Tip na pátek 5. ledna 2024

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Imatrikulace

Pojem, výraz, heslo, co je to Imatrikulace?

Imatrikulace znamená zápis do nějakého oficiálního seznamu. Pojem imatrikulace je nejčastěji užíván v souvislosti se slavnostním přijetím studenta mezi akademickou obec na vysoké škole. Na slavnostním shromáždění v aule vysoké školy nejdříve studenti vyslechnou projevy nejvyšších...

Pojem Imatrikulace se nachází v kategorii Školství

Kontumace

Pojem, výraz, heslo, co je to Kontumace?

Kontumace je úředně přiznaná porážka. Nejedná se tedy o skutečný výsledek hry. Výsledek zápasu se v případě kontumace upravuje v neprospěch mužstva, které se na zápas nedostavilo nebo se jinak provinilo. Poměr neprospěchu se v jednotlivých sportech liší.Důvody kontumace mohou...

Výraz Kontumace je v sekci Sport

Úpal

Pojem, výraz, heslo, co je to Úpal?

Úpal je název poškození těla, ke kterému dochází při přílišném nahromadění tepla. Organizmus nedokáže odvádět z těla přebytečné teplo, tělo se přehřívá a zvyšuje se jeho teplota – až přes 40 stupňů. Teplo pak může poškodit některé orgány, například mozek, srdce nebo negativně...

Výraz Úpal je v kategorii Lékařství

Vízum

Pojem, výraz, heslo, co je to Vízum?

Vízum je název pro povolení, týkající se vstupu nebo opuštění země na určité období. Jedná se o území státu, který vízum vydal. Pro vydání víza je někdy nutné uvést i důvod pro pobyt. Podoba víz může být různá, nejčastěji se jedná o razítko nebo formulář umístěný do cestovního...

Pojem Vízum patří do sekce Cestování

Liché číslo

Pojem, výraz, heslo, co je to Liché číslo?

Liché číslo je pojem z oblasti matematiky. Není násobkem dvou. Mezi sudá čísla patří také nula. Odborný pojem pro to, zda je číslo sudé nebo liché, se nazývá parita. Lichá čísla v desítkové soustavě jsou ta, která mají poslední číslici také lichou. Lichá jsou všechna prvočísla.Množina...

Pojem Liché číslo patří do kategorie Matematika

Entalpie

Pojem, výraz, heslo, co je to Entalpie?

Entalpie je název fyzikální veličiny. Je označovaná písmenem H, udává se v joulech. Ty vyjadřují energii uloženou v termodynamickém systému....

Výraz Entalpie se nachází v sekci Fyzika

Rasca

Pojem, výraz, heslo, co je to Rasca?

Rasca je slovenské označení pro kmín. Jako koření se používá rasca luční, která je běžně dostupná v obchodech. Jinými druhy jsou například rasca římská nebo černá, tedy římský nebo černý kmín.Jedná se o léčivku i koření, každý druh má jinou chuť. Rasca byla známá již v době kamenné....

Výraz Rasca patří do kategorie Jídlo

Chudoba

Pojem, výraz, heslo, co je to Chudoba?

Chudoba je pojem, který slouží k označení lidí trpících hmotnou nouzí. Člověk trpící chudobou nemá zajištěny základní podmínky pro to, aby žil důstojným životem a aby byly uspokojovány jeho nejzákladnější potřeby. Může mít nedostatek potravin, ošacení, pitné vody, bydlení, zdravotní...

Heslo Chudoba patří do sekce Ekonomie

Plebiscit

Pojem, výraz, heslo, co je to Plebiscit?

Plebiscit je slovo s více významy Svůj původ má v dobách antického Říma. Plebei scitum – rozhodnutí lidu – bylo označením pro výsledek jednání plebejských sněmů. Nejčastěji se toto slovo používá pro pojmenování souhlasu nebo nesouhlasu veřejnosti v různých politických záležitostech.Plebiscit...

Heslo Plebiscit je v sekci Politika

Synchronizace

Pojem, výraz, heslo, co je to Synchronizace?

Synchronizace je pojmenování užívané pro situaci, kdy současně probíhá více koordinovaných dějů. S pojmem se lze setkat nejčastěji v informatice, programování, při stavbě strojů nebo jejich částí, ale také při organizování různých činností nebo akcí.Hlavním cílem synchronizace...

Heslo Synchronizace se nachází v kategorii Software


Klíčová slova: pojem, přesný výraz, slovník, wiki, popis, co to je, význam, Kontumace, Vízum, Entalpie, termín, heslo, význam pojmu, Úpal, Imatrikulace, odborné názvosloví, Rasca, přesný význam, informace, Plebiscit, formulace, definice, odborný výraz, vysvětlení, synonymum, popis, názvosloví, Chudoba, význam slova

Další osobnosti, lidé, pojmy, významy slov, hesla, výrazy

Operátor výroby

kdo to je Operátor výroby?

Operátor výroby je pracovník zajišťující základní procesy při výrobě.Operátor/ka výroby pracuje přímo ve výrobě a má na starosti přímo proces výroby, a to buď celý, nebo jeho část. Může například vyrábět jednotlivé části výrobku, výrobek kompletovat nebo balit a připravovat na...

Text Operátor výroby se nachází v kategorii Profese

Jindřich Forejt

kdo to je Jindřich Forejt?

Jindřich Forejt je významný státní úředník, který působil jako ředitel odboru protokolu při Kanceláři prezidenta republiky. Je absolventem Právnické fakulty UK a studoval také na univerzitě v Mnichově. Ovládá několik cizích jazyků, např. němčinu, francouzštinu, angličtinu a další....

Heslo Jindřich Forejt je v sekci Politika

Leona Machálková

kdo to je Leona Machálková?

Leona Machálková je sólová a muzikálová zpěvačka. Je absolventkou FF UP v Olomouci. V mládí vystupovala s kapelami Znamení dechu nebo Damián. V Praze začala moderováním v rozhlasové stanici Evropa, uváděla televizní hudební pořady a spolupracovala s divadlem Semafor. Poté přišly...

Slovo Leona Machálková je v kategorii Hudba

Divokej Bill

kdo to je Divokej Bill?

Divokej Bill je jméno folkrockové skupiny, založené v Úvalech u Prahy. Kapela se zúčastnila několika turné s jinými skupinami, jako je např. Čechomor, Tři sestry a další.V roce 2017 vydala skupina vlastní desku Tsunami a započala samostatné turné. Jejich písně jsou často ke...

Heslo Divokej Bill patří do sekce Hudba

Plašan

kdo to je Plašan?

Plašan je označení pro vyplašeného, bázlivého člověka, který se rychle děsí a přehnaně i koná. Ve vypjatých situacích zmatkuje a může být i hysterický. Může se takto označovat i osoba, která musí vše okamžitě řešit, aniž by si své kroky dobře promyslela.Plašan jedná pocitově,...

Slovo Plašan patří do kategorie Vlastnosti

Karolína Kaiserová

kdo to je Karolína Kaiserová?

Karolína Kaiserová není alter ego Oldřicha Kaisera ze slavné scénky s Jiřím Lábusem Hodina dějepisu, ale česká herečka narozená 25. března 1983 v Praze. Dcera herce a komika Oldřicha Kaisera, který dceřino jméno v představení použil, když parodoval budoucí generace studentů a...

Text Karolína Kaiserová se nachází v sekci Herectví

Ivan Honl

kdo to je Ivan Honl?

Ivan Honl byl český lékař, specializující se na bakteriologii a mikrobiologii.Vystudoval medicínu v Praze a s pražskou univerzitou byl dál spojen jeho profesní život.Věnoval se bakteriologii a když byl po vzniku samostatné republiky založen v roce 1919 Ústav pro bakteriologii...

Slovo Ivan Honl patří do kategorie Věda

Alexandr Mitrofanov

kdo to je Alexandr Mitrofanov?

Alexandr Mitrofanov je novinář, překladatel a politický komentátor, který se zaměřuje hlavně na levicová témata. Pochází z Ruska a v rodném Rostovu na Donu vystudoval žurnalistiku na tamní univerzitě. Na konci 80. let se jeho rodina přesunula do Československa a Mitrofanov začal...

Slovo Alexandr Mitrofanov patří do sekce Novináři

Mrňous

kdo to je Mrňous?

Mrňous je hanlivé označení pro malé dítě, ale i obecně pro malého dospělého člověka. Původ slova mrňous najdeme v přídavném jméně mrňavý, k němuž se přidá přípona -ous, a vznikne podstatné jméno rodu mužského mrňous. Synonyma pro slovo „mrňous“ pro děti jsou miminko, mimi, mimísek,...

Heslo Mrňous se nachází v kategorii Vlastnosti

Hunter Stockton Thompson

kdo to je Hunter Stockton Thompson?

Hunter Stockton Thompson, zkráceně Hunter S. Thompson, byl americký spisovatel a novinář, představitel tzv. Nového žurnalismu.Hunter S. Thompson se narodil 18. července 1937 v Louisville v Kentucky. Vystudoval Louisville Male High School a poté Kolumbijskou univerzitu. Svým dílem...

Heslo Hunter Stockton Thompson je v sekci Literatura


Klíčová slova: Imatrikulace, osobnosti, slovník, wiki, Rasca, kdo je to, co to je, Chudoba, popis, vysvětlení, význam, Kontumace, Liché číslo, Plebiscit, heslo, etymologie, definice, lexikon, životopis, lidé, význam pojmu, formulace, kdo to je, Úpal, slovo, termín, Entalpie, informace, Synchronizace

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024