Tip na sobotu 23. prosince 2023

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

CHOPN

Pojem, výraz, heslo, co je to CHOPN?

CHOPN je zkratka pro chronickou obstrukční nemoc plic. Jde o to, že v plicích vznikne překážka (obstrukce), která brání dýchání. Vznik onemocnění je častější u kuřáků a lidí pracujících v prašném prostředí (např.brusiči). Mezi výrazné projevy patří chronická bronchitida (kašel),...

Výraz CHOPN je v sekci Nemoce

Vitamín A

Pojem, výraz, heslo, co je to Vitamín A?

Vitamín A, jinak také retinol, je druh vitamínu rozpustný v tucích. Je zodpovědný za rozeznávání barev a správné vidění za šera. Vitamín A lze nalézt především v živočišných výrobcích, v játrech, masu, vejcích a v rybím tuku. Jeho provitamínem je betakaroten, z něj se pak v těle...

Pojem Vitamín A se nachází v kategorii Chemie

Pučtok

Pojem, výraz, heslo, co je to Pučtok?

Pučtok je původem cizí slovo, které má v němčině podobu Putzstock, což je označení pro nástroj používaný k čištění střelných zbraní. Česky se mu říká také vytěrák. Pučtok pochází ze slova putzen, což znamená čistit, Stock je hůl nebo tyč. Pučtok se často využívá v hovorové...

Heslo Pučtok patří do sekce Nástroje

Manifest

Pojem, výraz, heslo, co je to Manifest?

Manifest je projev písemného nebo ústního charakteru, je veřejný a slavnostní. Vyjadřuje se jím nějaké programové prohlášení.K nejznámějším manifestům patří Manifest Komunistické strany autorů Karla Marxe a Bedřicha Engelse, ve kterém byl představen program Svazu komunistů. V...

Pojem Manifest se nachází v kategorii Politika

Geek

Pojem, výraz, heslo, co je to Geek?

Geek je poměrně nový slangový výraz převzatý z angličtiny. Označuje osobu zběhlou ve svém oboru, zpravidla v informačních technologiích, která dokáže vyřešit (skoro) každý zapeklitý problém. Geek je vnímán jako jedinec s vysokou úrovní odborných znalostí, ale také jako člověk...

Heslo Geek je v kategorii Počítače

SOLUS

Pojem, výraz, heslo, co je to SOLUS?

SOLUS je název sdružení právnických osob, které se zaměřilo na zodpovědné úvěrování. Jeho cílem je preventivně zasahovat proti předlužování klientů a nárůstu dlužníků, kteří nejsou schopni plnit své závazky. Snaží se také o to, aby byly lépe vymahatelné dluhy po splatnosti a...

Pojem SOLUS je v sekci Bankovnictví

IPad

Pojem, výraz, heslo, co je to IPad?

IPad je v dnešní době stále populárnější multimediální počítač typu tablet. Vyrábí ho americká společnost Apple. Tento tablet používá mobilní operační systém iOS. IPad byl představen v roce 2010, o rok později Apple přišel s vylepšeným IPadem a za další rok byla představena třetí...

Výraz IPad se nachází v sekci Hardware

Estetika

Pojem, výraz, heslo, co je to Estetika?

Estetika je pojem pocházející z řečtiny, kde označuje cit pro krásu a její vnímání. Jde o jednu z filozofických disciplín, která se zaměřuje na zkoumání krásna, na to, jak působí na lidi.Jde také o způsob lidského vnímání podnětů vycházejících z umění a přírodních výtvorů. Estetika...

Heslo Estetika je v sekci Věda

List vlastnictví

Pojem, výraz, heslo, co je to List vlastnictví?

List vlastnictví, zkratkou LV, také výpis z katastru nemovitostí, je listina, která je veřejná a prokazuje vlastnictví nemovitostí. Je v něm obsažen soupis nemovitostí, které patří vlastníkovi nebo spoluvlastníkům v určitém katastrálním území.List vlastnictví je možno získat...

Termín List vlastnictví patří do kategorie Právo

Les

Pojem, výraz, heslo, co je to Les?

Porost složený z velkého množství dřevin tedy dřevitých rostlin, které mají vyšší stromové patro, nejedná se proto o keře. Jeho nejdůležitější součástí jsou listnaté nebo jehličnaté stromy, rostliny v nižších patrech a živočichové, kteří v tomto ekosystému žijí. Lesníci považují...

Termín Les je v kategorii Příroda


Klíčová slova: význam, Vitamín A, odborné názvosloví, SOLUS, CHOPN, definice, co to je, Pučtok, význam pojmu, IPad, přesný význam, co znamená, popis, slovník, informace, popis, odborný výraz, přesný výraz, pojem, význam slova, heslo, termín, synonymum, Les, Geek, formulace, názvosloví, wiki, slovo

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Luis Miguel

kdo to je Luis Miguel?

Luis Miguel je mexický zpěvák a herec, který je často označovaný jako El Sol de México (Slunce Mexika). Jeho kariéra trvá již více než čtyři desetiletí a je všeobecně považován za jednoho z nejtalentovanějších zpěváků v historii latinskoamerické hudby.Luis Miguel se narodil 19....

Slovo Luis Miguel je v sekci Hudba

Prateta

kdo to je Prateta?

Prateta je sestra vaší babičky či dědečka.Teta je označení pro sestru některého z vašich rodičů. Prateta je tedy sestra některého z prarodičů.Jde o označení pro ženskou osobu v takovém příbuzenském vztahu, pro muže se užívá označení strýc (prastrýc).V případě tedy a strýce (neteře...

Heslo Prateta se nachází v kategorii Vztahy

Kastelán

kdo to je Kastelán?

Kastelán je zaměstnanec, jehož pracovním úkolem je správa památkových objektů, například hradů nebo zámků. Kastelán má na starosti vše, co souvisí s návštěvnickým provozem, nedílnou součástí jeho práce je kromě dohledu nad památkou také administrativa související s dotacemi na...

Slovo Kastelán se nachází v kategorii Křesťanství

Rasista

kdo to je Rasista?

Rasista je zastánce ideologie rasismu a jejího teoretického základu. Podle této ideologie se sociální skupiny dělí podle ras na nadřazené a podřazené, takže dochází k nerovnostem ve společenském postavení. Ty jsou založeny na biologických rozdílech mezi lidskými rasami. Rasismus...

Slovo Rasista je v sekci Vlastnosti

Roxolana

kdo to je Roxolana?

Roxolana se narodila roku 1505 nebo 1506 jako Alexandra ve městě Rohatyn v Červené Rusi, jež byla součástí Polského království. Dnes toto město nalezneme na Ukrajině. Toto území na hranici s Osmanskou říši se stávalo častým cílem vpádu Turků, kteří zde s oblibou drancovali a...

Text Roxolana se nachází v sekci Panovníci

Stevard

kdo to je Stevard?

Stevard pracuje hlavně na palubě letadla, kde vykonává různé služby. Hlavním úkolem je zajištění bezpečnosti a pohodlí cestujících. Stevard poskytuje cestujícím servis, jako je například podávání nápojů nebo jídel, zodpovídá dotazy a podobně.Stevard musí mít odpovídající vzdělání,...

Text Stevard je v sekci Profese

Modista

kdo to je Modista?

Modista nebo modistka je osoba, která se zabývá navrhováním a výrobou kloubouků a jiných pokrývek hlavy. Dnes se jedná o poměrně vzácnou profesi, dříve byla mnohem častější, což bylo dáno větší oblibou kloubouků v dřívějších dobách. ...

Text Modista patří do kategorie Profese

Bedřich Reicin

kdo to je Bedřich Reicin?

Bedřich Reicin byl československý voják, který v 50. letech řídil perzekuci vojáků na základě vykonstruovaných procesů. Nakonec byl o pár let později rovněž odsouzen k trestu smrti ve vykonstruovaném procesu s „protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského“.Bedřich Reicin...

Heslo Bedřich Reicin je v kategorii Zločin

Jiří Helekal

kdo to je Jiří Helekal?

Jiří Helekal je český hudební zpěvák a skladatel. Narodil se v Praze, kde vystudoval hudební konzervatoř Jaroslava Ježka. Naučil se hrát na kytaru, housle, flétnu, akordeon, housle, violoncello, banjo a basu. Na konzervatoři studoval violoncello a skladbu. Od šestnácti let hrál...

Heslo Jiří Helekal se nachází v sekci Hudba

Zmatkář

kdo to je Zmatkář?

Zmatkář je označení takové osoby, která svým jednáním a chováním vyvolává zmatek. V běžných situacích nedodržuje pravidla a v jeho chování se dají těžko stanovit zákonitosti, je nevypočitatelný. Výsledkem jeho dobře míněné snahy bývá nepořádek a chaos.Zmatkář málokdy přichází...

Text Zmatkář je v sekci Vlastnosti


Klíčová slova: Estetika, přesný výraz, popis, definice, význam, etymologie, kdo je to, Pučtok, co to je, heslo, List vlastnictví, lexikon, životopis, co znamená, Manifest, slovník, přesný význam, slovo, lidé, IPad, termín, osobnosti, CHOPN, význam slova, Geek, Vitamín A, informace, Les, synonymum

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 17. dubna 2023        Tip na úterý 16. dubna 2023
Tip na pondělí 15. dubna 2023        Tip na neděli 14. dubna 2023
Tip na sobotu 13. dubna 2023        Tip na pátek 12. dubna 2023
Tip na čtvrtek 11. dubna 2023        Tip na středu 10. dubna 2023
Tip na úterý 9. dubna 2023        Tip na pondělí 8. dubna 2023
Tip na neděli 7. dubna 2023        Tip na sobotu 6. dubna 2023
Tip na pátek 5. dubna 2023        Tip na čtvrtek 4. dubna 2023