Tip na úterý 2. ledna 2024

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Verbální komunikace

Pojem, výraz, heslo, co je to Verbální komunikace?

Verbální komunikace je pojem pocházející z latinského verbum, tedy slovo. Jedná se o komunikaci uskutečňovanou pomocí řeči a jazyka. Tento způsob domlouvání se odlišuje člověka od jiných živočichů, kteří sice také žijí v různých společenstvích, ale ke komunikaci používají jiné...

Termín Verbální komunikace patří do sekce Psychologie

Kronika

Pojem, výraz, heslo, co je to Kronika?

Popisování jednotlivých událostí v rámci různých kronik pamatují dějiny již stovky let. Literární žánr kronika vznikl již ve středověku a dodnes patří mezi důležité prameny poznání dřívějších dob. Na rozdíl od letopisů bývají kroniky složitější. Chronologicky popisují historické...

Termín Kronika se nachází v sekci Literatura

Teplota

Pojem, výraz, heslo, co je to Teplota?

Teplota je jednou ze základních fyzikálních veličin soustavy SI. Její celý název zní termodynamická teplota. Základní jednotkou teploty je kelvin, další, vedlejší jednotkou je stupeň Celsia. Teplota se měří pomocí teploměru. Teplota charakterizuje tepelný stav hmoty. Jde o určitou...

Výraz Teplota je v sekci Fyzika

Kolonoskopie

Pojem, výraz, heslo, co je to Kolonoskopie?

Kolonoskopie (někdy také koloskopie) je způsob vyšetření tlustého střeva pomocí endoskopu. Provádí se při podezření na nějaký zánět tlustého střeva, polypy nebo nádorové onemocnění....

Termín Kolonoskopie patří do kategorie Lékařství

Portfolio

Pojem, výraz, heslo, co je to Portfolio?

Portfolio je pojem často užívaný především v ekonomii a znamená určitou sestavu nebo soubor akcií a jiných cenných papírů vlastněných jedním investorem. Různé typy cenných papírů jsou zastoupeny z důvodu diverzifikace rizika (rozdělení, tj. není vhodné tzv. vsadit všechno na...

Výraz Portfolio patří do sekce Ekonomie

Čpavek

Pojem, výraz, heslo, co je to Čpavek?

Čpavek čili amoniak je název jednoho z plynů lehčího než vzduch. Je bezbarvý, má ostrý a štiplavý zápach a je málo hořlavý. V minimálním množství se vyskytuje i v zemské atmosféře. Ať je v kapalném nebo plynném skupenství, je silně dráždivý a leptavý. Může poškodit kůži, dýchací...

Heslo Čpavek patří do kategorie Chemie

Fair trade

Pojem, výraz, heslo, co je to Fair trade?

Fair trade lze přeložit jako férový neboli spravedlivý obchod. Jedná se o název sociálního hnutí nebo tržního přístupu, které si kladou za cíl pomoci lidem ze zemí třetího světa, aby se mohli za dobrých podmínek uživit vlastní prací a žít důstojný život. Výrobci tak za své produkty...

Termín Fair trade patří do kategorie Ekonomie

Dialýza

Pojem, výraz, heslo, co je to Dialýza?

Během dialýzy se od sebe oddělují látky, které mají různou velikost a rozpustnost. V lékařství se jedná o proces, kdy se nahrazuje přirozená funkce ledvin u pacientů, kteří ji ztratili dočasně nebo trvale. Pokud ledviny fungují správně, odstraňují z krve odpadní produkty jako...

Heslo Dialýza je v kategorii Lékařství

Omeprazol

Pojem, výraz, heslo, co je to Omeprazol?

Omeprazol patří do skupiny léků, které snižují množství žaludeční kyseliny, působí tedy proti překyselení žaludku. Díky omeprazolu se žaludeční kyselina nedostane do žaludku a žaludeční kyselost se sníží.Léky s omeprazolem se využívají všude tam, kde úspěšné léčbě brání právě...

Termín Omeprazol patří do kategorie Lékařství

ADSL

Pojem, výraz, heslo, co je to ADSL?

Se zkratkou ADSL se setkáme v nejrůznějších reklamách na připojení k internetu. ADSL pochází z anglického Asymmetric Digital Subscriber Line. Jedná se o typ připojení k internetu, který se vyznačuje tím, že rychlost stahování dat je vyšší než rychlost dat odcházejících. K připojení...

Termín ADSL patří do kategorie Hardware


Klíčová slova: heslo, odborný výraz, Teplota, slovo, význam pojmu, definice, Dialýza, Kolonoskopie, formulace, Fair trade, co to je, ADSL, Portfolio, přesný význam, Čpavek, synonymum, Kronika, popis, odborné názvosloví, co znamená, Verbální komunikace, Omeprazol, význam, informace, vysvětlení, přesný výraz, význam slova, pojem, popis

Náhodných výběr z osobností, slov odborných termínů, pojmů a hesel

Markytánka

kdo to je Markytánka?

Markytánka je historické označení civilní osoby, ženy, která směla prodávat vojákům potraviny a nejnutnější předměty (např. tkaničky do bot), a to za rozumné ceny. Markytánky obvykle táhly s vojskem do boje, ale nebojovaly. Někdy nabízely i sexuální služby. ...

Heslo Markytánka se nachází v sekci Profese

Uličník

kdo to je Uličník?

Uličník je poměrně mírná nadávka používaná hlavně pro nezvedenou mládež. Uličníkem můžeme nazvat nezvedené, rozjívené dítě či puberťák s některými nežádoucími projevy chování, ať už je to dělání hluku, neposlušnost, někdy možná i vandalství a poškozování věcí. U uličníka ale...

Heslo Uličník je v sekci Hanlivé

Sára Rychlíková

kdo to je Sára Rychlíková?

Sára Rychlíková se narodila v roce 1999 v Příbrami. Ve svých šesti letech se začala věnovat krasobruslení a mezi lety 2010 a 2012 si přibrala i sportovní aerobik. Poté, co úspěšně ukončila středoškolské studium maturitní zkouškou pokračovala ke studiu na DAMU. Její rodiče nebyli...

Slovo Sára Rychlíková patří do kategorie Herectví

Kovář

kdo to je Kovář?

Kovář je povolání, při kterém se pracuje s kovem. Ten je většinou za tepla zpracováván a pak se z něj vyrábějí věci k běžnému užívání nebo ozdoby. Používá nejrůznější druhy kovů, populární hlavně ocel.Kovářství patří k velmi starým řemeslům, kováři byli ctěni a mnohdy byli považováni...

Text Kovář patří do kategorie Profese

Ester Kočičková

kdo to je Ester Kočičková?

Ester Kočičková, je pseudonym Renaty Kozákové, zpěvačky, moderátorky a textařky. Přezdívku má od doby účinkování v rozhlasovém pořadu Kamenná školka. Rozhlasovému vysílání zůstala i nadále věrná jako moderátorka Rádia Limonádový Joe a spolumoderátorka v Radiožurnálu.Ester Kočičková...

Text Ester Kočičková patří do kategorie Hudba

Xenofón

kdo to je Xenofón?

Xenofón byl řecký filosof, historik, spisovatel, vojevůdce, politik a také Sokratův žák ve starověku. Není přesně známo, ve kterém roce se Xenofón narodil. Narodil se do bohaté athénské rodiny. Jeho otec byl jezdec u armády. Jako mladý se zúčastnil Peloponéské války právě jako...

Text Xenofón je v sekci Filozofie

Drake

kdo to je Drake?

Drake je kanadský zpěvák a herec.Vlastním jménem Aubrey Drake Graham.Pochází z problematických a finančně slabých poměrů, proto pro něj byla zásadní nabídka hrát v kanadském seriálu zaměřeném na mladé publikum Degrassi: The Next Generation. V roli bývalého hvězdného basketbalového...

Text Drake je v kategorii Hudba

Sodomita

kdo to je Sodomita?

Slovem sodomita se dříve označoval jedinec, který se dopustil velmi závažného "hříchu sodomského", tedy homosexuálního pohlavního styku mezi muži. V dnešním smyslu je sodomita totéž co zoofil, tedy jedinec trpící sexuální deviací, která se projevuje tak, že se daný jedinec ukájí...

Heslo Sodomita je v kategorii Zločin

Martina Randová

kdo to je Martina Randová?

Martina Randová je česká filmová, seriálová a divadelní herečka. Randová se narodila ve městě Stod v plzeňském kraji. Až do svých osmnácti let žila v nedalekém městě Tachov s matkou a sestrou. V šestnácti letech jela navštívit svého otce do Plzně. Tehdy ji v Plzni odchytli lovci...

Heslo Martina Randová se nachází v sekci Herectví

Josef Urválek

kdo to je Josef Urválek?

Josef Urválek byl komunistický prokurátor a soudce. Po vystudování gymnázia v Českých Budějovicích odešel do Prahy na Právnickou fakultu UK. Studium zakončil jako jeden z nejlepších studentů, vynikal zejména v trestním právu. V 30. letech byl členem sociální demokracie a měl...

Slovo Josef Urválek se nachází v kategorii Zločin


Klíčová slova: Portfolio, termín, heslo, pojem, Omeprazol, Teplota, osobnost, informace, kdo to je, vysvětlení, formulace, lexikon, co to je, synonymum, popis, přesný výraz, životopis, význam, ADSL, popis, Fair trade, definice, slovo, co znamená, kdo je to, etymologie, význam pojmu, Dialýza, lidé

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2024        Tip na úterý 16. dubna 2024
Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024