdodavatel

kdo to je Subdodavatel?

Subdodavatel je ten subjekt, který dodává nějaký výrobek, službu nebo zboží výrobci nebo jinému dodavateli. Může jít o spolupráci mezi podniky, organizacemi nebo jednotlivci. Většinou se jedná o dílčí dodávky, které se poskytují jinému subjektu pro kompletaci.Termín subdodavatel...

Heslo Subdodavatel patří do kategorie Podnikání

Záškodník

kdo to je Záškodník?

Záškodník je osoba, která strategicky škodí.Jde o termín užívaný ve vojenství. Speciální výcvik podstupují k tomu určené jednotky, aby mohly na území nepřítele provádět záškodnické akce. Může jít například o ničení důležité dopravní infrastruktury, likvidaci vlivných nepřátel,...

Slovo Záškodník se nachází v kategorii Zločin

Žabař

kdo to je Žabař?

Žabař je označení pro osobu, která provádí neúspěšně a neodborně některé činnosti. Jinak bývá také nazýván diletantem, břídilem, nešikou nebo packalem. Někdy tak bývá označován také malý a nevýznamný podnikatel.Původ má toto slovo v minulosti, kdy člověk pracující u mlýna neměl...

Heslo Žabař je v kategorii Hanlivé

Rybníkář

kdo to je Rybníkář?

Rybníkář je osoba, která se profesně zabývá rybníkářstvím, tedy chovem a lovem ryb v rybnících a péčí o rybníky.Především v minulosti bylo hlavním úkolem rybníkářů vyhledávat lokality vhodné pro rybníky, a tyto budovat a zavodňovat a udržovat v dobrém stavu. Dnes patří k rybníkářské...

Slovo Rybníkář je v sekci Profese


Klíčová slova: slovník, formulace, biografie, význam, přesný význam, Sebereflexe, Liturgie, slovo, Zdravá výživa, co znamená, vysvětlení, životopis, definice, co to je, synonymum, kdo je to, wiki, lexikon, heslo, Konzistence, kdo to je, etymologie, Samoplátce, pojem, osobnosti, popis, přesný výraz, Nadzemní podlaží, Fungicid

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024